Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Process Mining

International Management Forum

  • Beschrijving
  • Overzicht

Met Process Mining kunt u uw bedrijfsprocessen snel en objectief in kaart brengen en deze vervolgens analyseren en verbeteren. In deze 4-daagse toptraining leert u hoe u Process Mining succesvol toepast in uw organisatie!

Process Mining is een samenvoeging van data mining en process modelling. Het is een nieuwe technologische ontwikkeling op het gebied van data en processen. Process Mining maakt het mogelijk bedrijfsprocessen op een efficiënte en objectieve wijze te visualiseren en te analyseren en vervolgens te verbeteren. Daarnaast biedt Process Mining de mogelijkheid om via dashboards op processen te sturen. Process Mining staat aan het begin van een - naar alom wordt verwacht - grote toekomst.

Process Mining - hoge efficiencywinst
Uit tal van Process Mining praktijkcases blijkt dat het dichten van de gevonden proceslekken een gemiddelde efficiencywinst van 15% tot 25% oplevert. Gezien de grote voordelen van Process Mining wordt verwacht dat een toenemend aantal organisaties op afzienbare termijn met Process Mining aan de slag zal gaan. Wilt u aan de hand van gegevens uit uw systemen uw processen snel, objectief en diepgaand in kaart brengen om deze vervolgens te analyseren en te verbeteren, dan is dit de training voor u!

Process Mining - toepassingsmogelijkheden
Process Mining is, net als data mining, een generieke technologie en kan op verschillende manieren worden toegepast. Process Mining is niet een doel op zich. Process Mining maakt vaak deel uit van een traject binnen Lean, Six Sigma, auditing of een standaardisatieprogramma. In deze 4-daagse toptraining worden de meest voorkomende toepassingsmogelijkheden geschetst. Mede op basis hiervan kunt u zelf bepalen of Process Mining een toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie.

Process Mining - wat leert u?
In deze 4-daagse Process Mining toptraining laten de trainers u zien wat de voorwaarden voor en voordelen van Process Mining zijn, wat de belangrijkste toepassingsmogelijkheden zijn en welke tools beschikbaar zijn. Na de training bent u in staat om Process Mining op een gestructureerde wijze in te zetten in uw organisatie en weet u hoe u data kunt gebruiken om bedrijfsprocessen te verbeteren. U leert data uit systemen te verzamelen en te prepareren voor Process Mining, u kunt process management dashboards bouwen en u weet hoe u Data Science kunt toepassen voor het uitvoeren van data analyses.

De training wordt ondersteund door een live demo van een case en een interactieve Process Mining game. Tijdens de training worden de tools Celonis en Disco ingezet voor Process Mining en voor het maken van dashboards voor procesmanagement. Deze Process Mining training is primair gericht op het gedachtegoed van Process Mining en is toepasbaar op een breed scala aan Process Mining technieken.

Process Mining - voor wie?
Deze 4-daagse Process Mining training is opgezet voor professionals die zelf met Process Mining aan de slag willen binnen hun organisatie. U bent bijvoorbeeld een (interne) consultant die zich bezighoudt met het verbeteren van bedrijfsprocessen, een Business Intelligence (BI) professional die zich richt op de sturing van de organisatie of een Data Scientist die zich verder wil verdiepen in het gebruik van data voor het verbeteren van de operatie van de organisatie.

Meer uitgebreid denken wij aan de volgende functionarissen: IT professionals, Business Process Managers (BPM), proces architecten, proces ontwerpers, proces (data) analisten, proces eigenaren, controllers, auditors, business analisten, kwaliteitsmanagers en IT-architecten.

Process Mining - voorkennis
Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van verschillende Process Mining tools, zoals Celonis en Disco. U hoeft geen kennis te hebben van het gebruik van Process Mining tools. Op de eerste dag van de training wordt gebruikgemaakt van de query-taal SQL en op de laatste dag van het programma R. U hoeft geen kennis te hebben van SQL en R om deze Process Mining training succesvol te kunnen doorlopen. Kennis van SQL en R zijn echter wel een pré, zowel tijdens de Process Mining training als in de dagelijkse praktijk.

Process Mining - aantal deelnemers
Door het intensieve karakter van de Process Mining training en om zoveel mogelijk voordeel te kunnen halen uit de oefeningen wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Process Mining - niveau van de training
De 4-daagse Process Mining training wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

Process Mining - voertaal
Deze Process Mining training wordt in het Nederlands - en op verzoek in het Engels - gegeven.

PROCESS MINING - LESPROGRAMMA

DAG I
Verzamelen en prepareren van data voor procesverbetering
Op de eerste dag van deze 4-daagse Process Mining training gaan de trainers aan de slag met het verzamelen en prepareren van data vanuit het perspectief van een verbetering van de bedrijfsprocessen. U gaat zelf aan de slag met SQL en een database van een gefingeerd bedrijf. De trainers beperken het SQL deel tot de basis, maar geven u voldoende kennis mee om er eventueel zelf in de praktijk mee te werken. Aan het einde van de dag kunt u vanuit een procesperspectief naar data kijken en begrijpt u welke data bruikbaar zijn voor het in kaart brengen en verbeteren van processen. U kunt data voor dit doel verzamelen uit verschillende bedrijfssystemen en open bronnen. U heeft geleerd data te prepareren voor het gebruik bij Process Mining en data analyses.

DAG II
Processen analyseren met Process Mining
Op dag 2 staat het analyseren van processen met Process Mining centraal. De focus ligt hierbij op het analyseren van bedrijfsprocessen om tot verbeteringen te komen. De trainers geven inzicht in de mogelijkheden van Process Mining en u gaat zelf hands-on aan de slag met Process Mining. Door het zelf werken met Process Mining verkent u stap voor stap de mogelijkheden van Process Mining en vergaart u veel inzicht. U krijgt vervolgens een gestructureerde aanpak aangereikt om Process Mining in te zetten in uw organisatie. U leert welke (typen) uitdagingen u met Process Mining kunt aanpakken en welke stappen u daarvoor moet doorlopen.

DAG III
Process management dashboards bouwen
Tijdens de derde dag wordt naar Process Mining gekeken vanuit een besturingsperspectief. De trainers laten u zien hoe Process Mining en process management dashboards elkaar versterken en wat de verschillen zijn tussen traditionele sturing en procesmanagement. U gaat ook zelf aan de slag met het bouwen van Process Management dashboards.

DAG IV
Data Science voor de verbetering van bedrijfsprocessen - process analytics
Het inzetten van Process Mining en Data Science voor het verbeteren van bedrijfsprocessen wordt ook wel process analytics genoemd. In het verlengde van Process Mining is er een flink aantal Data Science technieken beschikbaar voor nog meer verdiepende en voorspellende inzichten. Met Data Science kunt u de data, die u verzameld hebt, gebruiken om te begrijpen welke factoren invloed hebben op de prestaties van uw processen. U kunt deze kennis vervolgens gebruiken om uw processen te verbeteren of verder te automatiseren. Tijdens deze laatste dag wordt gewerkt met R. Data Science is een belangrijk maar breed en voor velen nog abstract onderwerp. De focus ligt daarom op waarom Data Science belangrijk is en wat u ermee kunt doen.

Digitale procestransformatie - optimaal inzetten van technologie voor excellente processen
Het tweede deel van de laatste dag staat in het teken van digitale procestransformatie. Centraal staat hoe u uw rol als adviseur bij het toepassen van data en technologie binnen de bedrijfsprocessen kunt versterken.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 4 dagen
Tijden Overdag
Kosten €3280
Les locatie type Op locatie
Titulatuur Geen titel
Website www.imf-online.com/partner/millian_it/process_mining.php?r=1492898941
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Startmaanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 10
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat van deelname