Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Creditmanagement

Input Support

 • Beschrijving
 • Overzicht

De opleiding creditmanagement richt zich op financiële managers die als doel hebben om maximale winst te realiseren bij betalende klanten. Op basis van dit gegeven komen alle implicaties aan bod.

Hoe formuleer je creditmanagement beleid en hoe kan je de verkooporganisatie sturen richting betalende klanten, waardoor zowel omzet als rendementdoelstellingen gerealiseerd worden. Een goede liquiditeitspositie is cruciaal. Zeker in tijden van crisis. Cash is king en eigenlijk nog belangrijker dan winst.

Leerdoel

De deelnemers krijgen in deze zevendaagse opleiding een mix van kennisdelen en praktijkgevallen gedoceerd. Het doel is in korte tijd snel, veel en breed te leren als aanvulling en verdieping van deze belangrijke materie.

Duur, plaats en prijs

7 dagen - Locatie: Trainingscentrum van Input Support of op locatie in Nederland.

€ 3195 per persoon exclusief BTW.

Opleidingen starten elke maand op de volgende locaties - neem contact op voor exacte data:

Zuid-Holland: Input Trainingcentrum, Hoefsmid 11, 2631 RH Nootdorp
Noord-Holland: Van der Valk Hotel Haarlem, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem
Noord Brabant: Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322 5644 RL Eindhoven
Utrecht: Van der Valk Hotel Amersfoort A1, Ruimtevaart 22, 3824 MX Amersfoort

Of contact opnemen met Input indien je graag op een andere locatie wilt gaan starten!

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten a € 0,55 per gereden kilometer. Alle trainingsmaterialen en syllabus zijn inbegrepen. Cursisten ontvangen na afloop een certificaat.


Programma onderwerpen

Hoofdaspecten van creditmanagement

 • Beleid en strategie (tactisch/strategisch creditmanagement)
 • Wat betekent (niet) tijdig incasseren van vorderingen voor het bedrijf
 • De weg weten, alert zijn op signalen en op sturende wijze risico's elimineren.

Doelgericht creditmanagement

 • DSO (Days Sales Outstanding): hoe bereken je het betaalgedrag van klanten
 • Het opzetten van een acceptatiebeleid voor nieuwe klanten
 • Op pro-actieve wijze zorgen dat afschrijvingen op debiteuren agv oninbaarheid zo klein mogelijk zijn, DSO zo laag mogelijk blijft en de cash flow verbetert

Balanslezen

 • (vaste en vlottende) Activa en passiva, eigen vermogen, voorzieningen etc.
 • Winst- en verliesrekening, omzet en kosten, (in)directe, baten en lasten
 • Analyse van cijfers (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit), ratio's en indicatoren

Juridische aspecten (2 dagen)

 • Overeenkomst, aansprakelijkheid, tekenbevoegdheid; incassobureau, deurwaarder en advocaat; beslaglegging (conservatoir, executoriaal, derdenbeslag),
 • (on)roerende goederen; faillissement, surseance en WSNP
 • Dossieropbouw, bewijsstukken voor juridische procedures

Inrichten van processen, procesbewaking & rapportages

 • Acceptatie, facturatie, herinnering, aanmaning, afspraken, klachten, service, betalingsregeling
 • Vergroten van inzicht, kennis ohgv credit control en creditmanagement
 • Het bepalen, analyseren en bijsturen van het kredietbeleid

Time management

 • Bepaal je doelen, stel prioriteiten, werk volgens een systeem, maak plannen, pak tijdrovers aan

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 7 dagen
Locatie Nootdorp
Tijden Overdag
Kosten €3195
Les locatie type Op locatie, Op het instituut, In overleg
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden maart, april, mei, juni, september, oktober, november
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat