Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Duits

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat je werk iets betekent voor anderen..


Omschrijving
Duitsland is handelspartner nummer één en daarom is Duits voor Nederlandse organisaties een belangrijke taal. Daarnaast is Duits de grootste taal binnen de EU. Ook cultureel heeft Duitsland veel te bieden. Het land is meer dan de stereotype Weihnachtsmarkt en Currywurst. Denk aan Goethe, maar ook aan een band als Wir sind Helden! Van Berlijn tot Aken, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland, ligt de geschiedenis bovendien voor het grijpen. Genoeg redenen om jongeren enthousiast te maken voor deze mooie taal en boeiende cultuur!

In deze opleiding leer je, naast goed Duits, hoe je je kennis kunt overdragen. Daarmee kun je veel voor anderen betekenen. Met de taal vergroot je het wereldbeeld van leerlingen en je begeleidt hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Als Duitslandkenner draag je bij aan goede onderlinge betrekkingen.

Op de lerarenopleiding Duits van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!


1st year
Tijdens de propedeuse oriënteer je jezelf op het beroep van leraar Duits via verschillende onderwerpen zoals Duitse taalvaardigheid, jeugdliteratuur, cultuur (kennis van land en samenleving), spreekvaardigheid, uitspraak, idioom, tekstbegrip en grammatica.

In iedere periode volg je een aantal onderwijseenheden. In elke onderwijseenheid staat een leergebied en een beroepstaak centraal. Een onderwijseenheid bestaat uit hoor- en werkcolleges, stage (werkplekleren) en zelfstudie.

Aan de orde komen: vakkennis, didactische en pedagogische vaardigheden, communicatie, beroepstaken en werkplekleren (stage). Daarnaast vindt gedurende de hele opleiding studieloopbaanbegeleiding plaats.

De leergebieden zijn: taalverwerving, taalbeschouwing, cultuur en literatuur en docentvaardigheden.

2nd year
Vanaf het tweede studiejaar begint de hoofdfase en verdiep je jezelf verder in je vak, in de cultuur van de Duitstalige landen, in de beroepspraktijk en werk je aan je algemene vorming. Bijna alle vakken uit de propedeuse krijg je ook in de hoofdfase, maar dan uitgebreider.

3rd year
In de hoofdfase vindt er verdieping plaats binnen de genoemde leergebieden uit de propedeuse. Daarnaast krijgen onderzoeksvaardigheden een prominentere rol.

Een groot deel van de hoofdfase bestaat uit praktijkstages. Dan ga je alles wat je geleerd hebt ook in de praktijk brengen. Je gaat de theorie toetsen in de praktijk via excursies, stages en onderzoeksopdrachten.

4th year
Bij de lerarenopleiding Duits staat in het vierde jaar de praktijk centraal. Je bent eindverantwoordelijk voor een aantal klassen, voert een eigen onderzoek uit en is er nog ruimte om je binnen het vakgebied te specialiseren, verbreden of verdiepen.

De eindstage in de afstudeerfase (ook wel LIO-stage genoemd, Leraar in Opleiding) is zoals de naam al zegt de laatste praktijkoefening vóór dat je als bevoegd docent op een school begint. In de eindstage functioneer je als beginnend docent: je geeft zelfstandig les en hebt dezelfde taken en bevoegdheden als een nieuwe docent, met dat verschil dat er nog veel begeleiding is, op de school en op de opleiding. In sommige gevallen heb je een aanstelling bij een school.

Uitgangspunt van de eindstage is dat de leerlingen jou niet zien als stagiair, maar als een (nieuw) docent. Als stagiair krijg je taken die elke beginnend docent op een school krijgt. Je wordt dus in alle opzichten behandeld als een beginnend docent, met dien verstande dat je natuurlijk nog niet de capaciteiten van een volleerd docent hebt.

Omdat het werkveld zo groot is, wordt van elke student verwacht dat hij zich in de eindfase meer profileert binnen een afstudeerrichting. Je kiest of je vooral gespecialiseerd wilt zijn in het havo/vwo- of in het vmbo/mbo-onderwijs. Je LIO-stage en je afstudeeronderzoek zullen gekoppeld worden aan de afstudeerrichting die je hebt gekozen. Dat je binnen een richting afstudeert, wil

After graduation
Na de lerarenopleiding van de HAN zijn er voldoende mogelijkheden om door te studeren, bijvoorbeeld 'met je vak' naar de universiteit. Je kunt na de lerarenopleiding aan de HAN ook doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee kun je een eerstegraads bevoegdheid halen. Een eerstegraads bevoegdheid betekent dat je in het gehele onderwijs les mag geven.

Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een master te volgen. De HAN verzorgt voor vier vakken een master:

Ma

Application
1. Check je toelatingseisen
2. Vraag je DigiD aan
3. Meld je aan via Studielink
4. Doe de studiekeuzecheck
5. Plan een afspraak in bij de opleiding
6. Je krijgt een studiekeuzeadvies
7. Maak je aanmelding definitief
8. Doe mee aan de HAN intro!

Characteristics
Waarom Leraar Duits bij de HAN?
* Omdat Duitsland vanuit Nijmegen bijna letterlijk 'om de hoek' is, zijn er veel uitstapjes en excursies naar en in Duitsland. Zo ga je al meteen aan het begin van het eerste jaar twee dagen naar Kleve, om te worden ondergedompeld in de Duitse taal en de nieuwe klas.
* Ook werken we nauw samen met scholen, zowel middelbare als mbo-scholen. Je kunt denken aan lesgeven aan mbo'ers, de Dag van de Buurttaal en helpen bij activiteiten als Taaldorp.

Curriculum
Als Leraar Duits ben je enthousiast over de Duitse taal en cultuur en weet je handig met jonge mensen om te gaan. Je begeleidt, geeft les, maakt leerlingen enthousiast en neemt je klassen mee op excursie. De lerarenopleiding Duits biedt je een combinatie van vakdidactiek en –kennis, waardoor je als docent Duits beslagen ten ijs komt.

Job perspective
Na je lerarenopleiding aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd in je vak. Dat betekent dat je mag lesgeven in alle klassen van het vbo, mavo en vmbo en in de onderbouw (klas 1 tot en met klas 3) van het havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

Matching
Na aanmelding maak je de verplichte studiekeuzecheck. Met de studiekeuzecheck kijk je of er een match is tussen jou en de opleiding en krijg je een passend studieadvies.

De check bestaat uit een online vragenlijst die je thuis kunt maken. Je zult vragen tegenkomen die gaan over je vaardigheden (taal, rekenen, analytisch denken), persoonlijkheid en motivatie. Je hoeft hiervoor niets voor te bereiden. Na de online vragenlijst volgt nog een groepsbijeenkomst in het kader van de studiekeuzecheck.


Objectives
In deze opleiding leer je, naast goed Duits, hoe je lessen Duits moet geven. Daarmee kun je veel voor anderen betekenen. Met de taal vergroot je het wereldbeeld van leerlingen en je begeleidt hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Als Duitslandkenner draag je bij aan goede onderlinge betrekkingen. Of je nu wel of geen leraar wordt.

Program start
Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 is bij deze opleiding nog mogelijk via Studielink, uiterlijk op 15 augustus 2018. Als je aan alle toelatingsvoorwaarden hebt voldaan èn je een positief advies hebt ontvangen over je studiekeuzecheck word je toegelaten tot de opleiding.

Student profile
Als toekomstig docent Duits herken je onder andere de volgende kwaliteiten en interesses bij jezelf:

Je hebt je uitgebreid georiënteerd op de opleiding.
Je motivatie voor de opleiding is groot.
Je kunt goed plannen en die planning ook uitvoeren.
Je hebt al een goed beeld wat het beroep van docent inhoudt.
Je hebt interesse in het lesgeven aan jongeren van 12 tot 20 jaar.
Je begrijpt dat je actief en aanwezig moet zijn op de opleiding.
Je beheerst de Duitse taal al goed (bovengemiddeld havonive

Study abroad
In het derde studiejaar verblijf je ongeveer vier maanden in een Duitstalig land. Je gaat dan naar een Duitse hogeschool/universiteit waar je lessen volgt en de mogelijkheid krijgt om onderzoek te doen. Hierdoor leer je o.a de taal, de cultuur en het land van jouw keuze van binnenuit kennen. Daarnaast kun je deelnemen aan het International Teacher Programma (ITP).

Als docent heb je straks de taak om leerlingen voor te bereiden op een internationale en multiculturele samenleving, het wereldburgerschap. Bereid jezelf voor door zelf je grenzen te verleggen, letterlijk en figuurlijk, met de minor Onderwijs in Internationaal Perspectief aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Begrippen als mondialisering, globalisering en internationalisering zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De wereld internationaliseert in rap tempo. Economie, politiek, communicatie, informatievoorziening, entertainment en vakantieverkeer zijn benodigdheden voor het zogenaamde wereldburgerschap.

Study advise
Nadat je je gehele Studiekeuzecheck hebt gedaan, krijg je een studiekeuzeadvies. Je studiekeuzeadvies krijg je per e-mail toegestuurd. Als je je vóór 1 mei 2018 hebt aangemeld kun je - ongeacht je studiekeuzeadvies - je aanmelding voor de opleiding voortzetten! Als je je hebt aangemeld nà 1 mei 2018, dan is een negatief advies echter bindend. Dat wil zeggen dat je dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.

Tuition fee
Vanaf studiejaar 2018-2019 geldt voor sommige studenten een collegegeldverlaging. Kijk wat voor jou geldt. Een specifieke kostenomschrijving - inclusief studiematerialen en excursies - vind je op onze website.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/leraarduits
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B