Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Brandveiligheid van gebouwen

International Management Forum

 • Beschrijving
 • Overzicht

Brandveilig ondernemen

In deze zeer actuele cursus leert u alles wat u moet weten over het brandveilig gebruiken, maken en houden van uw organisatie. U krijgt een overzicht van alle regels waaraan u moet voldoen plus tal van tips en adviezen. De cursus is voorzien van de laatste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en maakt u tot een gedegen gesprekspartner in alle voorkomende brandveiligheidsdiscussies.

Brandpreventie levert ook forse besparingen op!

Daarnaast zult u zien dat brandpreventie niet alleen een investering in tijd en geld vergt, maar ook forse besparingen oplevert op (bouw)technische maatregelen, verzekeringspremies en inspectiekosten.

Brandveiligheid van gebouwen - voor wie?

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is geschreven voor iedereen die (mede) verantwoordelijkheid draagt voor of betrokken is bij een brandveilig gebruik van gebouwen. We denken dan aan eigenaars en gebruikers van gebouwen, gebouwbeheerders, facility managers, preventiemedewerkers en hoofden bedrijfshulpverlening (BHV), KAM coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen, arbo deskundigen, hoofden technisch beheer, aannemers, architecten, projectontwikkelaars, brandveiligheidsadviseurs, verzekeringsmaatschappijen en alle betrokkenen bij rijk, provincies en gemeenten op het gebied van brandpreventie, bouw, welzijn en milieu.


LES I
Brandveiligheid - inleiding

 • Historische ontwikkeling brandveiligheid
 • Wat is brand (o.a. de branddriehoek, brandvijfhoek en vuurbelasting)?
 • Wat is brandveiligheid (o.a. veiligheidsketen en preventie)?
 • Doelstelling en benaderingen van brandbeveiliging
 • Materiaalgedrag bij brand
 • Begrippen bij brandveiligheid
 • Wet- en regelgeving rond brandveiligheid en de betrokken partijen


LES II
Bouwbesluit 2012 - introductie

 • De noodzaak tot beveiliging tegen brand
 • Samenhang bouwregelgeving
 • Vergunningen/meldingen
 • Bouwbesluit 2012


LES III
Bouwbesluit 2012 - bouwkundige voorschriften

 • Sterkte bij brand
 • Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
 • Beperkingen van het ontwikkelen van brand en rook
 • Beperking van uitbreiding van brand
 • Vluchtroutes
 • Hulpverlening bij brand
 • Hoge en ondergrondse gebouwen


LES IV
Gebruiksvoorschriften

 • Bouwbesluit - gebruiksvoorschriften
 • Gebruiksvergunning
 • Gebruiksmelding
 • Brandbeveiligingsverordering


LES V
Brandveiligheidsinstallaties - branddetectiesystemen

 • Voorschriften inzake installaties
 • Bouwbesluit en brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen
 • Brandmeldinstallatie
 • Regeling en omvang brandmeldinstallaties
 • Normen en voorschriften op het gebied van brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsalarminstallaties


LES VI
Brandveiligheidsinstallaties - overige brandbeveiligingsinstallaties

 • Voorschriften inzake installaties
 • Sprinklersystemen
 • Automatische blusinstallaties
 • Brandslanghaspels
 • Draagbare blustoestellen
 • Droge blusleidingen
 • Bluswatervoorziening
 • Noodverlichting
 • Vluchtrouteaanduiding


LES VII
Bedrijfshulpverlening

 • Wet- en regelgeving
 • Doel en taken
 • Totstandkoming
 • Risico inventarisatie en evaluatie
 • Keuzes
 • Het opzetten van een BHV-organisatie
 • BHV-plan of bedrijfsnoodplan
 • Ontruimingsplan
 • Handboek incidenten en calamiteiten regelingen


LES VIII
Cases

Niveau HBO
Vorm Duaal
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 8 weken
Tijden Overdag, Avond, Weekend
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €1895
Les locatie type Thuisstudie, In overleg
Titulatuur Geen titel
Website www.imf-online.com/partner/millian_fasec/Brandveiligheid_van_gebouwen.php
Lesmethode Theorie, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat