Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Geschiedenis

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat je werk iets betekent voor anderen.


Omschrijving
Heb je belangstelling voor andere culturen, wil je weten hoe mensen vroeger leefden en waarom zij hun leven op een bepaalde manier inrichtten? Wil je begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en je enthousiasme daarover overdragen? Dan is de lerarenopleiding geschiedenis dé opleiding voor jou!

Met geschiedenis haal je automatisch ook een bevoegdheid voor Staatsinrichting. Daarbij gaat het om eigentijdse vragen als: Hoe is de macht officieel verdeeld in Nederland binnen de Europese Unie en wereldorganisaties? Hoe komen besluiten tot stand? Of wat dichter bij huis: mogen de buren eisen dat je een boom in jouw tuin weghaalt, omdat ze die beu zijn?

Op de lerarenopleiding geschiedenis van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!


1st year
In de propedeuse begin je meteen met het verwerven van alles wat je nodig hebt om les te kunnen geven: historische kennis, didactische vaardigheden (hoe breng ik het over?) en historisch denken (hoe komt geschiedschrijving tot stand en welke historische vaardigheden zijn daarbij nodig?). Je gaat na een paar weken ook meteen stage lopen in het voortgezet onderwijs. Hierdoor ervaar je meteen of dit beroep en deze opleiding bij je passen.

Het studiejaar kent vier perioden, in elk daarvan staat een andere historische periode centraal. Daarnaast volg je het hele jaar door vakdidactiek en onderwijskunde (colleges over lesgeven, omgang met jongeren en werken in een school). Het inhoudelijk programma is opgedeeld in onderwijseenheden. Zo'n eenheid bestaat uit hoor- en werkcolleges, zelfstudie en tentamens. Aan enkele onderwijseenheden zijn stages gekoppeld (werkplekleren).

Historische basiskennis en historisch denken
Oudheid/Middeleeuwen
Nieuwe Tijd/Nieuwste Tijd
Het westen en de wereld
Oriëntatie op lesgeven (onderwijskunde, inclusief taaltoets)
Oriëntatie op begeleiden (onderwijskunde, incl. stage)
Vakdidactiek 1a
Vakdidactiek 1b (incl. excursie Duitsland of België)

2nd year
Vanaf het tweede studiejaar begint de hoofdfase die in het teken staat van verdieping in de geschiedenis, de beroepspraktijk en de vakdidactische en onderwijskundige theorie. De hoofdfase duurt anderhalf jaar. Daarin zijn twee stageperioden opgenomen waarin je het geleerde in praktijk brengt.

Jaar 2:

Oudheid/Middeleeuwen
Nieuwe Tijd 2
Nieuwste Tijd 2
Nederlandse geschiedenis vanaf 1780
Vakdidactiek 2a en 2b (incl. excursie: Berlijn)
Onderwijskunde 2a en 2b (incl. stage)

3rd year
Jaar 3, periode 1 en 2:

Buiten-Europese geschiedenis
Vakdidactiek 3
Onderwijskunde 3 (incl. stage)

Je volgt in de tweede helft van jaar 3 een minor ter waarde van 30 EC. Op de HAN kun je kiezen uit vele minoren van diverse opleidingen. Je krijgt de ruimte om je interesse te volgen, je verder te specialiseren of juist je capaciteiten te verbreden. Er is ook een verdiepende geschiedenisminor met als specialisatiemogelijkheden: Holocausteducatie of cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis van Europa.

Of het nou gaat om vakkennis, vakdidactiek, drama of onderwijskunde, er wordt steeds een actieve inbreng van je verwacht in de vorm van lessimulaties, rollenspelen, presentaties of discussies. In elk leerjaar ga je op excursie en sta je oog in oog met overblijfselen van het verleden. Door deze afwisseling lijkt geen dag op de vorige.

4th year
In de eindfase van de opleiding staat het afstuderen centraal met daarbij de LIO-stage. Bij de LIO-stage draait het om het zelfstandig functioneren als leraar. Als je de eindfase hebt behaald en bent afgestudeerd, ben je klaar om te starten op de arbeidsmarkt: je bent startbekwaam.

In de LIO-stage functioneer je als beginnend docent: je geeft zelfstandig les en hebt dezelfde taken en bevoegdheden als een reguliere docent. Leerlingen jou niet zien als stagiair, maar als een (tijdelijke) docent. Door je collega's wordt je in alle opzichten als gelijkwaardige behandeld. Het verschil is alleen dat er nog veel begeleiding is, op de school en op de opleiding.

Tijdens de LIO-stage voer je een onderzoek uit naar een praktijkprobleem op je stageschool. Daarmee leer je hoe je onderwijsverbetering systematisch kunt aanpakken en lever je meteen een concrete bijdrage aan het onderwijs op je stageschool. Zo kun je bijvoorbeeld onderzoeken hoe je de lessen aantrekkelijker kunt maken of hoe je historische vaardigheden systematisch kunt aanleren.

After graduation
Je kunt na de lerarenopleiding aan de HAN doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee kun je een eerstegraads bevoegdheid halen. Een eerstegraads bevoegdheid betekent dat je in het gehele onderwijs les mag geven.

Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een master te volgen. De HAN verzorgt voor vier vakken een master:

Master Leraar Nederlands
Master Leraar Engels
Master Leraar Algemene Economie
Master Leraar Wiskunde

Application
1. Check je toelatingseisen
2. Vraag je DigiD aan
3. Meld je aan via Studielink
4. Doe de studiekeuzecheck
5. Plan een afspraak in bij de opleiding
6. Je krijgt een studiekeuzeadvies
7. Maak je aanmelding definitief
8. Doe mee aan de HAN intro!

Characteristics
*Bij de lerarenopleiding geschiedenis van de HAN staat de student centraal waarbij er veel aandacht wordt geschonken aan persoonlijke begeleiding tijdens de studie.
*Het docententeam dat sterk is in informeel en persoonlijk contact, stimuleert de studenten een kritische houding aan het nemen.

Curriculum
Je opleiding tot leraar geschiedenis is duidelijk gestructureerd. Voordat je met een onderdeel begint, weet je waar je aan toe bent. Onderwijsprogramma en tentameneisen staan helder beschreven en worden aan het begin van een collegereeks met je doorgenomen.

Aan het begin van elke onderwijseenheid krijg je een studiewijzer. Daarin staat wat er wekelijks wordt aangeboden aan hoor- en werkcolleges en wat er van jou verwacht wordt ter voorbereiding. Ook staat in de studiewijzer uit welke onderdelen

Draw selection
Voor een kleine groep studenten geldt dat zij direct geplaatst worden door DUO, omdat zij gemiddeld een 8 of hoger op hun eindlijst hebben behaald.

De decentrale selectieprocedure houdt onder meer in dat je als kandidaat een voorbereidende opdracht aanlevert. Daarna word je uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiedag. De voorbereidende opdracht is gericht op oriëntatie en motivatie op de opleiding en het beroep van leraar, taalbeheersing en algemene denkvaardigheden.

Job perspective
Na je lerarenopleiding aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd in je vak. Dat betekent dat je mag lesgeven in alle klassen van het vbo, mavo en vmbo en in de onderbouw (klas 1 tot en met klas 3) van het havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

Matching
Voor de studiekeuzecheck moet je een aantal dingen doen. De twee belangrijkste actiepunten zijn: een online vragenlijst invullen en een afspraak maken bij de HAN. Jouw afspraak bij de HAN bestaat voor de opleiding Leraar Geschiedenis uit een groepsbijeenkomst.

Objectives
Als leraar kun je jonge mensen enthousiast maken voor een vak. Vraag maar eens aan iemand waarom hij een bepaald vak zo leuk vindt. Vaak zul je horen dat het de leraar was die het vak zo enthousiast gaf.

Als leraar doe je meer dan lesgeven. Je motiveert leerlingen en stimuleert ze in hun ontwikkeling. Enerzijds op het gebied van het vak dat je geeft en anderzijds in hun algemene ontwikkeling.

Program start
Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 is bij deze opleiding nog mogelijk via Studielink, uiterlijk op 15 augustus 2018. Als je aan alle toelatingsvoorwaarden hebt voldaan èn je een positief advies hebt ontvangen over je studiekeuzecheck word je toegelaten tot de opleiding.

Student profile
Je beseft dat de opleiding tot docent geschiedenis niet draait om het leren van feiten, maar om historisch redeneren
Je houdt ervan om veel te lezen over heden en verleden, je leest regelmatig de krant en je houdt je actief bezig met de actualiteit
Je bent taalvaardig, leest vlot (ook Engelstalige) literatuur, je kunt hoofden bijzaken van elkaar onderscheiden in lange stukken tekst en je kunt omgaan met momenten van grotere werkdruk
Je staat open voor (internationale) contacten met (buitenlandse

Study abroad
Bij de lerarenopleidingen stimuleren we studenten om verder te kijken dan hun eigen opleiding. Om bijvoorbeeld eens in het buitenland te kijken. In de hoofdfase zijn er mogelijkheden om tijdelijk naar het buitenland te gaan voor stage of met studiereizen.

Study advise
Als je je vóór 1 mei 2018 hebt aangemeld kun je - ongeacht je studiekeuzeadvies - je aanmelding voor de opleiding voortzetten! Als je je hebt aangemeld nà 1 mei 2018, dan is een negatief advies echter bindend. Dat wil zeggen dat je dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.

Tuition fee
* Kijk of je recht hebt op Tegemoetkoming leraren of de Lerarenbeurs
* Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar via DUO geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het 'levenlanglerenkrediet'. Deze regeling gaat in per 1 september 2017.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/leraargeschiedenis
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B