Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Integrale Beveiliging - schriftelijke cursus

International Management Forum

 • Beschrijving
 • Overzicht

Het belang van een integrale beveiligingsaanpak

Integrale beveiliging is een logisch gevolg van de voortschrijdende techniek en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, onder meer als gevolg van (nieuwe) wet- en regelgeving. Beveiligingsdisciplines worden en zijn steeds meer afhankelijk van de techniek en van elkaar. Het belang van een integrale aanpak wordt dan ook door veel organisaties onderkend.

Wat staat een integrale beveiligingsaanpak in de weg?

In de praktijk blijkt de weg naar het integreren van beveiligingsdisciplines geplaveid te zijn met tal van vooroordelen en technische hindernissen. In veel organisaties wordt beveiliging nog gezien als de verantwoordelijkheid van de IT afdeling óf van de facilitaire dienst. Dit staat een integrale aanpak in de weg. Integrale beveiliging is namelijk per definitie afdelingsoverschrijdend.

Integrale beveiliging: kritische succesfactoren

Integrale beveiliging zorgt ervoor dat de verschillende beveiligingsmaatregelen vanuit de verschillende beveiligingsdisciplines de continuïteit van de bedrijfsvoering versterken. Het initiatief voor integrale beveiliging moet dan ook op centraal niveau liggen en is daarmee de belangrijkste succesfactor van integrale beveiliging.

Wat leert u in deze unieke integrale beveiligingscursus?

In deze bijzonder actuele cursus maakt u kennis met alle facetten van integrale beveiliging: de strategische uitgangspunten, de belemmeringen en de kritische succesfactoren. U leert alle risico's te overzien, met elkaar in verband te brengen en de juiste maatregelen te treffen.

Voor wie is de cursus Integrale Beveiliging geschreven?

Deze unieke en actuele cursus is geschreven voor onder meer security managers, risk & safety managers, facility managers, hoofden bedrijfsvoering, hoofden gebouwenbeheer, ambtenaren beveiliging/veiligheid, brandweer, coördinatoren rampenbestrijding en andere in- en externe functies waaraan een beveiligingsverantwoording is verbonden.


LES I
Business Principles & Practices

 • Organisatie en management
 • Strategisch management
 • Operationeel management
 • Leiderschap en communicatie


LES II
Security Principles & Practices

 • Risicomanagement
 • Risico en maatregelen (OBE)
 • Security awareness
 • Safety


LES III
Toegangsverlening en toegangsbeheersing: juridische aspecten

 • Monitoren van de toegang met camera's
 • Wettelijke grondslag van visitatieregeling
 • Verblijfsontzeggingen
 • Rechten en plichten van betrokken partijen
 • Screening van externe medewerkers
 • Privacy-aspecten van toegangsbeheersingssystemen
 • Omgang met verloren en gevonden voorwerpen


LES IV
Business Assets Protection

 • Zakelijke goederen: drie niveaus
 • De driehoek fysieke, logische en personele beveiliging
 • De onderlinge relaties binnen de driehoek


LES V
Continuïteitsplanning

 • Risico-analyse
 • Contituïteit en herstel
 • Crisismanagement en -communicatie

LES VI
Information Systems Security

 • De code voor Informatiebeveiliging (CIB) toegepast
 • Modellen ter ondersteuning van CIB
 • Audit van CIB en de continue verbetercyclus
 • Basic best practices (considerations)


LES VII
Criminaliteit, criminologie en gedrag

 • Criminaliteit
 • Criminologie
 • Deviatie
 • Gedrag en gedragingen


LES VIII
Synergie veiligheid - beveiliging

 • De noodzaak van integraal denken
 • Draagvlakken
 • Audits en scenariotrainingen
 • Effecten en invloeden op de organisatie
 • Opstellen en implementatie integraal veiligheidsplan
 • Case study


LES IX
Investigations (Engelstalig)

 • Intelligence and information
 • Objectives, concepts and types of investigation
 • Investigation management
 • Information gathering
 • Special investigative activities
 • Investigation notes and reports
 • Liaison, Auditing & Testifying


LES X
Compliance en de security professional

 • Integriteitshandhaving of meer?
 • Compliancerisico's en de compliancefunctie
 • Compliance Management Systems
 • De aanpak bij financials en non-financials
 • To comply or not to comply

Niveau HBO
Vorm Duaal
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 weken
Tijden Overdag, Avond, Weekend
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €1980
Les locatie type Thuisstudie, In overleg
Titulatuur Geen titel
Website www.imf-online.com/partner/millian_fasec/Integraal_security_management.php
Lesmethode Theorie, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Gefinancierd Privé
Afronding Bewijs van deelname