Dé opleidingensite voor hbo en hoger

PDG Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Wilt u uw kennis en ervaring overdragen op jonge mensen die een vak willen leren in het mbo? Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift mag u lesgeven in het middelbaar beroepsonderwijs.


1st year
In de opleiding werkt u dynamisch (niet lineair) aan verschillende onderwijseenheden. Deze onderwijseenheden zijn opgebouwd uit 5 beroepstaken.

De docent
Ambachtelijk meesterschap in de 21e eeuw: Lesgeven, didactische activerende werkvormen, leervoorkeuren, digitale didactiek, inzetten van nieuwe media, opdrachten ontwerpen, groepsdynamica, klassenmanagement.

De begeleider
Begeleiding van de mbo-student: Begeleidings- en gespreksvaardigheden, reflectie- en evaluatiemodellen, feedback, mediawijsheid, differentiëren in begeleiding.

De verbinder
Beroepspraktijk: Werken met kwalificatiedossiers, beroepsgerichte didactiek, begeleiden en beoordelen op de werkplek, beroepshouding, contacten leggen en onderhouden binnen de beroepspraktijk.

De teamspeler
Visie op beroepsonderwijs en visie op docentschap: De rol op organisatie- en teamniveau, onderwijsvisie, andere schoolorganisaties, het Nederlandse onderwijssysteem, doorlopende leerlijnen, onderwijsinspectie, samenwerking met collega's.

2nd year
De professional
Eigen ontwikkeling: Reflectieve vaardigheden, intervisie, actuele onderwijsontwikkelingen, samenwerken, observeren en feedback geven aan collega's, inzicht in eigen werk- en leerstijlen.

De laatste beroepstaak 'de professional' wordt geïntegreerd in de overige beroepstaken. Hierdoor werkt u deels aan uw generieke professionele ontwikkeling (intervisie, samenwerken en feedback geven), maar leert u ook te reflecteren op de verschillende rollen die u als docent heeft en verder ont

Application
Aanmelding betekent niet automatisch dat u ingeschreven bent. Na aanmelding start de officiële inschrijving.

Curriculum
Tijdens de opleidingsdagen zullen we in de groep met en van elkaar leren. Theoretische kaders worden kort aangegeven en uitgelegd, gevolgd door verwerkingsopdrachten, die u individueel of in subgroepen kunt gaan maken. Uiteraard wordt er van u verwacht dat u goed voorbereid op de opleidingsdag komt. Gedurende de opleidingsdagen wordt er ruimte gecreëerd voor eigen leervragen en inbreng. Aan het eind van de opleidingsdag is er vrijwel altijd ruimte in de agenda voor consultatie en intervisie.

Instruction modes
U sluit deze PDG-opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid. Om mee te mogen doen aan de Proeve van Bekwaamheid dient uw portfolio met een voldoende beoordeeld te zijn door de opleider.
In de Proeve van Bekwaamheid worden de competenties van een bekwaam docent integraal getoetst. Voor de Proeve van Bekwaamheid lever je examenopdrachten in en voer je een assessmentgesprek met twee assessoren.

Objectives
Na de opleiding van ruim een jaar en het behalen van het getuigschrift mag u lesgeven in het mbo.

Program start
Medio september 2018 start er een nieuwe groep bij de HAN. Voor deze groep hebben zich inmiddels voldoende cursisten aangemeld, waardoor we genoodzaakt zijn nieuwe aanmeldingen door te zetten naar de reservelijst. Bij voldoende aanmeldingen zal een tweede groep in december 2018 of januari 2019 starten.

De kosten zijn inclusief opleidingsdagen, begeleiding, lesbezoek en portfoliobeoordeling. Exclusief examen.

Student profile
U kunt deelnemen aan onze PDG-opleiding als u in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma, of als u aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau heeft met ten minste drie jaar relevante werkervaring in uw vakgebied. Verder moet u een aanstelling hebben als docent bij een mbo-school voor minimaal 0,4 fte. Tijdens de opleiding verzorgt u ten minste acht lesuren per week. De PDG-opleiding dient u binnen twee jaar succesvol af te ronden.

Study load
Duur: 15 maanden

Waarvan:
Contacturen: 144 uur in totaal
Zelfstudie: 284 uur in totaal

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 15 maanden
Kosten €6500
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/pedagogisch-didactisch-getuigschrift/
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 14
Afronding testimonial