Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Module Synthetiseren en karakteriseren van moleculen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
In de cursus Synthetiseren en karakteriseren van moleculen gaat u synthetische organische chemie moleculen maken én meten. Het zijn actieve componenten of polymeren met een biobased achtergrond.


Omschrijving
In deze cursus voert u “biobased” natuurwetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van organische en polymeerchemie. U werkt in praktijkopdrachten aan de synthese van feromonen en de synthese van polymeren uit biomassa monomeren. De cursus zoomt in op de combinatie van het maken én meten van actieve componenten en biopolymeren.


Curriculum
Instroomtraject:
Indien u een propedeuse heeft gehaald, kunt u direct instromen in deze cursus. Voor anderen bieden we een instroomtraject aan om uw kennis en vaardigheden op het juiste niveau te brengen. Het instroomtraject bestaat uit twee onderdelen:
1.e-learning cursus “Basiskennis Chemie”
2.training “Basispracticum laboratoriumvaardigheden”

Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u vrijstelling krijgen voor een van beide onderdelen. Professionals met een mlo-diploma in de chemie hebben bijvoorbeeld voldoende praktische vaardigheden en kunnen volstaan met onderdeel 1.

Inhoud

Theorievakken
Organische chemie
*Alifatische organische chemie: ruimtelijke structuur, chemische en fysisch-chemische eigenschappen
*Reacties van de functionele groepen: reactiviteit (en non-reactiviteit), Reactiemechanismen
*Veiligheidsaspecten

Kinetiek
*Rekenen aan eenvoudige reacties
*Invloed van de temperatuur op de reactie
*Invloed van een katalysator op de reactie
*Inzicht in eenvoudige reactiemechanismen


Organische chemie van polymeren
*Radicaal polymerisatie
*Ionische en kationische polymerisatie

Polymeerkunde
*Analysemethodes zoals GPC, IR, RAMAN
*Eindgroepanalyse, TLC, DSC,TGA
*Moleculaire opbouw
*Glastoestand en glas-rubber overgang
*Semi-kristallijne polymeren

Stromingsleer
*Wisselstroom
*Vloeistofstroom


Wiskunde
*Differentiaalrekening
*Integraalrekening
*Onderzoek van grafieken
*Differentiaal vergelijkingen
*Matrices

Natuurkunde
*Elektrostatisch veld
*Elektromagnetisch veld

Program start
Startmomenten in september en februari

Student profile
*Voor wie?
.Laboranten met een hlo-propedeuse
*Laboranten met een mlo-diploma én de juiste basiskennis chemie, die zich willen verdiepen en verder ontwikkelen in organische en polymeerchemie
*Geïnteresseerden met een havo, vwo of mbo-diploma, die het juiste voortraject gevolgd hebben. Zie instroomtraject voor de mogelijkheden.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €3750
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/synthetiseren_karakteriseren_moleculen/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat