Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Toegepaste Psychologie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Bij Toegepaste Psychologie leer je hoe je bij mensen hun eigen kracht of talent kunt versterken. Hiermee help je mensen beter te functioneren. Je leert hoe je gedrag beoordeelt en beïnvloedt.


Omschrijving
De opleiding Toegepaste Psychologie in Nijmegen leidt je op tot een stevige, betrokken, analytische en onderzoekende professional. Als toegepast psycholoog ben je in staat om op een gestructureerde wijze gedrag van individuen en groepen objectief te analyseren en effectief te beïnvloeden door je te verdiepen in de achtergronden van dit gedrag.

Je leert de theorie én de vaardigheden die hierbij horen. Dit houdt concreet het volgende in:

  • Je verdiept je in het gedrag, de emoties, beleving, intelligentie en persoonlijkheidskenmerken van cliënten;
  • Je leert hoe je deze aspecten kunt beïnvloeden om het functioneren van je cliënten te verbeteren, bijvoorbeeld door het verzorgen van trainingen of coaching;
  • Je leert over psychologische theorieën zoals de arbeidspsychologie, psychopathologie en neuropsychologie;
  • Je wordt opgeleid tot reflectieve professional = je kijkt kritisch naar jezelf en vraagt je af wat je talenten en ontwikkelpunten zijn.

'Specialiseren in gedrag' is de rode draad van wat je leert tijdens deze hbo-studie.


1st year
Tijdens je eerste jaar van Toegepaste Psychologie krijg je een goed beeld van je toekomstige beroep, of het bij je past en het vervolg van je opleiding. Wat leer je?

* Basiskennis Psychologie
* Psychologische begeleiding en coaching
* Preventie en Interventie ontwerp

In deze vakken werk je aan praktijkgericht onderzoek en je eigen ontwikkeling. Alles moet voldoen aan een vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria. Zo stem je je handelen af op je cliënt en onderbouw je wat je doet.

2nd year
In het tweede jaar verdiep je je in trainen, assessment en talentontwikkeling. Op verschillende themadagen ga je met echte cliënten of projecten aan de slag. Ook voer je een praktijkopdracht uit, denk aan het verzorgen van een training voor medewerkers van een bedrijf.

3rd year
In het derde jaar loop je 4 dagen per week stage. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

* Coach bij een re-integratiebedrijf;
* Trainer gespreksvaardigheden en assertiviteit;
* Begeleiden en behandelen van studenten, studieloopbaanbegeleiding;
* Loopbaancoaching;
* Onderzoekswerkzaamheden, afnemen van diagnostische interviews.

Verder zijn studenten van Toegepaste Psychologie een eigen bedrijf gestart: Level up. Hierin kun je naast je studie ook afwisselende werkervaring opdoen.

4th year
In het laatste jaar, de afstudeerfase, werk je aan Onderzoek en Innovatie. Je voert een opdracht in het werkveld uit, of je levert een bijdrage aan het onderzoek van een van de lectoraten. Je studeert af met een onderzoek op basis waarvan je een praktijkverbetering ontwerpt. Denk aan een workshop om talenten in een team beter te benutten of aan een preventieve interventie waardoor werkstress wordt voorkomen. Je bent straks 'Bachelor of Science' als je succesvol afstudeert.

After graduation
Je bent bij Toegepaste Psychologie afgestudeerd als je alle beroepstaken en je minor hebt afgerond. Je mag je op dat moment Bachelor of Science noemen. Na de opleiding kun je onder andere aan de slag als loopbaancoach, trainer of assessor. Je coacht bijvoorbeeld een medewerker in het nemen van een nieuwe stap in zijn carrière of je ondersteunt een werkgever in het vinden van een geschikte kandidaat voor zijn vacature. Wil jij verder studeren? Denk dan aan de Master Begeleidingskunde aan de HAN.

Application
De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) beschikbaar. Nadat je je hebt aangemeld voor deze opleiding ben je dus niet zeker van plaatsing. Je doet eerst mee aan een selectieprocedure om te bepalen of je in september met de opleiding kunt starten. Via de procedure Selectie & Plaatsing selecteert de opleiding uit alle aanmeldingen zelf de studenten die worden toegelaten tot de propedeuse.

Characteristics
Waarom Toegepaste Psychologie aan de HAN?

* In deze hbo-opleiding worden psychologische kennis en vaardigheden toegepast op (jong) volwassenen in hun werk, opleiding en/of sport;
* Kleinschalig onderwijs;
* Je krijgt les van een vast team docenten;
* Iedere week heb je trainingen om je gespreks- en trainingsvaardigheden te oefenen;
* Ondernemerschap wordt gestimuleerd;
* Met anderen vorm je een professionele leergemeenschap;
* Je rooster ligt voor een half jaar vast.

Curriculum
Tijdens de voltijdopleiding Toegepaste Psychologie werk je zelfstandig of in kleine groepen aan opdrachten die je in je toekomstige beroep ook uitvoert. Daarbij krijg je uitgebreide theoretische en praktische ondersteuning. Je volgt hoor- en werkcolleges om je kennis van psychologie en psychologische methoden te vergroten.

