Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Management in Zorg en Dienstverlening

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Met de hbo deeltijdopleiding Management in Zorg en Dienstverlening (deeltijd) aan de HAN kun je je leidinggevende kwaliteiten (verder) ontwikkelen in zorg en welzijn.


Omschrijving
Met de bachelor Management in Zorg en Dienstverlening heb je de mogelijkheid om alles wat je leert over leiderschap, visie en beleid, samenwerking en coaching, veranderen en procesinnovatie direct te vertalen naar en toe te passen in je eigen werksituatie. De zorg- en welzijnssector zit te springen om nieuwe leidinggevenden zoals jij!


After graduation
Met je diploma Management in Zorg en Dienstverlening mag je de titel Bachelor of Health Administration voeren. Wil je na je opleiding verder studeren, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Binnen de HAN kun je kiezen voor een van de volgende opleidingen: Master in Management en Innovation en Master Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening.

Characteristics
De hbo deeltijdopleiding Management in Zorg en Dienstverlening biedt zoveel mogelijk maatwerk. Wist je dat het ook mogelijk is om losse modules te volgen bij Management in Zorg en Dienstverlening?

Wist je overigens dat Keuzegids 2017 Management in Zorg en Dienstverlening aan de HAN heeft uitgeroepen tot topopleiding? De opleiding Management in Zorg en Dienstverlening heeft intensieve contacten met de verschillende werkvelden en branches op het gebied van dienstverlening en zorg.

Curriculum
HAN MZD biedt zoveel mogelijk maatwerk. De opleiding Management in Zorg en Dienstverlening is opgebouwd uit modules die je volgt en die afgesloten worden met toetsen. Met zo'n toets laat je zien dat je de leeruitkomst (kennis, houding en vaardigheden) van die module beheerst.

Het eerste jaar staat in het teken van herkennen en oriënteren. Je houdt je bezig met de basis van organisatiekunde en kwaliteitszorg. Ook oriënteer je je op leiderschap en verken je je eigen leidinggevende competenties.

In het tweede jaar leer je in twee modules de opgedane kennis en vaardigheid toepassen in praktijksituaties. Je leert een visie ontwikkelen op basis van eigen analyse van interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het primaire proces. Ook richt je je op het verbeteren van doelmatigheid en professioneel gedrag van medewerkers. Daarnaast staan ondernemerschap, innovatie en het maken van capaciteitsplanningen op het programma.

Het derde jaar leer je vanuit visie, complexe verandersituaties onderzoeken en analyseren. Je doet een praktijkonderzoek en je leert te interveniëren in samenwerking en regie voeren in netwerken.

Tijdens je afstuderen laat je zien dat je daadwerkelijk in staat bent om als leidinggevende in de rol van projectleider van een verandering, processen te beïnvloeden en te innoveren. In je laatste jaar volg je ook een minor, waarin je je in een bepaald thema verder verdiept. Bijvoorbeeld de minor 'Leiderschap in duurzame zorg'.

Objectives
Met de bachelor Management in Zorg en Dienstverlening leer je alle facetten van management en procesinnovatie op operationeel-tactisch niveau kennen. Het toetsen van leeruitkomsten gebeurt ieder jaar op een hoger niveau, aan de hand van zes kerncompetenties: bedrijfsmatig handelen, communicatieve vaardigheden, analytisch vermogen, ontwikkelvermogen, visieontwikkeling en kennis.


Student profile
De bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening is bedoeld voor leidinggevenden of professionals die werkzaam zijn in de zorg of maatschappelijke dienstverlening. Het kan natuurlijk zijn dat je door je werkervaring of opleiding bepaalde kennis en vaardigheden al hebt en die onderwijsmodule dus niet nodig hebt. Met jouw persoonlijke leercoach bepaal je of je een module (of delen daarvan) wel of niet gaat volgen.

Past de deeltijdopleiding Management in Zorg en Dienstverlening bij jou?
* Je wilt, in het licht van alle veranderingen in de markt, van toegevoegde waarde zijn en blijven voor je organisatie en je doelgroep
* Je wilt meer regie en invloed hebben, medewerkers coachen en aansturen en evenwicht creëren tussen kwaliteit en kosten.
* Je wilt samen met anderen zoeken naar oplossingen voor complexe problematiek en kansen benutten, zodat de organisatie ook toekomstige uitdagingen het hoofd kan bieden.

Als dit je aanspreekt, dan is de bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening wellicht op je lijf geschreven. Je ontwikkelt je tot een ondernemend leidinggevende op operationeel niveau die betrokken is bij cliënt , medewerker én die bedrijfsmatig handelt.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/management-zorg-dienstverlening/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B