Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Duits

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat jouw werk iets betekent voor anderen..


Omschrijving
Heb jij een liefde voor de Duitse taal en cultuur? En wil jij jongeren de moedertaal van honderd miljoen mensen en van het politiek en economisch sterkste land van de Europese Unie bijbrengen? Dan is de lerarenopleiding Duits dé opleiding voor jou!

In deze opleiding leert je, naast goed Duits, hoe je jouw kennis kunt overdragen. Daarmee kun je veel voor anderen betekenen. Met de taal vergroot je het wereldbeeld van leerlingen en je begeleidt hen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Op de lerarenopleiding Duits van de HAN helpen we jou de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op jouw stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider.
De vooruitzichten op een baan zijn veelal gunstig, vooral in het (v)mbo. Bovendien zijn er ook nog genoeg andere functiemogelijkheden waarbij jouw vakkennis op hbo-niveau en je communicatieve vaardigheden zeer goed van pas komen.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook jouw vragen!


1st year
In de propedeuse komt de basis van de verschillende vakgebieden aan bod: taalbeschouwing, kennis van land en volk en de eigen taalbeheersing. Ook leer je de beginselen van pedagogiek en vakdidactiek en verdiep je je in het doen van praktijkonderzoek. Vakken die in de propedeuse aan bod komen zijn onder andere: taalvaardigheid, grammatica, taalbeschouwing, Kennis van land en Volk (Landeskunde), Deutsch als Fremdsprache en onderwijskunde.

2nd year
In de postpropedeusefase ga je dieper en breder in op de vakinhoudelijke kennisdomeinen taalbeschouwing, kennis van land en volk, literatuur en vergroten van je eigen taalbeheersing. Je leert meer over lesgeven, leerlingen, intercultureel onderwijs en leerproblemen. De stage-opdrachten kennen een opbouw in complexiteit, zodat je bij het begin van de laatste stage klaar bent om als Leraar in Opleiding aan de slag te gaan. In de afstudeerfase volgt de eindstage en een zelfstandig, praktijkgericht

After graduation
Na de deeltijdopleiding Leraar Duits van de HAN kun je doorstuderen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, waarmee je in het gehele onderwijs les mag geven. Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit te volgen. Je kunt je ook verbreden met de masters Leren en Innoveren of Educational Needs.

Curriculum
De opleiding Leraar Duits kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.

Instruction modes
Op de HAN zijn we groot voorstander van werkplekleren: een groot deel van je kennis en vaardigheden doe je op door écht voor de klas te staan. Het werkplekleren (stage lopen) bereidt je gedegen voor op het onderwijs. Jouw praktijkervaringen deel je geregeld met je medestudenten.

Het werkplekleren bestaat uit drie delen:

Werkplekleren 1: oriëntatiestage (op het beroep) in de propedeusefase
Werkplekleren 2: begeleide stage in de hoofdfase
Werkplekleren 3: zelfstandige eindstage in de afstudeerfase

Afhankelijk van de aard van het onderwijs wordt je begeleid door vakdocenten, onderwijskundigen, vakdidactici of begeleiders op stagescholen. Heb je al een baan in het onderwijs? Dan kun je deze mogelijk gebruiken als stageplek.

Tot slot werk je aan een digitaal portfolio. Het digitaal portfolio is een toetsinstrument voor jouw begeleiding en beoordeling. Je illustreert met het portfolio jouw groei in de verschillende fasen van de opleiding. Je ziet hoe je leert, wat je leert en kunt daardoor steeds beter richting geven aan je ontwikkeling.

Job perspective
Na de deeltijdlerarenopleiding Duits aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd. Dat betekent dat je les mag geven in alle klassen van het (v)mbo en in de onderbouw (1e t/m de 3e klas) van havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie (ROC).

Matching
De intake is een kennismaking met de opleidingscoördinator/studieadviseur van de opleiding om wederzijdse verwachtingen te bespreken. We onderzoeken samen of de opleiding goed bij jouw ambities en mogelijkheden past. Aan bod komt: inhoud van de opleiding, studiebelasting, aansluiting bij je werkervaring, toelatingseisen, eventuele vrijstellingen en andere zaken. Aan het einde van het gesprek ontvang je een studiekeuzeadvies zodat je een goed besluit kunt nemen en wordt duidelijk hoe jouw studie

Indien je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingseisen voldoet, dan ontvang je bericht over deelname aan het toelatingsonderzoek 21+. Als je dit onderzoek met een voldoende afsluit ga je verder met de intake. Afhankelijk van je vooropleiding en ervaringen met de Duitse taal maak je mogelijk ook een taaltoets.

Objectives
De opleiding Leraar Duits kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.

Program start
Start ook op 1 februari 2019 (bij voldoende aanmeldingen)

Student profile
De lerarenopleiding Duits (tweedegraads) in deeltijd is iets voor jou als:

je de Duitse taal uitstekend beheerst (bovengemiddeld havoniveau);
je breed geïnteresseerd bent in verschillende onderdelen van het Duits, zoals de grammatica en de literatuur;
je geïnteresseerd bent in de cultuur, geschiedenis en actualiteiten van Duitstalige landen;
je je interesseert voor de fases van ontwikkelingen bij jongeren.

Study load
Duur: 2,5- 4 jaar
Tijden: Dinsdag- en donderdagavond van 17.00 -21.30 uur

Tuition fee
* Kijk of je recht hebt op een Tegemoetkoming leraren of de Lerarenbeurs;
* Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar via DUO geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het 'levenlanglerenkrediet';
* Volgens een nieuwe regeling kunnen vanaf studiejaar 2018-2019 de kosten voor het collegeld in het eerste jaar gehalveerd worden. Kijk of je hier recht op hebt.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/leraar-duits/
Benodigde taalkennis Duits
Afronding B