Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Register Arbeidsdeskundige (post-hbo)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Als arbeidsdeskundige beoordeel je zieke werknemers op hun belastbaarheid in relatie tot hun inkomen. De opleiding Register Arbeidsdeskundige bereidt je voor op de landelijk verplichte Assessment.


Omschrijving
Wat zijn de mogelijkheden om terug te keren in het eigen werk? Welke aanpassingen zijn nodig? Moet er gezocht worden naar ander passend werk? Als arbeidsdeskundige zorg je voor een oplossing op maat, zodat de werknemer zo snel en goed mogelijk kan terugkeren in het arbeidsproces. Ook is er aandacht voor de financiële doorvertaling van het AD-werk: wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor zowel werknemer, werkgever en verzekeraar? Zo wordt helder welke rol je als arbeidsdeskundige hebt om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen.


Curriculum
De opleiding is opgebouwd uit zeven modules. De modules bestaan uit verschillende lesdagen. De volgorde van de lesdagen wordt zoveel mogelijk bepaald door het (werk)proces dat de arbeidsdeskundige doorloopt. Vaardigheidstraining op het gebied van adviesvaardigheden, effectieve gespreksvoering en intervisie loopt daar als rode draad doorheen.

1. Wet- en regelgeving
Als arbeidsdeskundige moet je kennis hebben van de relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. Je bent op de hoogte van subsidies, no risk en premiekortingen en kunt deze ook aanvragen. Je krijgt inzicht in de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer. Ook verkrijg je basiskennis van de arbeidsrechtelijk aspecten bij re-organisaties, verzuim en ontslag, zodat je werkgever en werknemer kunt adviseren.

2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement
Deze module behandelt hoe organisaties veilig ingericht kunnen worden. Je krijgt kennis over de arbowetgeving en de wet- en regelgeving rond arbeidsongevallen en beroepsziekten. Je leert een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te begrijpen en te beoordelen. Ook leer je de verzuiminfrastructuur van een bedrijf te inventariseren en analyseren. Je herkent patronen en ontwikkelingen in een bedrijf en haar omgeving die van invloed zijn op het gezondheidsmanagement en kan daarover ook adviseren.

3. Belasting-belastbaarheid
Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een arbeidsdeskundige. We besteden onder meer aandacht aan:
*het zelf

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €8505
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/register-arbeidsdeskundige/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma