Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Implementation Course Circulair Bouwen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
De Implementation Course Circulair Bouwen leert u hoe u het circulair bouwen in uw eigen organisatie kunt implementeren.


Omschrijving
De overheid wil de huidige lineaire economie ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector zal een circulair bouwproces in de toekomst een belangrijk criterium worden.


Curriculum
Om de huidige Nederlandse economie te veranderen in een circulaire economie zijn 3 strategische doelstellingen geformuleerd:
*Het hoogwaardig benutten van grondstoffen in bestaande ketens.
*Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.
*Het ontwikkelen van nieuwe productiemethodes.

Doelstelling
Implementatieplan als rode draad: U stelt in de loop van de cursus de basis op voor uw eigen implementatieplan waarmee u de principes van de circulaire economie in uw organisatie gaat toepassen.

Onderwerpen
*Dag 1: Welk ambitieniveau heeft uw organisatie?
Binnen de eigen organisatie invulling geven aan de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie (wat zijn de valkuilen, het ambitieniveau en het tijdsbestek?)
*Dag 2: Wat betekent circulair bouwen voor het primaire proces?
Cross-sectorale ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige economische, ecologische en sociale waarde. Hoe organiseer ik dit? In hoeverre kan en moet dit in contracten worden vastgelegd?
*Dag 3: Hoe implementeert u circulair bouwen in uw eigen organisatie?
Hoe gaat u om met weerstand van medewerkers om toch een nieuw gemeenschappelijk draagvlak te creëren?
*Dag 4: Circulaire economie en bedrijfspresentaties
Op deze dag vinden de finale presentaties en besprekingen plaats van de implementatieplannen zoals deze door u en uw medecursisten zijn voorbereid.

Student profile
*U bent werkzaam als technisch georiënteerd projectmanager, projectleider of adviseur en staat voor de uitdaging om circulaire economie daadwerkelijk te implementeren in uw project(en).
*U werkt zowel voor opdrachtgevers (Rijk, provincie, gemeente, waterschappen) als voor opdrachtnemers (aannemers en ontwikkelaars van projecten in de infrastructuur, gebiedsontwikkeling en utiliteitsbouw).
*U beschikt over basiskennis van circulaire economie.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 4 maanden
Kosten €1400
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/implementation-course-circulair-bouwen/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat