Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Module Juridisch adviseur MKB en Consument Verdieping

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
In de module Juridische Adviseur MKB en Consument Verdieping maak je gedegen kennis met diverse aspecten van arbeidsrecht, koopovereenkomstenrecht en huurrecht.


Omschrijving
Tijdens de verdiepende module Juridisch adviseur MKB en Consument krijg je theorie over arbeidsrecht en koop- en huuroverenkomstenrecht. Daarnaast leer je de verworven kennis omzetten in de praktijk tijdens een procedeercollege en het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek.


Curriculum
In de module Juridisch Adviseur MKB en Consument Verdieping maak je kennis met diverse aspecten van arbeidsrecht, koopovereenkomstenrecht en huurrecht. De volgende onderwerpen komen aan bod:
* Analyseren
* Adviseren
* Vertegenwoordigen
* Beslissen
* Dossier managen
* Onderzoeken
* Communiceren

Programma:
1. Arbeidsrecht
Je wordt ingewijd in de beginselen van het arbeidsrecht. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: typering van de arbeidsovereenkomst, soorten arbeidsovereenkomsten en de totstandkoming, vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst.

2. Koop-en huurovereenkomstenrecht
Je krijgt verdiepend inzicht in de bijzondere overeenkomsten koop en huur, alsmede in de toepassing hiervan in de praktijk.

3. Procedeercollege civiel
Tijdens dit vak wordt de theorie van het vak Burgerlijk Procesrecht praktisch toegepast aan de hand van een zaak dossier. De student stelt de voor de zaak relevante stukken op en bepleit de zaak voor de rechter.

4. Afstudeeropdracht Civiel
Bij deze afstudeeropdracht gaat het om het zelfstandig kunnen uitvoeren van een praktijkgericht juridisch onderzoek. Het gaat daarbij om een complexe juridische praktijksituatie.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 5 maanden
Kosten €3250
Titulatuur Geen titel
Website http://
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat