Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld per 1 oktober 2006. CEA vindt haar grondslag in de artikelen 49 tot en met 54 van de Wet op het Accountantsberoep (Wab).

CEA bestaat uit zeven leden. De voorzitter en leden van CEA zijn op persoonlijke titel benoemd door de Minister van Financiën voor een periode van vijf jaar.

Zie voor meer informatie: www.ceaweb.nl