Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Vermogenselektronica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
In de post-hbo cursus Vermogenselektronica worden de basistopologieën van de vermogenselektronica toegelicht. Bestaande schakelingen en de verschillende soorten halfgeleiders komen aan de orde.


Omschrijving
De cursus kan ook worden gezien als een inleiding op een specialistische cursus Vermogenselektronica, zoals deze wordt verzorgd door DNV-GL.


Curriculum
Algemene informatie over:
*Omzetters, rendement en energie-omzetting, gemiddelde en effectieve waarde
*Spoel en condensator bij energie-omzetting tussen spanningsbronnen
*Spanningsbronnen verbinden via een spoel en condensator
*Vergelijken toepassingen van spoel en condensator

Andere onderwerpen:
Inductieve componenten
*Vervangschema transformator inclusief koppelfactor
*Eigenschappen magnetische velden t.a.v. blik pakket en ferriet
*Speciale constructies van transformatoren

Halfgeleidermaterialen
*Opbouw en werking van halfgeleiders in het algemeen
*Transistoren, halfgeleiderschakelaars, vermogensdiode, statische en dynamische gedrag van halfgeleiderschakelaars
*Parallel schakelen van halfgeleiders.
*Dynamisch gedrag, commutatie van transistor naar diode en vv,

Gelijkrichter (eenfase en driefasen)
*Standaard gelijkrichter met wisselspanningsbron, diode en belasting
*Geavanceerde gelijkrichter met thyristor

Koeling
*Toepassingen
*Berekeningen algemeen

E1-mutator
*Vermogen, componenten, rekenmethode, diverse hoeken, soorten doving, passieve belasting, ohms, capacitief inductief en ohms-inductief belast en inductieve belasting en spanningsbron

Brugmutator (B2-mutator)
*Diverse brugmutatoren, symmetrische halfgestuurde brug, vrijloopgrens

Chopper
*Principe van de chopper, stuurmethoden, pulsbreedte, -frequentie sturing en gecombineerde pulssturing, inductieve en ohms-inductieve belasting, belasting met zelfinductie en spanningsbron.

Student profile
*Omzetters, rendement en energie-omzetting, gemiddelde en effectieve waarde
*Spoel en condensator bij energie-omzetting tussen spanningsbronnen
*Spanningsbronnen verbinden via een spoel en condensator
*Vergelijken toepassingen van spoel en condensator

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2590
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/vermogenselektronica/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat