Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Module Visionaire regievoering over jezelf, de ander en processen binnen zorg en welzijn

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
De module 'Visionaire regievoering over jezelf, de ander en processen binnen zorg en welzijn' neemt je mee in de actualiteit van vandaag en de betekenis ervan voor het organiseren van zorg en welzijn


Omschrijving
De veranderingen in zorg, welzijn en dienstverlening vragen om nieuwe vormen van regie en leiderschap. In de module 'Visionaire regievoering over jezelf, de ander en processen binnen zorg en welzijn' nemen we je mee in de actualiteit van vandaag, de betekenis ervan voor het inrichten en organiseren van zorg en welzijn én de betekenis voor het leiderschap in de organisatie/het netwerk.

De module Visionaire regievoering over jezelf, de ander en processen binnen zorg en welzijn is een onderdeel van de bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening (www.han.nl/mzd).


Characteristics
De module Visionaire regievoering over jezelf, de ander en processen binnen zorg en welzijn' stelt je in staat om vanuit visie op de toekomst van ontwikkelingen in zorg en welzijn, de verbinding te maken met wat er in de organisatie/netwerk/eenheid nodig is voor effectieve invloed op de kwaliteit van processen en kwaliteit van medewerkers.

Curriculum
Je werkt op basis van authentieke leervragen en vertaalt deze met behulp van theorie en een interactief proces in de groep naar jullie eigen context. Je bent gericht op het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, vragen en dilemma's.

Wat leer je tijdens de module 'Visionaire regievoering over jezelf, de ander en processen binnen zorg en welzijn'?
*Leren leren, maken van een ontwikkelplan
*Interne en externe analyses maken en kunnen verbinden aan belangrijke issues binnen en buiten de eigen context
*Organisatiekunde
*Visie-ontwikkeling
*Presenteren, visie uitdragen en dit interactief met stakeholders kunnen delen
*Procesanalyse en herontwerp maken en implementeren.
*Adequate en doelgerichte gesprekvoering met professionals in zorg en dienstverlening irt talenten en competenties.


Eén dag per week heb je een leerbijeenkomst, waar je leeractiviteiten volgt gekoppeld aan je eigen praktijk. Je volgt een doorlopende leerlijn van online leren, praktijkleren en leren in de les. Iedere lesdag heeft twee thema's verdeeld over een ochtenddagdeel en een middagdagdeel.

Objectives
Je werkt op basis van authentieke leervragen en vertaalt deze met behulp van theorie en een interactief proces in de groep naar jullie eigen context. Je bent gericht op het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, vragen en dilemma's. Werkvormen waarmee je maken krijgt zijn:
* Onderwijsleergesprek
* Presentaties
* Systemisch werken
* Samenwerkend leren
* Oefenen met trainingsacteurs
* Simulaties,
* Gastdocenten
* Begeleiding persoonlijk leiderschap en leren leren (in kleine groepen)


Student profile
De module 'Visionaire regievoering over jezelf, de ander en processen binnen zorg en welzijn' is bestemd voor professionals die:
* graag meer een helicopterview willen ontwikkelen
* verdieping zoeken
* slimmer en effectiever willen leren organiseren vanuit het perspectief van de klant/cliënt/patiënt


Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €3250
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/visionaire-regievoering-over-jezelf/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding certificate of participation