Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Communicatie in het Laboratorium

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
De cursus Communicatie in het Laboratorium beoogt het vakmanschap van een analist te verrijken met kennis en praktische vaardigheden op het gebied van Communicatie.


Omschrijving
U werkt aan uw professionele ontwikkeling en u krijgt inzicht in hoe u op een professionele manier binnen een laboratorium kunt communiceren. U kunt deze cursus aanvullen met andere cursussen binnen het thema laboratoriummanagement om uw vakmanschap te verrijken met verschillende aspecten van het leiding geven.


Curriculum
In deze training kunnen analisten zich verdiepen in communicatiemethoden en -technieken in het algemeen en specifiek voor laboratoria. Belangrijke aspecten in deze module zijn:
* Hoe wordt er binnen het laboratorium met elkaar gecommuniceerd?
* Hoe zien de overdrachtssituaties eruit?
* Wie zijn erbij betrokken, medewerkers van het lab, externen etc.
* Wat loopt goed, wat is voor verbetering vatbaar?

Programma

Doel blok 1:
*Bewust worden van uw eigen communicatiestijl en communicatiestijlen van anderen
*Positief denken/positieve zelfwaardering
*Luisteren
*Waardering/compliment uitspreken, geven en ontvangen
*Meer zelfvertrouwen krijgen, assertiever communiceren, grenzen voelen en durven stellen
*Bewust worden van en inzicht krijgen in uw eigen gedrag. Wat laat u zien en wat houdt u tegen?
*Bewust worden hoe u reageert op een sub-assertieve, assertieve of een agressieve manier
*Leren omgaan met moeilijk gedrag, “lastige mensen” en conflicten
*Uiten en ontvangen van kritiek en boosheid
*Zelfstandig met problemen kunnen omgaan

Na dit deel van de cursusmodule bent u in een gesprek en op de werkvloer beter in staat algemene vragen te stellen, door te vragen, te concretiseren, te meta-communiceren en feedback te geven en te ontvangen.

Doel blok 2:
Nadat u meer inzicht, bewustzijn en vaardigheden hebt gekregen in de in blok 1 opgedane eigen beleving en ervaring gaan we in blok 2 meer de technische kant belichten van diverse gesprekstechnieken.

Student profile
*Analisten die ambitie hebben om door te groeien
*Analisten die gevraagd worden om de leidinggevende/manager te ondersteunen
*Analisten die een coördinerende taak krijgen binnen het laboratorium.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 maand
Kosten €1015
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/laboratoriummanagement-module-communicatie/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat