Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Aardrijkskunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Aardrijkskunde is de wereld om ons heen. Als aardrijkskundeleraar weet jij die wereld te verhelderen. Centraal staan de vragen als: 'hoe de mens omgaat met zijn omgeving' en 'hoe dit de aarde beïnvloedt'. De opleiding Leraar Aardrijkskunde helpt je op weg!


Omschrijving
Aardrijkskunde begint met vragen over de wereld om ons heen: waarom wonen er hier zoveel mensen en daar zo weinig, waar komen onze spijkerbroeken vandaan of waarom zijn er hier geen vulkanen maar in Indonesië en Japan wel? Het zijn grote en kleine vragen waar jij als leraar Aardrijkskunde samen met je leerlingen mee aan de slag gaat. Je vertelt over klimaten, bodems, gebergtes, maar ook over migratie, mondialisering en verschillen in arm en rijk. Je discussieert en leert leerlingen om ook zelf antwoorden op vragen te vinden. Stap voor stap help je ze hun wereld groter en boeiender te maken.

Als leraar Aardrijkskunde geef je niet alleen les aan leerlingen in een klas, maar neem je ze ook mee naar buiten. Je coacht en begeleidt leerlingen en als mentor doe je dat ook buiten het vak aardrijkskunde. Samen met collega's en ouders werk je aan goed onderwijs. Er zijn maar weinig beroepen waarbij de persoon er zo toe doet als in het beroep leraar.

Lees op www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten.


1st year
In het eerste studiejaar verkrijg je aardrijkskundige basiskennis. Deze kennis leer je direct toepassen in de praktijk via veldpractica en excursies in en om Nijmegen of in het buitenland. Zo kun je alles wat je leert zelf in de praktijk ervaren en beoordelen. Daarnaast leer je algemene beroepsvaardigheden en oriënteer je je op het beroep van leraar.

2nd year
Vanaf het tweede studiejaar verdiep je jezelf verder in je vak, in de beroepspraktijk en werk je aan je algemene vorming. Bijna alle vakken uit de propedeuse krijg je ook in de hoofdfase, maar nu uitgebreider. Bijna alle vakken uit de propedeuse krijg je ook in de hoofdfase, maar nu op een hoger niveau. De nadruk ligt op onderwerpen buiten Nederland: de Oost-West en Noord-Zuid relaties in de wereld. Daarbij horen onderwerpen over onderontwikkeling, mondiaal milieu en gebieden in de EU.

3rd year
Een heel groot deel van de hoofdfase bestaat uit praktijkstages. Dan ga je alles wat je geleerd hebt ook in de praktijk brengen. Je gaat de theorie toetsen aan de praktijk via excursies, stages en onderzoeksopdrachten. In de hoofdfase staat interactie centraal. Hoe kun je interactie oproepen en begeleiden, welk gedrag zet je in en welk effect heeft dit op de leerling? Tevens leer je dramawerkvormen toe te passen om maatschappelijke thema´s aan de orde te stellen (bruikbaar bij bijvoorbeeld een

4th year
In de eindfase (afstudeerfase) van de opleiding staat het afstuderen centraal met daarbij de LIO-stage. Bij de LIO-stage draait het om het zelfstandig functioneren als leraar. Als je de eindfase hebt behaald en bent afgestudeerd, ben je klaar om te starten op de arbeidsmarkt: je bent startbekwaam.

After graduation
Na de lerarenopleiding van de HAN zijn er voldoende mogelijkheden om door te studeren, zo kun je 'met je vak' naar de universiteit. Je kunt na de lerarenopleiding aan de HAN ook doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee kun je een eerstegraads bevoegdheid halen. Een eerstegraads bevoegdheid betekent dat je in het gehele onderwijs les mag geven. Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een master te volgen. De HAN verzorgt voor vier vakken een master:

Master

Application
1. Check je toelatingseisen
2. Vraag je DigiD aan
3. Meld je aan via Studielink
4. Doe de studiekeuzecheck
5. Plan een afspraak in bij de opleiding
6. Je krijgt een studiekeuzeadvies
7. Maak je aanmelding definitief
8. Doe mee aan de HAN intro!

Characteristics
* Relatief kleine opleiding, alle studenten kennen elkaar en de docenten
* Klein, maar niet te klein. Voor elk vak is er een gespecialiseerde docent in huis
* Voor stages zorgen we ervoor dat je reistijd vanaf jouw huis niet te lang is
* De opleiding is vernieuwend. Er wordt veel aandacht besteed aan nieuwe werkvormen, ICT, internationalisering en actuele vakinhoud.

Instruction modes
Naast de lessen op school ga je 'werkplekleren'.

Het werkplekleren bestaat uit drie delen:

Propedeuse: werkplekleren 1
Een oriënterende stage in de eerste fase van de opleiding

Hoofdfase: werkplekleren 2
Een of twee begeleide stages in de tweede fase van de opleiding

Afstudeerfase: werkplekleren 3
Een eindstage (Leraar In Opleiding-stage) in de laatste fase van de opleiding. Bij deze stage draait het om het zelfstandig functioneren als leraar.

Job perspective
Na je lerarenopleiding aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd in je vak. Dat betekent dat je mag lesgeven in alle klassen van het vbo, mavo en vmbo en in de onderbouw (klas 1 tot en met klas 3) van het havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

Matching
Na aanmelding maak je de verplichte studiekeuzecheck. Met de studiekeuzecheck kijk je of er een match is tussen jou en de opleiding en krijg je een passend studieadvies.

De check bestaat uit een online vragenlijst die je thuis kunt maken. Je zult vragen tegenkomen die gaan over je vaardigheden (taal, rekenen, analytisch denken), persoonlijkheid en motivatie. Je hoeft hiervoor niets voor te bereiden. Na de online vragenlijst volgt nog een groepsbijeenkomst in het kader van de studiekeuzecheck.

Objectives
De basisindeling voor de lerarenopleiding aardrijkskunde bestaat uit een major (210 studiepunten, 3.5 jaar) en een minor (30 studiepunten, 0,5 jaar). De major is de hoofdrichting van de opleiding waarin je vak, vakdidactiek, pedagogiek en competenties ontwikkelt.

Program start
Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 is bij deze opleiding nog mogelijk via Studielink, uiterlijk op 15 augustus 2018. Als je aan alle toelatingsvoorwaarden hebt voldaan èn je een positief advies hebt ontvangen over je studiekeuzecheck word je toegelaten tot de opleiding.

Student profile
Je wordt zonder meer toegelaten tot de voltijd lerarenopleiding aardrijkskunde als je in het bezit bent van een havo- of vwodiploma met (één van) de profielen:

Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur en Maatschappij

In principe is iedereen met een afgeronde mbo-4 opleiding welkom. Het is zeer verstandig om aan de lerarenopleiding aardrijkskunde te starten, als dat vak deel uitmaakt van je mbo-diploma. Heb je geen achtergrond in het vak, bespreek dan binnen je h

Study advise
Nadat je je gehele Studiekeuzecheck hebt gedaan, krijg je een studiekeuzeadvies. Je studiekeuzeadvies krijg je per e-mail toegestuurd. Als je je vóór 1 mei 2018 hebt aangemeld kun je - ongeacht je studiekeuzeadvies - je aanmelding voor de opleiding voortzetten! Als je je hebt aangemeld nà 1 mei 2018, dan is een negatief advies echter bindend. Dat wil zeggen dat je dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.

Study load
Als student krijg je veel contacturen aangeboden. Aan het begin van jaar 1 zijn dat 10 colleges van 1,5 uur en 1,5 uur studieloopbaanbegeleiding.

Naast deze wekelijkse uren zijn er contacturen in de vorm van stages en tentamenbesprekingen. Afhankelijk van de aard van het onderwijs word je begeleid door vakdocenten, onderwijskundigen, vakdidactici of begeleiders op stagescholen.

Tuition fee
Vanaf studiejaar 2018-2019 geldt voor sommige studenten een collegegeldverlaging. Kijk of je hier recht op hebt. Een uitgebreide specificatie van studiekosten - zoals boeken en excursies - vind je op onze website.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/leraaraardrijkskunde
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B