Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bezwaar tegen een UWV besluit

HR Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Bezwaarprocedure voeren
Bezwaar maken is een juridisch proces. In dit seminar maakt u op praktische wijze kennis met het voeren van een bezwaarprocedure. Het gaat dan om effectief en succesvol bezwaar voeren tegen besluiten over loondoorbetalingsverplichtingen en over claimbeoordelingen. Het is de bedoeling dat u goed inzicht krijgt in de haalbaarheid van een bezwaarzaak. Wij laten u zien hoe u stap voor stap zelf een bezwaarzaak kunt voeren. U kunt vooraf een casus uit uw praktijk inzenden. Tijdens de workshop behandelt Cor Hoogendoorn uw casus (geanonimiseerd).

Welke praktische kennis hebt u na dit seminar in handen?

 • U kent het stappenplan bezwaar voeren
 • U kent de structuur van het bestuursrecht en de positie van de bezwaarfase daarbinnen.
 • U kent de meest belangrijke onderwerpen waartegen bezwaar voeren zinvol kan zijn.
 • U krijgt handvatten aangereikt om de belangrijkste onderwerpen van bezwaar te toetsen.
 • U kent het toetsingskader UWV met betrekking tot re-integratieverslagen
 • U kunt als HR-professional de haalbaarheid van een bezwaarzaak inschatten.
 • U kunt als HR-professional zelf een bezwaarzaak tegen een UWV-besluit voeren
 • U weet in welke zaken u de arbeidsdeskundige of bedrijfsarts moet in schakelen
Doelgroep
HR-professionals die verantwoordelijk zijn voor ziekteverzuim

Incompany
Wilt u samen met collega's deze masterclass volgen, dan kunt u de masterclass incompany laten verzorgen. HR Academy kan ook programma's op maat ontwerpen voor uw organisatie.
Weet u niet zeker of deze masterclass het beste aansluit bij uw leerbehoefte? Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Bel voor een gratis telefonisch adviesgesprek 020 - 582 6600 of vraag vrijblijvend informatie aan.


Het nieuwe arbeidsrecht: wellicht ook interessant
HR Academy heeft diverse opleidingsprogramma's ontwikkeld rondom het nieuwe arbeidsrecht en de Wet Werk en Zekerheid. Ook interessant voor u kan zijn:

09.30 uur

Welkom & kennismaking

09.40 uur

Loondoorbetalingsverplichting door het UWV Een overzicht over het eerste en tweede ziektejaar:

 • Rollen van diverse professionals (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige arbodienst, arbeidsdeskundige verzekeraar, casemanager, leidinggevende werkgever)
 • Betekenis Eigen of passende arbeid,
 • Rol en status van Deskundigheidsoordeel in deze ziektejaren
 • Stand van zaken jurisprudentie met 'geen benutbare mogelijkheden' en 'bedongen arbeid'

Werkwijze UWV, besluitvorming UWV (toetsingskader), rol arbeidsdeskundige UWV Casuïstiek: In kleine groepjes wordt een casus besproken.

11.15 uur

WIA / WGA:

 • Wat verstaan we onder arbeidsongeschiktheid?
 • Wat is Gangbare arbeid
 • Geen benutbare mogelijkheden, de vier categorieen
 • Wanneer ga je wel en wanneer ga je niet in overleg met de bedrijsarts
 • Wel of geen bezwaar maken tegen een loonsanctie?
 • Toekennen LGU / WGA en het al dan niet bestaan van belang bij bezwaar.
 • Verschillen en overeenkomsten 80-100% WGA en IVA

Casuïstiek: Een casus wordt met de volledige groep besproken.

12.30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Bezwaar

 • Structuur van het bestuursrecht
 • Stappenplan bezwaar
 • Enkele voorbeelden van bezwaarschriften
 • Contact met het UWV. Op welke wijze?

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Bezwaar maken: Ronde tafelgesprek: casuïstiek bespreking in een ronde-tafel gesprek op basis van een casus door één van de deelnemers aangeleverd.

16.15 uur

Vragen en overige casuïstiek van deelnemers

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €590
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden oktober, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen