Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Data Protection Officer-Foundation

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
De cursus Functionaris voor de Gegevensbescherming/Data Protection Officer Foundation bereidt u voor op de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.


Omschrijving
Organisaties die op grote schaal persoonsgegevens of bijzondere data verwerken zullen een verantwoordelijke aan moeten stellen in de vorm van een FG/DPO. De FG/DPO mag intern maar kan ook extern aangesteld zijn.


Curriculum
De grootste verandering van de AVG is de zwaardere documentatieplicht. Zo dienen organisaties die meer dan 250 werknemers hebben een privacy-administratie bij te houden en te allen tijde te weten welke data waarom wordt verzameld, via welke systemen worden verwerkt, hoe die systemen beveiligd zijn en wie erbij kunnen. Dit dient allemaal te gebeuren in het belang van de betrokkenen wiens persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Betrokkenen hebben recht op inzage en correctie.

Dagdeel F1 - Taken, verantwoordelijkheden, functie en/of rol van FG
Als FG/DPO opereren op het snijvlak van:
* Privacy en Wetgeving
* Informatiebeveiliging
* Twee petten: Regisseur en ambassadeur
* Toezien op de naleving
* Informeren en adviseren
Dagdeel F2 - Privacy wetgeving (1/2)
* Wbp, richtlijn 95/46/EG en de AVG
* Begrippenkader
* Toepassingsgebied;
* Eisen en gronden van verwerking;
* Verplichtingen verantwoordelijke;
* Vrijstellingsbesluit;
* Rechten van betrokkenen;
* Bijzondere persoonsgegevens.
Dagdeel F3 - Privacy wetgeving (2/2)
* Korte herhaling dagdeel F2: mogelijkheid tot vragen en verdere toelichting
* Bewerkersovereenkomsten;
* Meldplicht datalekken;
* Internationaal gegevensverkeer
* Veranderingen vanuit AVG
Dagdeel F4 - Informatiebeveiliging (1/2)
* CIA triad
* Internetarchitectuur & protocollen
* Hacking
* Advanced Persistent Threat
* Social Engineering
* Encryption
* Insider Threat
Dagdeel F5 - Informatiebeveiliging (2/2)
* Webapplicaties & security
* IT-security management
* IT Security Management systemen
* IT Security frameworks
* Cloud computing
Dagdeel F6
* Capita Selecta
* Evaluatie Foundation Course
* Afsluiting en certificering Borrel

Student profile
Alle personen binnen (non-)profit organisaties die belast zijn, of binnenkort belast zullen worden, met de administratie en/of organisatie en/of beheer van verwerkingen van persoonsgegevens en de bescherming ervan:
*Juristen, ondernemingsraadsleden, (toekomstige) FG's/DPO's
*Leden van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €2500
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/data-protection-officer-foundation/
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding certificate of participation