Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Biologie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat je werk iets betekent voor anderen.


Omschrijving
Biologie is de leer van al het leven om ons heen. Als leraar biologie heb je daarom instrumenten te over om je leerlingen met boeiende lessen te inspireren. Laat hen ontdekken hoe dier, plant en micro-organismen zijn opgebouwd en functioneren. Toon hen de biologische facetten in onderzoek, geneeskunde, milieu en maatschappij. Tijdens de opleiding leer je hoe je uitdagende en leerzame lessen voorbereidt en hoe je jouw kennis en enthousiasme kunt overdragen op jongeren.

Op de lerarenopleiding biologie van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!


1st year
In de propedeuse krijg je te maken met de verschillende onderdelen van de biologie. Je maakt kennis met allerlei biologische vaardigheden van cel- tot ecologisch niveau. Je krijgt les in bijvoorbeeld celbiologie en plant- en diersystematiek, scheikunde en natuurkunde. Voor veldonderzoek gaan we op excursie naar Zuid-Limburg. Uiteraard wordt er ook aandacht aan het beroep van leraar besteed. In het eerste studiejaar ga je ook al op stage op een school.

2nd year
Bijna alle vakken uit de propedeuse krijg je ook in de hoofdfase, er vindt echter een verdieping plaats waarbij meer aandacht is voor onderzoeksvaardigheden.

Een heel groot deel van de hoofdfase bestaat uit praktijkstages. Dan ga je alles wat je geleerd hebt ook in de praktijk brengen. Je gaat de theorie toetsen in de praktijk via excursies, stages en onderzoeksopdrachten.

3rd year
In de hoofdfase wordt je biologische kennisbasis verbreed, verdiept en komen onderdelen als erfelijkheid, microbiologie, natuur- en milieueducatie, evolutie en gedrag aan de orde. Daarnaast zul je in deze periode tijdens een schoolstage ervaren wat het beroep van leraar echt inhoudt. Hierbij staat interactie centraal. Hoe kun je interactie oproepen en begeleiden, welk gedrag zet je in en welk effect heeft dit op de leerling? Tevens leer je dramawerkvormen toe te passen om maatschappelijke thema

4th year
De eindstage in de afstudeerfase (Leraar in Opleiding, LIO-stage) is zoals de naam al zegt de laatste praktijkoefening vóór dat je als bevoegd docent op een school begint. In de LIO-stage functioneer je als beginnend docent: je hebt een aanstelling bij een school, je geeft zelfstandig les en hebt dezelfde taken en bevoegdheden als een nieuwe docent, met dat verschil dat er nog veel begeleiding is, op de school en op de opleiding.

Omdat het werkveld zo groot is, wordt van elke student verwacht dat hij zich in de eindfase meer profileert binnen een afstudeerrichting. Je kiest of je vooral gespecialiseerd wilt zijn in het havo/vwo- of in het vmbo/mbo-onderwijs. Je LIO-stage en je afstudeeronderzoek zullen gekoppeld worden aan de afstudeerrichting die je hebt gekozen. Dat je binnen een richting afstudeert, wil niet zeggen dat je in het andere profiel geen les mag geven. Je lesbevoegdheid na het behalen van je diploma is geldig voor zowel havo/vwo (onderbouw) als vmbo/mbo (onder- en bovenbouw).

After graduation
Na de lerarenopleiding van de HAN zijn er voldoende mogelijkheden om door te studeren, bijvoorbeeld 'met je vak' naar de universiteit. Je kunt na de lerarenopleiding aan de HAN ook doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee kun je een eerstegraads bevoegdheid halen. Een eerstegraads bevoegdheid betekent dat je in het gehele onderwijs les mag geven. Je kunt deze bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een master te volgen. De HAN verzorgt voor vier vakken een master:

Master Leraar N

Application
1. Check je toelatingseisen
2. Vraag je DigiD aan
3. Meld je aan via Studielink
4. Doe de studiekeuzecheck
5. Plan een afspraak in bij de opleiding
6. Je krijgt een studiekeuzeadvies
7. Maak je aanmelding definitief
8. Doe mee aan de HAN intro!

