Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Data Protection Officer-Practitioner

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
De cursus Data Protection Officer Practitioner bouwt verder op kennis vanuit de cursus “Foundation” en helpt de Algemene Verordening Gegevensbescherming te vertalen naar de praktijk van uw organisatie


Omschrijving
De rol van DPO vereist een heldere visie die aangeeft hoe in de toekomst omgegaan moet worden met de persoonsgegevens binnen de organisatie.


Curriculum
De grootste uitdaging waar een FG zich voor gesteld ziet, is om de Algemene Verordening Gegevens (AVG) te operationaliseren binnen zijn eigen organisatie. De AVG laat zich niet destilleren tot een eenduidige en uitputtende lijst van te realiseren resultaten die voor alle organisaties hetzelfde is, waarna een organisatie het AVG-doel bereikt heeft en 'klaar' is. De rol van FG vereist een heldere visie die aangeeft hoe in de toekomst omgegaan moet worden met de persoonsgegevens binnen het bedrijf.

Programma:

Dagdeel 1 - Privacy programma management
*Kennismaking en opdracht eindwerkstuk
*Programma management
*Vanuit visie naar een plan van aanpak

Dagdeel 2 - Teambuilding & verkenning
*Samenwerking en teamvorming
*Terreinverkenning: interne en externe omgeving
*Rol van de FG in uiteenlopende samenwerkingsverbanden

Dagdeel 3 - Risicomanagement & privacy assessment
*Veiligheid, risicoanalyse & risicomanagement
*Privacy impact assessment (PIA)
*Informatie incidenten en privacy inbreuken (w.o. datalekken)

Dagdeel 4 – Overzicht & inzicht verwerkingen; grip op techniek
*BISL als framework voor information management
*Overzicht en inzicht m.b.t. processen & informatiestromen
*Methoden en technieken voor probleemanalyse en -oplossing

Dagdeel 5 - Security Frameworks & Awareness
*Van wet- en regelgeving naar toetsingskaders
*Het belang van continue voorlichting
*Bescherming & beveiliging aantonen en daarover rapporteren

Dagdeel 6 - Presentatie PvA's
*Presentatie en nabespreking plannen van aanpak
*Afsluiting en certificering
*Borrel

Student profile
Met name die functies en rollen binnen (non) profit organisaties die belast zijn of gaan worden met de uitvoering, organisatie, beheer en/of beveiliging van verwerkingen van persoonsgegevens en/of bescherming van de privacy van betrokkenen en hiertoe tot een programma (plan van aanpak) moeten komen.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €2650
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/data-protection-officer-practitioner/
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Certificaat