Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Economie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat jouw werk iets betekent voor anderen.


Omschrijving
Vind je het leuk om leerlingen/studenten na te laten denken over de (complexe) economische wereld door ze door een economische bril te laten kijken? Is het voor jou juist een uitdaging dat niet alleen de economie, maar ook je leerlingen/studenten aan verandering onderhevig zijn? Heb je er plezier in om de aan economie gerelateerde actualiteit te gaan gebruiken in lessen? Dan is de lerarenopleiding economie aan de HAN iets voor jou!

Op de lerarenopleiding economie van de HAN helpen we jou de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op jouw stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw eigen leerweg te volgen in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook jouw vragen!


1st year
In de propedeuse oriënteer je je in de breedte op algemene economie en bedrijfseconomie (vakinhoud) en op het lesgeven daarin (vakdidactiek en onderwijskunde). Je leert de beginselen van pedagogiek en je oriënteert je op het beroep leraar en vooral ook op je persoonlijke ontwikkeling. Je duikt in de werkzaamheden en competenties van een leraar en onderzoekt hoe het onderwijs anno nu in elkaar zit. Je past de opgedane theoretische kennis zelf in praktijk toe tijdens de stage.

2nd year
Vanaf de postpropedeusefase ga je dieper en breder in op vakinhoudelijke kennisdomeinen door onderwerpen als logistiek, financiële rekenkunde, internationaal ondernemen, Overheid, Recht en Marktvormen. Je leert ook meer over lesgeven, leerlingen, intercultureel onderwijs en leerproblemen.

De stageopdrachten kennen een opbouw in complexiteit, zodat je bij het begin van de laatste stage klaar bent om als Leraar in Opleiding aan de slag te gaan. In de eindfase van de opleiding volgt een eindstage

After graduation
Na de opleiding Leraar Economie van de HAN kun je doorstuderen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, waarmee je in het gehele onderwijs les mag geven. Bij de HAN kun je voor je eerstegraads bevoegdheid Leraar Economie terecht bij de masteropleiding Leraar Algemene Economie. Het doorstroomtraject is zo ingericht dat je geen pre-master hoeft te doen. Je kunt je na je bachelor lerarenopleiding Economie ook gaan verbreden de Master Leren en Innoveren of de Master Educational Needs.

Characteristics
Deze opleiding geeft een dubbele bevoegdheid: Leraar Algemene Economie en Leraar Bedrijfseconomie. Dus een groter perspectief op de arbeidsmarkt!

Curriculum
De opleiding Leraar Economie kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.

Job perspective
Na de deeltijdlerarenopleiding Economie aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd. Dat betekent dat je les mag geven in alle klassen van het (v)mbo en in de onderbouw (1e t/m de 3e klas) van havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie (ROC).

Het werkveld staat o.a. door de vergrijzing te springen om praktijkgerichte docenten die inhoudelijk onderwijs aanbieden dat leerlingen aanspreekt. Met je diploma Leraar Economie van de HAN ben je breed inzetbaar door de dubbele bevoegdheid: je kunt in zowel algemeen economische vakken als bedrijfseconomische vakken het onderwijs van morgen in het tweedegraads werkgebied verzorgen.

Matching
De intake is een kennismaking met de opleidingscoördinator/ studieadviseur van de opleiding om wederzijdse verwachtingen te bespreken. We onderzoeken samen of de opleiding goed bij jouw ambities en mogelijkheden past. Aan bod komt: inhoud van de opleiding, studiebelasting, aansluiting bij je werkervaring, toelatingseisen, eventuele vrijstellingen en andere zaken. Aan het einde van het gesprek ontvang je een studiekeuzeadvies zodat je een goed besluit kunt nemen en wordt duidelijk hoe jouw studi

Objectives
De opleiding Leraar Economie kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.

Program start
Start ook in februari 2019 (bij voldoende aanmeldingen).

Student profile
Je bent sociaal en vindt het leuk om met jongeren te werken
Je vindt het leuk om dingen uit te leggen
Je leest graag veel over verschillende (aan economie gerelateerde) onderwerpen
Je hebt, naast interesse in economie, ook interesse voor de vakken vakdidactiek (hoe leg je die economische principes nu uit?) en onderwijskunde (het helpen opvoeden van leerlingen) en kunt dit samen goed organiseren
Je hebt een onderzoekende houding en interesseert je voor economische en maatschappelijke ontwikkeling

Study load
Duur: 4 jaar
Tijden:
Maandag (16.15-21.30 uur) en
Donderdag (15.30-21.30 uur)

Tuition fee
* Kijk of je recht hebt op een Tegemoetkoming leraren of de Lerarenbeurs;
* Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar via DUO geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het 'levenlanglerenkrediet';
* Volgens een nieuwe regeling kunnen vanaf studiejaar 2018-2019 de kosten voor het collegeld in het eerste jaar gehalveerd worden. Kijk of je hier recht op hebt.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/leraar-economie/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B