Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Scheikunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat je werk iets betekent voor anderen.


Omschrijving
Als leraar Scheikunde ben je meer dan alleen een bedreven chemicus. Je maakt scheikunde toegankelijk voor een jong publiek, je bent sociaal vaardig en je weet de relevantie van het vak haarfijn uit te leggen. In de opleiding Leraar Scheikunde leer je de wereld van de scheikunde te koppelen aan de wereld van jongeren. Hiertoe krijg je bij de opleiding Leraar Scheikunde naast onderwijs in je vak, ook veel didactiek en onderwijskunde.

Scheikunde bevat elementen van onderzoeken, analyseren en uitvinden. Binnen het vak scheikunde zijn leerlingen onderzoekend bezig. Ze ontdekken zelf hoe processen werken.

De opleidingen Leraar Natuurkunde en Leraar Scheikunde (NaSk) kennen het eerste studiejaar een gemeenschappelijk studieprogramma en later veel gezamenlijke vakken. Dit maakt het voor jou mogelijk om ook voor het andere vak een tweedegraadsbevoegdheid te halen.

Op de lerarenopleiding Scheikunde van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!


1st year
De propedeuse van de Lerarenopleiding Scheikunde is gezamenlijk met de propedeuse van de lerarenopleiding Natuurkunde. Je zit dus in het eerste jaar van de opleiding met studenten van de lerarenopleiding Natuurkunde in de klas. Uiteindelijk studeer je af in één vak: Natuurkunde of Scheikunde. In het gemeenschappelijke studieprogramma verwerf je voldoende kennis en vaardigheden, waarmee je les kunt geven in beide vakken in de onderbouw. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de ontwikkeling i

Zouten, zuren en basen (wiskunde geïntegreerd)
Theorie en praktijk (laboratorium)

Basis natuurwetenschappen-1: elektriciteit, optica en thermodynamica
Theorie en praktijk (laboratorium)

Toestanden: vast, gas, vloeibaar en oplossingen
Theorie en praktijk (laboratorium)

Oriëntatie op Lesgeven, communiceren en presenteren, klassemanagement

Thermochemie en elektrochemie, voorbereiding op werkplekleren (stage)
Theorie en praktijk (laboratorium)

Basis natuurwetenschappen-2: Periodiek Systeem en bindingen, elektronica, mechanica (wiskunde geïntegreerd), elektromagnetisme en trillingen
Theorie en praktijk (laboratorium)

Organische chemie
Theorie en praktijk (laboratorium)

Oriëntatie op Begeleiden, 'leren leren' en leerprocessen, oriëntatie op adolescenten, drama, Werkplekleren (stage op een school)

2nd year
Bijna alle vakken uit de propedeuse krijg je ook in de hoofdfase, er vindt echter een verdieping plaats waarbij meer aandacht is voor onderzoeksvaardigheden.

Een heel groot deel van de hoofdfase bestaat uit praktijkstages. Dan ga je alles wat je geleerd hebt ook in de praktijk brengen. Je gaat de theorie toetsen in de praktijk via excursies, stages en onderzoeksopdrachten.

In iedere periode volg je een aantal onderwijseenheden. In elke onderwijseenheid staat een leergebied en een beroepstaak centraal. Een onderwijseenheid bestaat uit hoor- en werkcolleges, stage (werkplekleren) en zelfstudie.

Aan de orde komen: vakkennis, didactische en pedagogische vaardigheden, communicatie, beroepstaken en werkplekleren (stage). Daarnaast vindt gedurende de hele opleiding studieloopbaanbegeleiding plaats.

3rd year
Een heel groot deel van de hoofdfase bestaat uit praktijkstages. Dan ga je alles wat je geleerd hebt ook in de praktijk brengen. Je gaat de theorie toetsen in de praktijk via excursies, stages en onderzoeksopdrachten.

De onderwerpen van de vakgebieden zijn:

Basisscheikunde
Scheikunde toepassen
Scheikunde in context
Chemie op leven en dood
Wat en hoeveel?
Lesgeven, begeleiden
Vakdidactiek (hoe geef je les in scheikunde?)

4th year
In de eindfase (afstudeerfase) van de opleiding staat het afstuderen centraal met daarbij de LIO-stage. Bij de LIO-stage draait het om het zelfstandig functioneren als leraar. Als je de eindfase hebt behaald en bent afgestudeerd, ben je klaar om te starten op de arbeidsmarkt: je bent startbekwaam.

Uitgangspunt van de LIO-stage is dat de leerlingen jou niet zien als stagiair, maar als een (nieuw) docent. Als LIO krijg je taken die elke beginnend docent op een school krijgt. Je wordt dus in alle opzichten behandeld als een beginnend docent, met dien verstande dat je natuurlijk nog niet de capaciteiten van een volleerd docent hebt.

Omdat het werkveld zo groot is, wordt van elke student verwacht dat hij zich in de eindfase meer profileert binnen een afstudeerrichting. Je kiest of je vooral gespecialiseerd wilt zijn in het havo/vwo- of in het vmbo/mbo-onderwijs. Je LIO-stage en je afstudeeronderzoek zullen gekoppeld worden aan de afstudeerrichting die je hebt gekozen. Dat je binnen een richting afstudeert, wil niet zeggen dat je in het andere profiel geen les mag geven. Je lesbevoegdheid na het behalen van je diploma is geldig voor zowel havo/vwo (onderbouw) als vmbo/mbo (onder- en bovenbouw).

After graduation
Je kunt na de lerarenopleiding aan de HAN doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee kun je een eerstegraads bevoegdheid halen. Een eerstegraads bevoegdheid betekent dat je in het gehele onderwijs les mag geven.

Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een master te volgen. De HAN verzorgt voor vier vakken een master:

Master Leraar Nederlands
Master Leraar Engels
Master Leraar Algemene Economie
Master Leraar Wiskunde

Application
1. Check je toelatingseisen
2. Vraag je DigiD aan
3. Meld je aan via Studielink
4. Doe de studiekeuzecheck
5. Plan een afspraak in bij de opleiding
6. Je krijgt een studiekeuzeadvies
7. Maak je aanmelding definitief
8. Doe mee aan de HAN intro!

Characteristics
*Bij de HAN hebben we drie verschillend ingerichte, moderne schoollaboratoria, zodat je in de praktijk kan ondervinden wat de voor- en nadelen van iedere opstelling is.
*Ieder studiejaar een internationale studiereis, georganiseerd voor en door studenten
*Bij het behalen van je propedeuse ben je in het bezit van de propedeuse Scheikunde, maar ook die van Natuurkunde.
*Je hebt in de eerste periode mogelijkheden tot extra ondersteuning qua vakinhouden en studievaardigheden.

Curriculum
Je opleiding tot Leraar Scheikunde is duidelijk gestructureerd. Voordat je met een onderdeel begint, weet je waar je aan toe bent. Onderwijsprogramma en tentameneisen staan helder beschreven en worden aan het begin van een collegereeks met je doorgenomen.

Job perspective
Na je lerarenopleiding aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd in je vak. Dat betekent dat je mag lesgeven in alle klassen van het vbo, mavo en vmbo en in de onderbouw (klas 1 tot en met klas 3) van het havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

Matching
De studiekeuzecheck bestaat uit een digitale vragenlijst. Je zult vragen tegenkomen die gaan over je vaardigheden (taal, rekenen, analytisch denken), persoonlijkheid en motivatie. Je hoeft hiervoor niets voor te bereiden. Je wordt uitgenodigd voor een studiekeuzebijeenkomstdag.

Objectives
Uiteindelijk studeer je na 4 jaar af in één vak. Na het afronden van de lerarenopleiding Scheikunde of Natuurkunde, kun je in aangepaste (korte) tijd ook de tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het andere vak halen. Dan bezit je dus twee bevoegdheden: Scheikunde én Natuurkunde!

Program start
Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 is bij deze opleiding nog mogelijk via Studielink, uiterlijk op 15 augustus 2018. Als je aan alle toelatingsvoorwaarden hebt voldaan èn je een positief advies hebt ontvangen over je studiekeuzecheck word je toegelaten tot de opleiding.

Student profile
Je hebt interesse in het lesgeven aan jongeren van 12 tot 20 jaar
Je begrijpt dat je actief en aanwezig moet zijn op de opleiding
Je beheerst de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde B uitstekend (bovengemiddeld niveau)
Je beschikt over een onderzoekende houding en voert graag experimenten uit
Je bezit een goede inzet
Je hebt bovenmatige interesse in de natuurwetenschappen

Study abroad
Bij de lerarenopleidingen stimuleren we studenten om verder te kijken dan hun eigen opleiding. Om bijvoorbeeld eens in het buitenland te kijken. In de hoofdfase zijn er mogelijkheden om tijdelijk naar het buitenland te gaan voor stage of met studiereizen.

Study advise
Als je je vóór 1 mei 2018 hebt aangemeld kun je - ongeacht je studiekeuzeadvies - je aanmelding voor de opleiding voortzetten! Als je je hebt aangemeld nà 1 mei 2018, dan is een negatief advies echter bindend. Dat wil zeggen dat je dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.

Tuition fee
Vanaf collegejaar 2018-2019 kunnen de kosten voor het collegegeld in het eerste jaar gehalveerd worden. Kijk goed waar je recht op hebt! Een uitgebreide kostenspecificatie - inclusief studiematerialen en excursies - vind je op onze website.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/leraarscheikunde
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B