Dé opleidingensite voor hbo en hoger

E-learning: Aan de slag met zieke werknemers en Poortwachter

HR Academy

  • Beschrijving
  • Overzicht

Als een werknemer langdurig is uitgeschakeld dan vloeien er uit de Wet verbetering poortwachter allerlei verplichtingen voort waar u als werkgever aan dient te voldoen. Verzaken van die verplichtingen kost de werkgever veel geld. Deze online opleiding geeft u kennis van alle aspecten die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft en helpt u direct aan de slag te gaan.

In deze opleiding gaat u aan de slag met verzuim en re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers en Poortwachter. De opleiding is opgebouwd uit 9 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo's en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

  • kent u het wettelijk kader rondom de Wet verbetering poortwachter
  • weet u welke stappen u op welk moment moet zetten en welke personen u hierbij moet inschakelen
  • kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk en de procedures op de juiste manier uitvoeren

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Turgut Hefti!

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen rondom verzuim en re-integratie van zieke medewerkers.

Module 2: Wet- en regelgeving

Module 2 legt het juridisch fundament dat geldt rondom Poortwachter. U leert wat de algemene verplichtingen zijn voor u als werkgever. Vooral de loondoorbetalingsverplichting ligt daarbij onder de loep. Ook verdiept u zich in de verplichtingen van de werknemer.

Module 3: Ziekteverzuimaanvraag en probleemanalyse

In module 3 doorloopt u de ziektemeldingsprocedure, met daarbij specifieke aandacht voor het opstellen van de probleemanalyse en het up-to-date houden van de verzuimregistratie. U weet na het afronden van deze module wanneer u schade kunt verhalen bij ziekte veroorzaakt door derden en u heeft inzicht in het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

Module 4: Plan van aanpak

In module 4 stelt u een plan van aanpak op overeenkomstig de Poortwachter-voorschriften die het UWV controleert. U krijgt inzicht in termijnen die het UWV stelt, alle verplichte onderdelen die het plan van aanpak moet bevatten en in de rol van de casemanager.

Module 5: Eigenrisicodragerschap

Na het volgen van module 5 weet u of het aantrekkelijk voor uw organisatie kan zijn om voor een publieke verzekering via het UWV te kiezen, of om eigenrisicodrager te zijn en zelf de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers voor u rekening te nemen.

Module 6: Ziekmelding UWV

In module 6 doorloopt u de procedure die geldt als u een werknemer na 42 weken arbeidsongeschiktheid ziek meldt bij UWV. Turgut Hefti leert u wat de gevolgen zijn van meerdere opvolgende ziekteperiodes en wat de sancties zijn bij een te late melding.

Module 7: Tussentijdse evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak

Module 7 geeft u inzicht in de vereisten die gelden voor de tussen evaluatie in de periode tussen week 50 en 52 na de ziekmelding. U bereidt een evaluatiegesprek voor, stelt een plan van aanpak bij en beoordeelt of een werknemer in aanmerking komt voor een Spoor 2.

Module 8: Re-integratiedossier en -verslag

In module 8 leert u waaraan het re-integratiedossier en het -verslag moeten voldoen. Aandacht gaat uit naar de inhoud van het dossier en de termijnen die in acht moeten worden genomen bij het opstellen van dossier en verslaglegging.

Module 9: WIA-aanvraag

De cursus sluit af met module 9, waarbinnen de uiteindelijke WIA-aanvraag bij het UWV door de werknemer wordt belicht. U leert de criteria te doorzien die het UWV hanteert bij de beoordeling van de aanvraag en weet wanneer er door het UWV een loonsanctie kan worden opgelegd.

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met deze online opleiding van HR Academy brengt u uw kennis over verzuim en re-integratie van zieke medewerkers en Poortwachter direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt!

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Non-degree (executive programmes)
Kosten €249
Les locatie type Thuisstudie
Titulatuur Geen titel
Lesmethode E-learning (online)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen