Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Vastgoed (inspecteur/adviseur)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Wilt u ook objectief vast kunnen stellen welk onderhoud noodzakelijk is? Volg de post-hbo opleiding Vastgoed© (inspecteur/adviseur) volgens de inspectiemethode Rgd-BOEI.


Omschrijving
Het managen van onderhoud is bepalend voor vastgoedexploitatie. Door slecht onderhoud vertrekken ontevreden huurders en kan de exploitatie financieel onder druk komen te staan. Ook factoren zoals asbest, bodemverontreiniging, wateroverlast en gaslekkages kunnen een risico vormen. Dit nog afgezien van vervolgkosten als aansprakelijksheidsstelling. Het is dus van vitaal belang om objectief vast te kunnen stellen welk onderhoud noodzakelijk is. De opleiding anticipeert op de ontwikkelingen bij het ministerie van VROM. Bij bouwregelgeving zal de komende jaren het accent liggen op de verbetering van de kwaliteit van het toezicht, de controle en de handhaving.


Curriculum
De opleiding volgt de methodiek Rgd-BOEI: Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in wet-en regelgeving. Deze methodiek is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst en wordt in de aanbestedingen van de Rijksgebouwendienst meegenomen.


Student profile
Voor het profiel inspecteur (discipline W, E, T of B) dient u te beschikken over een mbo+ niveau. Voor het profiel adviseur moet dit een hbo+, werk- en denkniveau zijn.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 10 maanden
Kosten €5990
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/vastgoed-inspecteur-adviseur/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma