Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Voeding en Diëtetiek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Ben je nieuwsgierig, toon je initiatief en heb je lef? Kies dan voor de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de HAN in Nijmegen en word expert als het gaat om eten, drinken en gezondheid.


Omschrijving
Voeding, leefstijl, sport en gezondheid: hot items! Als voedingskundige of diëtist ga je straks patiënten of cliënten behandelen. Bovendien geef je voorlichting over voeding en voedingsgedrag. Kennis over biologie en scheikunde heb je nodig!

Als voedingskundige of diëtist geef je voorlichting aan groepen mensen, maar geef je ook persoonlijk advies over gezonde voeding en leefstijl. Bijvoorbeeld aan iemand met overgewicht, met een ziekte (denk aan diabetes) of aan een topsporter (denk aan gezonde voeding die tot betere prestaties kunnen leiden). Je behandelt individuele cliënten en ontwikkelt ook nieuwe voedingsproducten.

Tijdens je opleiding Voeding en Diëtetiek werk je nauw samen met studenten van andere opleidingen, zoals: Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie. Je maakt opdrachten en bekijkt verschillende 'kennisclips'. Daarna bepaal je zelf wat je nog wilt leren.

Het eigen Praktijkhuis is dé plek waar studenten, docenten, patiënten, cliënten en het regionale werkveld van zorgprofessionals elkaar ontmoeten en inspireren. Tijdens de lessen wordt er in kleine tafelgroepjes samengewerkt, zodat je nog beter van elkaar kunt leren.


1st year
Bij de start van je opleiding begin je direct aan je persoonlijke en professionele kwaliteiten te werken binnen het LEF!-project. In dit speciale traject ga je een 'personal challenge' aan, onderzoek je een 'ingewikkeld dilemma' of loop je een sociale stage. Bij LEF! krijg je niet alles standaard aangereikt, maar zul je echt zelf moeten zoeken.

In het eerste jaar werk je binnen practicumlessen aan verschillende voedingsthema's. Je brengt ook veel tijd door in de praktijk.

2nd year
Je leert in het tweede jaar hoe je cliënten adviseert over:

* Leefstijl
* Overgewicht en diabetes
* Voedselallergie
* Voeding bij nierziekten
* Voeding en (top)sport

Om je werk goed te kunnen uitvoeren, leer je praktijkgericht onderzoek te doen. Volgens een vaste methode kom je tot een goed onderbouwd advies. Je loopt ook een aantal praktijkstages.

3rd year
Je werkt binnen projecten waarin je met medestudenten bijvoorbeeld een voorlichtingsprogramma voor een sportvereniging bedenkt, aan de slag gaat met een commercieel interessant product of je formuleert een stevig advies voor kwaliteitsverbetering. Wat doe je nog meer?

* Je bedenkt voorlichtingsprogramma's en voert die ook uit
* Je adviseert een organisatie over hun kwaliteitszorgsystemen
* Je maakt een opzet voor een eigen praktijk of je schrijft een ondernemingsplan voor een afdeling diëtetie

4th year
In het laatste anderhalf jaar van je studie ben je volop in de praktijk bezig en kies je je minor. Je gaat stage lopen op het gebied van:

* Diëtistisch handelen
* Toegepast onderzoek
* Gezondheidspromotie (health promotion)
* Kwaliteitszorg of ondernemerschap

Je beschrijft je praktijkgerichte onderzoek in je scriptie en loopt stages in de rol van behandelaar, voorlichter, productontwikkelaar en beleidsadviseur. Bij het behalen van je diploma mag je je Bachelor of Science noemen.

After graduation
Bij het behalen van je diploma mag je je Bachelor of Science noemen. Je kunt ook doorstuderen; dan kun je het volgende gaan volgen:

* Post-hbo-opleidingen, zoals Voeding en diabetes, Sportdiëtetiek, Kinderdiëtetiek, Voeding en nierziekten of Motivational interviewing;
* Masteropleidingen gericht op bewegen en voeding;
* Masteropleidingen gericht op gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en gezondheidsbevordering;
* Masteropleidingen gericht op innovatie.

Application
De opleiding Voeding en Diëtetiek heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) beschikbaar. Nadat je je hebt aangemeld voor deze opleiding ben je dus niet zeker van plaatsing. Je doet eerst mee aan een selectieprocedure om te bepalen of je in september met de opleiding kunt starten. Via de procedure Selectie & Plaatsing selecteert de opleiding uit alle aanmeldingen zelf de studenten die worden toegelaten tot de propedeuse.

Characteristics
* Je werkt tijdens de gehele studie in het Praktijkhuis; hierbij leer je van èn werk je met studenten van andere paramedische opleidingen;
* Je maakt opdrachten via 'kennisclips' en je kunt ook zelf bepalen wat je nog wilt leren;
* Het eigen Praktijkhuis is dé plek waar studenten, docenten, patiënten, cliënten en het regionale werkveld van zorgprofessionals elkaar ontmoeten en inspireren;
* Bij de start van je opleiding begin je direct aan je persoonlijke en professionele kwaliteiten te werk

Curriculum
Je bouwt aan je kennis en vaardigheden om een goede diëtist te worden. De antwoorden op je vragen, daar zoek je zelf actief naar tijdens een thema-lesblok.

* Je ontwikkelt een ondernemende en onderzoekende houding;
* Je leert communiceren, samenwerken met andere professionals in de zorg of (top)sport;
* Je leert kritisch te kijken naar jezelf en de organisatie waarvoor je werkt. Hoe kan het beter?
* Je gaat aan de slag met alle beroepstaken van een voedingskundige/diëtist.

Draw selection
Voor meer informatie ga je naar: https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/voeding-dietetiek/vt/selectie-en-plaatsing/

Job perspective
Diëtisten vind je in dokterspraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen of in hun eigen specialistische praktijk. Het is de laatste jaren beslist niet eenvoudig werk te vinden. Banen zijn vaak in deeltijd en mede daardoor is het gemiddelde inkomen niet erg hoog (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).

Numerus fixus
Nadat je je hebt aangemeld voor deze opleiding ben je dus niet zeker van plaatsing. Je doet eerst mee aan een selectieprocedure om te bepalen of je in september met de opleiding kunt starten. Via de procedure Selectie & Plaatsing selecteert de opleiding uit alle aanmeldingen zelf de studenten die worden toegelaten tot de propedeuse.

Objectives
Voeding, leefstijl, sport en gezondheid: hot items! Als voedingskundige of diëtist ga je straks patiënten of cliënten behandelen. Bovendien geef je voorlichting over voeding en voedingsgedrag. Ben je nieuwsgierig, toon je initiatief en heb je lef? Kies dan voor de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de HAN en word expert als het gaat om eten, drinken en gezondheid.

Student profile
Vanaf de start van je studie bouw je aan je kennis en vaardigheden om een goede diëtist te worden. Het gaat erom wat jij wilt leren. Vanaf je eerste studiedag word je bij HAN Voeding en Diëtetiek aangesproken als 'dio' (diëtist in opleiding). Je maakt in groepjes of individueel kennis met de theorie over een bepaald thema door opdrachten te maken en kennisclips te bekijken. Daarna bepaal je zelf wat je nog wilt leren. Keuzevrijheid staat hierbij voorop!

Study advise
In het eerste studiejaar moet je bij de HAN 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan geeft de HAN je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet de opleiding dan verlaten.

Study load
Studiebelasting
* Contacturen 12-18 uur
* Zelfstudie 22-28 uur

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/opleidingen/bachelor/voeding-dietetiek/vt/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B