Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Strategische Personeelsplanning

International Management Forum

  • Beschrijving
  • Overzicht

Strategische Personeelsplanning - wat is het?

Strategische Personeelsplanning is een stuurinstrument om medewerkers, nu en op de lang(e)(re) termijn, effectief te kunnen inzetten voor de realisatie van de organisatiestrategie. Met Strategische Personeelsplanning kunt u tijdig gerichte maatregelen treffen voor de juiste in-, door- en uitstroom van uw personeel, niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin door een analyse vancompetenties, mobiliteit, kwaliteit, vaardigheden, talenten en loonkosten te maken. Strategische Personeelsplanning betekent voortdurend en systematisch bijsturen en anticiperen terwijl uw organisatie en de externe omgeving volop in beweging zijn.

Strategische Personeelsplanning - een concreet en toepasbaar model

In de 4-daagse training Strategische Personeelsplanning doet u de benodigde kennis op en ontwikkelt u de juiste vaardigheden om Strategische Personeelsplanning structureel toe te passen. Tijdens de training wordt een concreet en toepasbaar model voor Strategische Personeelsplanning behandeld. Dit model helpt u met het doorlopen van het hele strategische planningsproces. Vervolgens gaat u aan de slag met cases en praktische oefeningen en geven de trainers een aanzet voor uw eigen Strategische Personeelsplanning.

Strategische Personeelsplanning - resultaat training

Na de training Strategische Personeelsplanning bent u in staat een heldere analyse te maken van de benodigde kwantiteit en kwaliteit van uw personeelsbestand. U heeft inzicht in de strategische doelstellingen van uw organisatie en u kunt invulling geven aan of adviseren over Strategische Personeelsplanning binnen uw organisatie op middellange en lange termijn.

Strategische Personeelsplanning - voor wie?

Vrijwel elke organisatie en in het bijzonder ook overheidsorganisaties, zorginstellingen en andere not-for-profit organisaties hebben belang en baat bij Strategische Personeelsplanning. Deze training over personeelsplanning is dan ook van strategisch belang voor HR-professionals, HR-adviseurs, lijnmanagers, directieleden, inleen- en flexmanagers, financiële professionals en recruitment managers in alle soorten organisaties.


Strategische Personeelsplanning - Lesindeling

DAG I EN II - Strategische Personeelsplanning: de belangrijkste bouwstenen

DAG I
Strategische Personeelsplanning - nut en noodzaak

Op de ochtend van dag I inventariseren de trainers uw leerdoelen en verwachtingen/wensen. Vervolgens worden databronnen en strategie documenten geïnventariseerd, gevolgd door een inleiding waarin de samenhang van de verschillende bouwstenen centraal staat. De benodigde literatuur wordt aangereikt en besproken en proceskenmerken komen aan bod.

In de middag wordt dieper ingegaan op analyses van het arbeidsaanbod, nu en in de toekomst. Dit betekent veel aandacht voor kwantitatieve samenstelling, dynamiek (stromen) en kwaliteitsanalyse. Ook de externe arbeidsmarkt komt aan bod.

DAG II
Strategische Personeelsplanning - van strategie naar scenario's naar 'dream team'

Tijdens de ochtend wordt gestart met een analyse van uw organisatiestrategie en de externe omgeving. Onzekerheden hierin komen aan bod en de wijze waarop deze met scenario-analyse inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt er geoefend met een management game.

In de middag staat de wijze waarop de toekomstige gewenste formatie kan worden bepaald centraal, rekening houdend met onzekerheden. Deze 'vraag naar arbeid' module laat zien welke tooling zich hiervoor het beste leent.

Huiswerkfase
U wordt uitgedaagd om de opgedane kennis alvast toe te passen binnen uw organisatie om zo meer directe feeling te krijgen voor product, data en proces.

DAG III EN IV - Strategische Personeelsplanning: synthese en actie

DAG III
Strategische Personeelsplanning - right size, right shape, right costs, right agility

Op de derde dag wordt gestart met het bespreken van uw praktijkervaringen met een reflectie op tooling, data en proces. Vervolgens wordt ingegaan op succession planning, loopbaanplanning en talent management.

In de middag worden gap-analyses en oplossingsrichtingen op elk van de 4 dimensies (right size, right shape, right costs en right agility) besproken.

DAG IV
Strategische Personeelsplanning - HR Intelligence

Tijdens de laatste trainingsdag wordt er aandacht besteed aan slimme data handling op basis van HR Intelligence. Hoe kunt u met behulp van geavanceerde software tot diepgravende analyses komen en deze vakkundig presenteren?

De middag wordt besteed aan strategisch organiseren aan de hand van een Train Game. Aansluitend vindt de evaluatie van het lesprogramma met alle cursisten en de afsluiting plaats.

Niveau HBO
Vorm Duaal
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 4 dagen
Tijden Overdag
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €2980
Les locatie type Op locatie, In overleg
Titulatuur Geen titel
Website www.imf-online.com/partner/millian_hr/personeelsplanning_strategie_en_praktijk.php
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases, Seminar
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 10
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat