Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leergang Regie in het Publieke Domein

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Ben je verantwoordelijk voor het relatiemanagement naar opdrachtnemers van jouw gemeente? De leergang Regie in het Publieke Domein biedt praktische ondersteuning bij het vormgeven van deze nieuwe rol.


Omschrijving
Gemeenten spelen een cruciale rol bij de uitvoering en aansturing van maatschappelijke taken. Deze activiteiten manifesteren zich op uiteenlopende terreinen en worden in toenemende mate verzorgd door externe leveranciers en uitvoeringsdiensten. Hierdoor ontstaat een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, met voordelen op het vlak van efficiency en specialisatie.

Deze transitie stelt echter hoge eisen aan de aansturing en vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden bij de betrokken professionals. Van jou wordt inzicht verwacht in bestuurlijke en politieke processen en concrete kennis over samenwerkingsvormen en aansturing. Daarnaast word je aangesproken op jouw persoonlijke vaardigheden als netwerkprofessional. Deze hoofdthema's vormen de basis van de leergang Regie in het Publieke Domein.


Curriculum
Het programma bestaat uit zes inspirerende, interactieve bijeenkomsten, gericht op concrete impact. Vanzelfsprekend staan eigen ervaringen en cases centraal en is er volop ruimte voor discussie.

Module 1: De regisseur tussen bestuurlijke context en nieuwe praktijk
Dag 1: De nieuwe bestuurlijke realiteit
Dag 2: Publieke waardecreatie met politieke dimensies

Module 2: Opdrachtgeverschap, van contract tot concrete sturing
Dag 3: Inrichten van opdrachtgeverschap: op weg naar een passende vorm
Dag 4: Contractmanagement: Sturen met prestatie-indicatoren

Module 3: Persoonlijke effectiviteit voor regisseurs
Dag 5: De regisseur als netwerkprofessional: inzichten
Dag 6: De regisseur als netwerkprofessional: aan het werk

Program start
Startdatum: in overleg

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 4 maanden
Kosten €2790
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/leergang-regie-publieke-domein/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat