Dé opleidingensite voor hbo en hoger

ECABO

ECABO

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de daarmee samenhangende bekostiging door het Ministerie van OCW bepalen onze wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs. Deze wettelijke taken zijn, samengevat:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur, gericht op de aansluiting tussen het aanbod van beroepsonderwijs en de maatschappelijke behoefte daaraan.
  • Zorgen voor voldoende kwalitatieve leerbedrijven die de beroepspraktijkvorming verzorgen.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de plaatsen waar beroepspraktijkvorming wordt verzorgd.
  • Het ontwikkelen van voorstellen over welke beroepsopleidingen voor een rijksbijdrage in aanmerking zouden moeten komen.

Private activiteiten worden zonder winstoogmerk ondernomen in samenhang met en ter versterking van de publieke taken.

ECABO streeft een efficiënte bedrijfsvoering na, om optimaal maatschappelijk rendement uit WEB-taken en private activiteiten te behalen. ECABO profileert zich daarmee als maatschappelijke onderneming, die verantwoording aflegt aan de overheid en samenwerking zoekt met de 'stakeholders' in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Zie voor meer informatie: www.ecabo.nl