In het onderwijs staat de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding centraal

* Je leert binnen een overzichtelijke, kleine onderwijsgemeenschap;
* Je zult worden 'geraakt' tijdens leerprocessen en leert feedback te krijgen en te geven;
* Ondernemerschap in de leergemeenschap wordt gestimuleerd; samen met studenten, docenten en het werkveld ga je op zoek naar kansen en mogelijkheden voor toegepast psychologen in de praktijk;
* Je werkt met sociale technologie in een leergemeenschap om effectief met elkaar te kunnen communiceren en te leren in nabijheid en op afstand (denk bijvoorbeeld aan een discussieforum, kennisclips en digitale leerondersteuning);
* Je voert praktijkopdrachten uit en loopt 4 dagen per week stage in het derde jaar;
* Tijdens de opleiding begeleidt een studieloopbaanbegeleider jou;
* Samenwerken, zelfmanagement, professioneel handelen en leren door uit te proberen staan centraal;
* Goede mix van face-to-face leren en online leren;
* Ruimte om richting te geven aan je eigen ontwikkeling;
* Je kunt zelf leerdoelen bepalen waardoor er ruimte is voor individuele leerroutes;
* Het onderwijs vindt plaats in eigen lokalen.

Draw selection
Voor meer informatie ga je naar: https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/toegepaste-psychologie/vt/selectie-en-plaatsing/

Graduation
Je voert een opdracht in het werkveld uit, of je levert een bijdrage aan het onderzoek van een van de lectoraten. Hierbij verzamel je systematisch de benodigde gegevens. En ontwerp je op basis van de verzamelde gegevens een mogelijke verbetering van je beroepspraktijk.

In het laatste jaar, de afstudeerfase, werk je aan de beroepstaak Onderzoek en Innovatie.

Je voert een opdracht in het werkveld uit, of je levert een bijdrage aan het onderzoek van een van de lectoraten. Hierbij verzamel je systematisch de benodigde gegevens. En ontwerp je op basis van de verzamelde gegevens een mogelijke verbetering van je beroepspraktijk.

Instruction modes
Je leert binnen een overzichtelijke, kleine onderwijsgemeenschap en je krijgt in verschillende werkvormen uitgebreide theoretische en praktische ondersteuning: je volgt hoor- en werkcolleges om kennis van psychologie en psychologische methoden op te doen. In kleine groepen ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt om je werk in de toekomst goed uit te voeren. Tijdens de opleiding helpt een studieloopbaanbegeleider je om jouw leerproces en persoonlijke ontwikkeling in goede banen te leiden.

Internship
In het 1e jaar kom je via werkveldoriëntatie in contact met de praktijk.

In het 2e jaar van de opleiding ga je tijdens een korte stage (halve dag per week) aan de slag in een praktijkorganisatie.

In het 3e jaar van de opleiding ga je op een stage die in totaal ongeveer 10 maanden duurt en 4 dagen per week beslaat. Een stage van 5 maanden behoort ook tot de mogelijkheden.

Job perspective
Deze opleiding leidt niet op voor één specifiek beroep. Je kunt er veel kanten mee op, van loopbaanadvies of onderzoek tot voorlichting of hulpverlening. Alleen kom je op al die terreinen ook specialistisch opgeleide types tegen, met vaak meer bevoegdheden. Misschien verklaart dat de relatief zwakke positie van de afgestudeerden. Het is niet altijd eenvoudig om betaald werk te vinden. Veel afgestudeerden besluiten dan ook door te studeren (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).

Numerus fixus
Via de procedure Selectie & Plaatsing selecteert de opleiding uit alle aanmeldingen zelf de studenten die worden toegelaten tot de propedeuse.

Objectives
Je bent bij Toegepaste Psychologie afgestudeerd als je alle beroepstaken en je minor hebt afgerond. Je mag je op dat moment Bachelor of Science noemen.

Student profile
Om aan de slag te kunnen als toegepast psycholoog, doe je tijdens de opleiding kennis op en ontwikkel je vaardigheden. Maar wat moet je precies kennen of kunnen als toegepast psycholoog?

Theorie! Als toegepast psycholoog moet je veel weten over psychologie, bijvoorbeeld over arbeidspsychologie, persoonlijkheidsleer en neuropsychologie.

Zo biedt je cliënten face-to-face of met online begeleidingsvormen psychologische begeleiding en coacht ze bij het verbeteren van hun gedrag.

Study abroad
Je derdejaars praktijkstage bij Toegepaste Psychologie kun je ook in het buitenland doorbrengen. Een internationaal congres bezoeken of een minor volgen in het buitenland kan ook.

Study advise
In het eerste jaar moet je 60 studiepunten halen. Heb je minder dan 45 studiepunten en eerder al een voorlopig negatief studieadvies gekregen? Dan ontvang je een bindend negatief studieadvies. Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding.

Study load
Studiebelasting (per week)
* Contacturen 15 uur
* Zelfstudie 25 uur

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/opleidingen/bachelor/toegepaste-psychologie/vt/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B