Dé opleidingensite voor hbo en hoger

DDMA

DDMA

DDMA zet zich in voor de ontwikkeling en kwaliteit van de dialoogmarketingsector. We doen dit al jaren in onze commissies, bijeenkomsten en onderzoek. DDMA formuleert kwaliteitseisen voor het vakgebied en leden committeren zich aan de afspraken over integere commerciële communicatie. En dat is niet voor niets.

Het initiatief voor marketing verschuift van organisatie naar consument. De consument uit zijn voorkeur voor een product of dienst en bepaalt welke partij deze behoefte mag vervullen. Hij neemt de leiding in het proces van intentie naar transactie. De voortschrijdende technologie biedt de consument de middelen om deze intentie kenbaar te maken.

Vertrouwen van de consument is essentieel in marketing. Onze leden opereren in een gedigitaliseerde wereld, waarbij zij 360 graden en 24/7 met de klant bezig (moeten) zijn. In dit proces verzamelen en analyseren zij gegevens om de klant nog beter van dienst te zijn. De centrale positie van de consument heeft gevolgen voor het vak en voor de organisatiestructuur van onze leden. DDMA brengt deze verschuivingen in 2013 verder in kaart, verschaft inzicht en biedt oplossingen. Dit doen we door leden met elkaar in contact te brengen, informatie te ontsluiten en creativiteit & best-practices te promoten.

De groeiende hoeveelheid data die organisaties en overheid van de burger verzamelen, leidt tot maatschappelijk onbehagen. Burgers zien door de bomen het bos niet meer en hebben het gevoel de controle over hun eigen gegevens te verliezen. Voor marketeers is het belangrijk open en duidelijk te zijn over welke gegevens worden verzameld en hoe gegevens worden gebruikt. Als sector hebben we hier een belangrijke rol te vervullen. DDMA heeft hiermee een begin gemaakt met de introductie van het Privacy Waarborg. Het komende jaar staan er meer activiteiten op stapel om het vertrouwen van consument en politiek in dialoogmarketing te vergroten. Meer media- en marketingwijsheid bij de Nederlandse consument leidt tot een gevoel van zelfbeschikking, controle en vertrouwen in dialoogmarketing.

Zie voor meer informatie: ddma.nl