Characteristics
Wij onderscheiden ons doordat:
*Er bij de lerarenopleiding biologie persoonlijke aandacht is voor iedere student. We zijn een studiethuis!
*We tijdens de hele opleiding gaan we regelmatig naar buiten gaan.
*We binnen de opleiding met leerlijnen werken, iedere leerlijn wordt vormgegeven door expertdocenten die het onderwijs uitvoeren.
*We studenten goed voorbereiden op de beroepspraktijk, doordat de koppeling met de beroepspraktijk in ons onderwijs is verankerd.

Curriculum
De Lerarenopleiding Biologie geeft je het platform dat nodig is om een bekwaam docent te worden. Hier leer je hoe je uitdagende en leerzame lessen kunt voorbereiden en kun je de broodnodige vakkennis tot je nemen, zodat je jouw kennis en enthousiasme over het vak biologie kunt overdragen op jongeren.

Instruction modes
Naast de lessen doe je ook aan werkplekleren.

Het werkplekleren bestaat uit drie delen:

Propedeuse: werkplekleren 1
Een oriënterende stage in de eerste fase van de opleiding

Hoofdfase: werkplekleren 2
Een of twee begeleide stages in de tweede fase van de opleiding

Afstudeerfase: werkplekleren 3
Een eindstage (Leraar In Opleiding-stage) in de laatste fase van de opleiding. Bij deze stage draait het om het zelfstandig functioneren als leraar.

Job perspective
Na je lerarenopleiding aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd in je vak. Dat betekent dat je mag lesgeven in alle klassen van het vbo, mavo en vmbo en in de onderbouw (klas 1 tot en met klas 3) van het havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

Matching
Na aanmelding maak je de verplichte studiekeuzecheck. Met de studiekeuzecheck kijk je of er een match is tussen jou en de opleiding en krijg je een passend studieadvies.

De check bestaat uit een online vragenlijst die je thuis kunt maken. Je zult vragen tegenkomen die gaan over je vaardigheden (taal, rekenen, analytisch denken), persoonlijkheid en motivatie. Je hoeft hiervoor niets voor te bereiden. Na de online vragenlijst volgt nog een groepsbijeenkomst in het kader van de studiekeuzecheck.


Program start
Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 is bij deze opleiding nog mogelijk via Studielink, uiterlijk op 15 augustus 2018. Als je aan alle toelatingsvoorwaarden hebt voldaan èn je een positief advies hebt ontvangen over je studiekeuzecheck word je toegelaten tot de opleiding.

Student profile
Als aanstormend leraar Biologie herken je onder andere de volgende kwaliteiten en interesses bij jezelf:

Je hebt je uitgebreid georiënteerd op de opleiding
Je motivatie voor de opleiding is groot
Je kunt goed plannen en die planning ook uitvoeren
Je hebt al een goed beeld wat het beroep van docent inhoudt
Je hebt interesse in het lesgeven aan jongeren van 12 tot 20 jaar
Je begrijpt dat je actief en aanwezig moet zijn op de opleiding
Je hebt passie voor het vak biologie
Je beheerst het vak biol

Study advise
Heb je je aangemeld voor de opleiding Leraar Biologie bij de HAN? Dan moet je een studiekeuzecheck doen (een verplicht matchingstraject). Bij de HAN vinden we het namelijk belangrijk dat jij een bewuste studiekeuze maakt. Als je je vóór 1 mei 2018 hebt aangemeld kun je - ongeacht je studiekeuzeadvies - je aanmelding voor de opleiding voortzetten! Als je je hebt aangemeld nà 1 mei 2018, dan is een negatief advies echter bindend. Dat wil zeggen dat je dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.

Tuition fee
Vanaf studiejaar 2018-2019 geldt voor sommige studenten een collegegeldverlaging. Kijk goed waar je recht op hebt. Een specifiekere kostenomschrijving - inclusief studiematerialen en excursies - vind je op onze website.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-biologie/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B