Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Module Leiderschap in Duurzame Zorg

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
De module Leiderschap in Duurzame Zorg leert je om een toekomstproof antwoord te geven op de transitie in de sector en een bijdrage te leveren aan de transformatie naar duurzame zorgorganisaties.Omschrijving
In deze module geef je antwoord op een vraag uit je eigen organisatie m.b.t. leiderschap in duurzame zorg door het bestuderen van onderzoeksresultaten en best practices en het uitvoeren van een concrete interventie in de eigen praktijk. Het programma is gericht op het proces van de concrete vormgeving van duurzaamheid, waarbij het eindresultaat niet bij voorbaat vast staat.


Curriculum
De module Leiderschap in Duurzame Zorg is “een zoektocht met lef” in het kader waarvan je onderzoekt:
*waarom (leiding geven aan) duurzame zorg belangrijk is (WHY?)
*hoe je dat binnen hun eigen organisatie kunt realiseren (HOW?) en
*wat je nodig hebt om ook daadwerkelijk doelen en resultaten voor de diverse stakeholders te behalen (WHAT?)

Je zoekt tijdens deze module het antwoord op een vraag of dilemma uit je eigen werkeenheid/organisatie m.b.v. leiderschap in duurzame zorg. Daarin getuig

Wat verstaan we onder duurzame zorg?
“Zorg die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties aan te tasten om in de eigen behoeften te voorzien.”

Onderwerpen
Onderwerpen die in de module Leiderschap aan de orde komen zijn:
*persoonlijk leiderschap (visie en lef)
*duurzame patiëntenzorg (zorg 2.0 en zorg 3.0)
*duurzaam personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid)
*“Meer dan Greenwashing” (energie, grondstoffen, afvalstoffen)
*lean processen
*systeembenadering
*veranderinterventies en vaardigheden (debatteren en argumenteren, dialoog, ethische dilemma's, ondernemerschap)


Objectives
Inhoudelijke onderwerpen die aan de orde komen: nieuw leiderschap, succesvolle teams, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam personeelsbeleid (zelfsturing, duurzame inzetbaarheid, taakherschikking), duurzame patiëntenzorg, lean organiseren van de zorg, nieuwe bussiness modellen, INK-model, A3-methodiek.
Vaardigheden die geoefend worden: persoonlijk leiderschap (lef), hanteren van ethische dilemma's, argumenteren, debatteren, dialoog aangaan, beïnvloeden, organiseren, pr

Student profile
De module is geschikt voor professionals uit het werkveld die geinteresseerd zijn in leiderschap in duurzame zorg en die willen bijdragen aan een meer duurzame en toekomstproof organisatie.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €3750
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/leiderschap-in-duurzame-zorg/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat