Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Financiële onderbouwing

Input Support

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze ééndaagse training is speciaal ontwikkeld voor bedrijfscommissies, ondernemingsraden en andere overlegsorganen en besteed aandacht aan de onderbouwing van de financiële zaken binnen de jaarcijfers en plannen van jouw onderneming. Dit zal plaatsvinden door theoretische kennisoverdracht, maar ook aan de hand van het bespreken van de jaarcijfers in de balans en de plannen en praktijk situatie van jouw eigen bedrijf.

In de overleggen met de bedrijfscommissie/ondernemingsraad worden veel financiële beslissingen genomen en alle leden moeten de link kunnen leggen met het totale kostenplaatje van jouw bedrijf/bedrijven. Door middel van deze training kan men de financiële onderbouwing begrijpen achter de beslissingen die genomen worden.

Plaats en prijs

Deze training wordt georganiseerd bij de klant op locatie. De prijs voor het trainen van 1-6 medewerkers is € 1.500,00 exclusief BTW. Dit is inclusief voorwerk/maatwerk en syllabi en exclusief reiskosten a € 0,55 per gereden kilometer. Additionele medewerkers kunnen deelnemen voor € 125,00 exclusief BTW. Hierin zijn alle trainingsmaterialen en syllabus inbegrepen.

Doelgroep

Medewerkers bedrijfscommissie/ondernemingsraad en andere overlegsorganen.

Data 2015


Deze training kan worden gegeven op elk willekeurig tijdstip en data worden in overleg vastgesteld.


Programma

De theorie - Bedrijfsstructuur en verslaglegging

 • Bedrijfsstructuur - Werkmaatschappij/holding
 • Jaarverslag

Balans

 • Wat is een balans?
 • Wat staat op de balans: activa, passiva?
 • Wat is een geconsolideerde balans en 403 verklaring?

Ratio's

 • Liquiditeit: op korte termijn voldoen aan haar betalingsverplichtingen
 • Solvabiliteit: mate waarin de onderneming op langere termijn aan haar totale verplichtingen kan voldoen

Winst en verliesrekening (resultatenrekening)

 • Wat is een winst en verliesrekening (resultatenrekening)?
 • Hoe ziet een winst en verliesrekening (resultatenrekening) eruit?

De praktijk situatie - Mini analyse van jouw bedrijf

 • Jaarverslag en balans

Businessplan

 • Jaarplannen, budget/actuals, forecasting/vooruitzichten

Vragen vanuit de groep

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €1500
Les locatie type Op locatie, Op het instituut, Conferentiecentrum, Bij het bedrijf, In overleg
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen