Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basics van Strategische Personeelsplanning

HR Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Organisaties veranderen, de markt is turbulent en slechts beperkt voorspelbaar. Dit stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties en hun medewerkers en maakt personeelsplanning noodzakelijk. Onzorgvuldige personeelsplanning kan vergaande effecten hebben, namelijk:

 • niet of onvoldoende kunnen realiseren van strategische doelen;
 • niet (tijdig) kunnen realiseren van commerciële en financiële afspraken;
 • niet beschikken over het juiste personeel, waardoor onnodig moet worden ingehuurd;
 • onvoldoende of slechte productie of dienstverlening wat kan leiden tot een lage klanttevredenheid;
 • hoge ontslagkosten voor niet-functionerende medewerkers.

Daarom wordt de noodzaak van SPP, o.a. als stuurinstrument om medewerkers effectief in te zetten voor de realisatie van organisatiedoelen, steeds meer onderkend.

Juiste persoon, juiste moment, juiste plaats

Tijdens de masterclass Basics van Strategische Personeelsplanning geeft Dr. Gerard Evers u inzicht in de uitgangspunten van strategische personeelsplanning (SPP). Hij leert u de technieken en methodieken om strategische personeelsplanning in uw organisatie in kaart te brengen. Bovendien krijgt u inzichten en handvatten aangereikt, die nodig zijn om zelf aan de slag te gaan met SPP-beleid binnen uw organisatie. Beleid dat gericht is op het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie. Daarmee bent u in staat de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen.


Resultaat

 • U leert hoe u de vraag naar en het aanbod van arbeid nu en straks in kaart kunt brengen.
 • U leert hoe u vraag en aanbod kunt koppelen om op basis daarvan uw plan voor strategische personeelsplanning te schrijven.
 • U krijgt inzicht in hoe u dit proces continu kunt monitoren en waar nodig kunt bijsturen. HR zet concrete stappen naar de toekomst!
 • U leert te werken met en te reflecteren op proces, data en product van SPP.
 • U leert denken in termen van K3R: kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelatie; de vier dimensies die gelden bij het kenmerken van personeel.

Doelgroep

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor HR professionals die in hun organisatie, zowel profit als non-profit, aan de slag willen gaan met strategische personeelsplanning.

Tip: De tweedaagse masterclass Strategische personeelsplanning in twee dagen biedt een gedegen aansluiting op deze masterclass. Met de kennis van Basics van Strategische Personeelsplanning gaat u in deze tweedaagse masterclass daadwerkelijk aan de slag met uw plan.


09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Algemene inleiding, bouwstenen

10.30 uur
Koffiepauze

10.45 uur
Vraag naar arbeid, nu en straks: formatie, product-functiemix, productiviteit, toekomstscenario's

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Aanbod van arbeid, nu en straks: samenstelling, kwaliteit, kosten, mobiliteit, externe arbeidsmarkt

14.30 uur
Koffiepauze

14.45 uur
Koppeling vraag en aanbod, gerichte acties om "gaps" te vermijden.

16.00 uur
Vragen

16.30 uur
Afsluiting met netwerkborrel

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Locatie Nieuwegein
Tijden Overdag
Type Non-degree (executive programmes)
Kosten €790
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden september, december
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen