Dé opleidingensite voor hbo en hoger

bamw

bamw

Sinds 1990 beheert en onderhoudt het BAMw het beroepsregister en behandelt het registratieaanvragen van professionals aan de hand van toelatingsvoorwaarden. Bij een positieve beoordeling laat het BAMw professionals (maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen) toe tot het beroepsregister. Om het kwaliteitsniveau van de professionals te waarborgen, volgt het BAMw elke geregistreerde ook na het moment van registratie. Via een systematiek van registerpunten tonen de geregistreerden continu aan dat zij hun vak uitoefenen en onderhouden en wordt dit periodiek getoetst.

Inmiddels telt het BAMw ruim 2.200 geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Verdeeld over drie kamers - de kamer Maatschappelijk Werk / MW, Jeugdzorgwerkers / JZW en de kamer Agogen / AG - mogen geregistreerden zich geregistreerd maatschappelijk werker of geregistreerd agoog noemen.

Binnen de kamers kunnen professionals zich, indien gewenst, inschrijven in een specialisatie. Zo zijn er de specialisaties bedrijfsmaatschappelijk werk,orthopedagogiek en GGZ-agoog. De specialisatie bedrijfsmaatschappelijk werk is voorbehouden aan de kamer MW, terwijl de specialisatie Orthopedagoog alleen bestemd is voor geregistreerden in de kamer AG. De specialisatie GGZ-agoog is opengesteld voor de kamers MW en AG.

Het BAMw onderscheidt twee registratiecategorieën: Voorlopige inschrijving en Definitieve Inschrijving. Om toe te kunnen treden tot een kamer en / of specialisatie moeten professionals voldoen aan een aantal registratiecriteria. Na maximaal vijf jaar toetst het BAMw, middels een herregistratie, of een professional voldoet aan de gestelde criteria.

Het BAMw kent een Raad van Toezicht (RvT) die het beleid en de financiën van het BAMw vaststelt. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur / bestuurder die het landelijk bureau aanstuurt en het BAMw naar buiten toe vertegenwoordigt. Ook neemt de directeur deel aan verschillende externe platforms.

De Commissie van Beroep - Registratie behandelt beroepszaken betreffende het niet honoreren of onjuist honoreren van een aanvraag tot inschrijving. De commissie bestaat uit minimaal drie personen, onder wie bij voorkeur een jurist en afgevaardigden van het werkveld.

De Commissie van Beroep - Opleidingen behandelt beroepszaken over het beoordelen van postinitiële opleidingen, trainingen en cursussen en over het al dan niet toekennen van registerpunten daaraan. Deze commissie bestaat uit minimaal drie personen: bij voorkeur een jurist, een afgevaardigde van de opleidingen en iemand vanuit het werkveld.

Zie voor meer informatie: www.bamw.nl