Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Neurorevalidatie en Innovatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Werk je met neurologische patiënten? Wil je vanuit je deskundigheid in een voortrekkersrol de zorg rondom deze patiënten verbeteren? Volg bij de HAN de Master Neurorevalidatie en Innovatie.


Omschrijving
Op het vakgebied van neurorevalidatie volgen nieuwe wetenschappelijke inzichten elkaar snel op. Wie werkt met neurologische patiënten wil die inzichten zo goed en snel mogelijk in de praktijk toepassen. Dat betekent dat je innovaties concreet wilt maken, meestal over verschillende disciplines heen.

Tijdens de Master Neurorevalidatie en Innovatie leer je kritischer kijken, meten en beoordelen én leer je leiderschapsvaardigheden om de vernieuwingen daadwerkelijk door te voeren in je organisatie. Daarmee werk je aan kwaliteit van behandelingen en sneller herstel bij patiënten. Je ontwikkelt jezelf tot expert én je collega's ontwikkelen zich tot betere behandelaars en zorgverleners omdat ze de juiste dingen doen!1st year
Het eerste jaar van de Master Neurorevalidatie (module Zorgadvies) leidt op tot expert en zorgadviseur op het gebied van Neurorevalidatie. Je leert daarbij evicence based te werken. Tijdens dit jaar verdiep je je in:

*Neurorevalidatie in perspectief
Vanuit jouw eigen vakgebied verdiep je jouw kennis binnen neurorevalidatie en neurologie en groei je in de rol van expert. Je reflecteert met diepgang op je eigen handelen. Thema's zijn neuropathologie, neuropsychologie, ICF, leertheorieën binnen neurorevalidatie, beroepsspecifieke diagnosestelling en beroepsspecifiek handelen.

* Specialistische kennisontwikkeling in zorgketens
Op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten leer je complexe interdisciplinaire diagnostische en behandelprocessen te doorgronden in de context van jouw praktijksituatie. Thema's zijn onderzoeksmethodologie, literatuurstudie en beoordeling van meetinstrumenten, kwaliteitszorg in het algemeen en vanuit patiëntenperspectief, ketenzorg en financiering van (keten)zorg.

Na dit jaar (module) ontvang je het certificaat Zorgadviseur Neurorevalidatie Evidence Based Practice en kan je als expert zorg en behandeling van een groep cliënten evidence based analyseren. Ook kan je zorg-op-maat-adviezen van kwaliteit geven. Tevens kan je complexe interdisciplinaire zorg voor een patiënt concreet vormgeven en laat je je collega's groeien als therapeut of verpleegkundige.

2nd year
Het tweede jaar van de Master Neurorevalidatie (module Zorgvernieuwing) leidt op tot zorgvernieuwer en innovatief professioneel leider binnen de complexe, multidisciplinaire omgeving van neurorevalidatie of geriatrische revalidatie. jouw mastertitel te behalen. Na het afronden van eerste en tweede jaar ontvang je het diploma Master of Science. Tijdens dit jaar verdiep je je in:

* Leiderschap in zorgvernieuwing
Jezelf strategisch of als projectleider positioneren in een interdisciplinair (para)medisch team, hoe doe je dat? Hoe word je als leider geaccepteerd en gewaardeerd en kan je draagvlak creëren? In combinatie met je inhoudelijke expertise, leer je in complexe zorgprocessen leiding te geven en veranderingen te implementeren. Thema's zijn mensen in organisaties, verander- en innovatiemanagement, projectmanagement en leidinggeven aan professionals.

* Innovatie en implementatie in neurorevalidatie
In deze laatste fase staat de masterthesis centraal. Je implementeert een concrete innovatie of een zorgverbetering in je eigen werkomgeving via een projectplan waarin ook een praktijkgericht onderzoek is opgenomen. Daarbij houd je niet alleen rekening met wetenschappelijke inzichten, maar ook met de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie en van de belangrijkste betrokkenen.


Admission
Voldoe je niet aan de toelatingseisen, maar ben je wel in het bezit van een diploma van de Inservice opleiding A, B of Z? Dan kun je via een assessment worden toegelaten.
Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze masteropleiding neem dan contact op met de coördinator van de opleiding, Paul van Keeken, E Paul.vanKeeken@han.nl; T 024 353 15 06.

Overweeg je de Master Neurorevalidatie en Innovatie te gaan volgen? Maar weet je niet zeker of de opleiding bij je past of heb je vragen. Vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan. We bekijken graag samen met je wat voor jou de juiste optie is. Bekijk de toelatingsvoorwaarden om te bepalen of deze opleiding bij je past. Voldoe je aan alle toelatingsvoorwaarden en sluit de opleiding aan bij jouw vooropleiding, ervaring en ambitie? Vraag dan een intakegesprek aan via masters@han.nl. Dan nemen wij graag contact met je op voor een afspraak.

Aanmelden kan via Studielink. Ga daarvoor naar de aanmeldknop op de site.

After graduation
Na de opleiding kun je als Master Neurorevalidatie en Innovatie bijvoorbeeld aan de slag als inhoudelijk specialist, adviseur of projectleider in de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, eerstelijns gezondheidszorg en organisaties voor meervoudig gehandicapten. Kijk op de site bij 'Aan het woord' naar de ervaringen van professionals die de Master Neurorevalidatie hebben afgerond.

Characteristics
De Master Neurorevalidatie en Innovatie is de enige opleiding in Nederland die zich primair richt op fysiotherapeuten, verpleegkundigen, therapeuten en paramedici die werken met patiënten met neurologische/geriatrische aandoeningen. Met als doel hen vanuit de inhoudelijke expertrol toe te rusten om leiding te geven aan zorginnovaties. Andere opleidingen richten zich op de ontwikkeling van specifieke hulpverlenerscompetenties.

De deeltijd Master Neurorevalidatie en Innovatie van de HAN is in Nederland uniek in zijn soort. Eveneens uniek is de module 'Zorgadviseur' met focus op Evidence based Neurorevalidatie. In de onderhandelingen met zorgverzekeraars gaat het om transparantie met betrekking tot zorgkwaliteit en kosteneffectiviteit. Zorg aanbieden op basis van de meest actuele wetenschappelijke standaarden is dan onontbeerlijk. De Master Neurorevalidatie en de module 'Zorgadviseur' in het bijzonder kunnen hier van toegevoegde waarde zijn.

Kenmerkend voor de opleiding:
* De Master Neurorevalidatie is een unieke modulaire deeltijdopleiding in Nederland die leidt tot de titel MSc.
* De unieke module 'Zorgadviseur' met focus op Evidence based Neurorevalidatie leidt op tot expert in neurorevalidatie.
* Opleiding brengt transparantie en kwaliteit van zorg en kostenefficiëntie.
* Onderzoek leidt tot verbetering van zorg of nieuw zorgconcept waar professional en organisatie baat bij hebben.
* Kruisbestuiving en waardevol netwerk met de deelnemende professionals uit uiteenlopende sectoren.
* Op maat, kleinschalig, betrokken.

Curriculum
De Master Neurorevalidatie en Innovatie wordt aangeboden in 2 modules. De module Zorgadviseur en de module Zorgvernieuwing. Gezamenlijk vormen de 2 modules de Master Neurorevalidatie met als resultaat de titel MSc. Heb je nog geen of weinig werkervaring of nog geen relevante functie, dan kan je toch je aanmelden voor module 1. Is dat laatste het geval, dan compenseer je dat door 3 dagen per week stage te lopen.

Afhankelijk van je vooropleiding, ervaringen en je ambities, kan je zelf bepalen of je een deel of het volledige programma volgt. Bepaal welke van de 3 routes bij je past:
* Route 1: biedt je de mogelijkheid om direct vanuit je bachelor (met minor Neurorevalidatie) door te stromen naar de eerste module Zorgadviseur van de Master Neurorevalidatie en Innovatie. Dat kan zelfs als je nog geen of weinig werkervaring of nog geen relevante functie hebt. Is dat laatste het geval, dan compenseer je dat door 3 dagen per week stage te lopen.
* Route 2: je werkt met cliënten met neurologische/geriatrische aandoeningen, hebt min. 2 jaar werkervaring en je wilt je verder ontwikkelen tot expert en van daaruit tot Zorgadviseur Neurorevalidatie. Daarbij wil je evidence based werken. Module 1 Zorgadviseur biedt je die mogelijkheid.
* Route 3: met deze route ga je voor de volledige de Master Neurorevalidatie en haal je in 2 jaar je titel Master of Science.

Instruction modes
Er wordt veel gebruik gemaakt van werkvormen zoals hoorcolleges, werkgroepactiviteiten, praktijkopdrachten, werkbezoeken, presentaties, consulting- en coachinsessies en online leren.

Objectives
In de Master Neurorevalidatie en Innovatie ontwikkel je je vanuit jouw rol als expert tot adviseur, zorgvernieuwer en innovatief professioneel leider binnen de complexe, multidisciplinaire omgeving van neurorevalidatie of geriatrische revalidatie.

Vanaf de eerste dag ben je bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Daarmee zorg je voor transparantie, doelmatigheid en efficiëntie, waarmee de zorgkwaliteit verbetert en jouw werkgever bijvoorbeeld in gesprek met de zorgverzekeraars zijn voordeel kan doen.

In de masterthesis waarmee jij jouw opleiding afrondt, werk je een verbetering van een zorgproces in jouw organisatie uit of ontwikkel je een totaal nieuw zorgconcept. Met als resultaat een op jouw organisatie toegesneden implementatieplan voor een innovatie waarin de kwaliteitsverbetering geborgd is.

Voorbeelden daarvan zijn de implementatie van een set aan klinimetrische instrumenten, de intensivering van therapie zonder kostenverhoging, de opzet van een gezondheidscentrum neurorevalidatie in de eerste lijn en de implementatie van een nieuwe evidence based therapie. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.


Program start
De Master Neurorevalidatie en Innovatie duurt 2 jaar. Beide modules ieder 1 jaar.
Vaste lesdag gepland op donderdag. De studiebelasting ligt rond de 20 uur per week.

Kosten hele opleiding: € 15.500. Per module: € 8500
10% Korting voor alumni van HAN-bachelors bij aanmelding voor de hele opleiding.
Prijzen zijn inclusief studiemateriaal. Het is mogelijk om de studiekosten in termijnen te betalen of te laten afschrijven.

Student profile
De Master Neurorevalidatie bestaat uit de module Zorgadvies en de module Zorgvernieuwing. Afhankelijk van je profiel, kan je je inschrijven voor de hele masteropleiding. Je kunt je ook aanmelden voor alleen module 1. Zelfs als je nog geen of weinig werkervaring of nog geen relevante functie hebt. In dat laatste geval, compenseer je dat door 3 dagen per week stage te lopen. Met een werkplek en voldoende werkervaring kan je later ook de module Zorgvernieuwing volgen en je mastertitel behalen.

Route 1
Je hebt net je bachelordiploma behaald, de minor Neurorevalidatie gevolgd en je wilt verder met Neurorevalidatie, doorgroeien naar de rol van expert, je carrièrekansen vergroten. Je kunt direct doorstromen naar de eerste module van de Master Neurorevalidatie. Route 1 past bij jou.

Route 2
Je werkt als verpleegkundige, therapeut of als professional met kinderen, volwassenen, ouderen of meervoudig gehandicapten met neurologische of geriatrische aandoeningen. Of je verzorgt onderwijs op bachelorniveau met betrekking tot neurologische of geriatrische aandoeningen. En je wilt leren evidence based te werken en je tot expert en zorgadviseur Neurorevalidatie te ontwikkelen. Schrijf je in voor module 1 van de Master Neurorevalidatie.

Route 3
Je wilt gaan voor de volledige opleiding en in 2 jaar tijd je titel Master of Science (MSc) halen. Je beschikt over een afgeronde hbo-/bacheloropleiding fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, verpleegkunde, mondhygiëne, diëtetiek, psychologie, een als relevant erkende wetenschappelijke opleiding. Of je bent docent aan een van deze opleidingen.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/neurorevalidatie/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding MSc