Dé opleidingensite voor hbo en hoger

De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein is een integraal leertraject om consulenten en adviseurs in staat te stellen uitkeringsgerechtigde burgers naar een duurzame (arbeids)participatie te leiden.


Omschrijving
We leven in een zich snel ontwikkelende maatschappij waarbij het 'zorgen voor' steeds meer wordt vervangen door een 'zorgen dat' (participatiemaatschappij). Dit betekent voor klantmanagers, consulenten, adviseurs werkgeverspunt en job coaches dat aan hen aanvullende competenties worden gevraagd.


Curriculum
De opleiding De Effectieve Klantmanager VAK is een integraal leertraject om consulenten en adviseurs in staat te stellen uitkeringsgerechtigde burgers naar een duurzame (arbeids)participatie te leiden.

Consulenten en adviseurs hebben de opdracht steeds meer samenwerking te zoeken met bedrijven, instellingen en externe experts om uitkeringsgerechtigde burgers te faciliteren tot zelfredzame duurzaam inzetbare werknemers. Met de opleiding De Effectieve Klantmanager VAK ontwikkel je de competenties die nodig zijn om een optimale (arbeids)participatie van uitkeringsgerechtigde burgers te bewerkstelligen.

Onderwerpen:

Sociale innovatie (module 1)
De cliëntgroep centraal, groepsdynamica (module 2)
Duurzame arbeidsbemiddeling: onderdeel van een strategische revolutie (module 3)
Oplossingsgericht werken (module 4)
Integraal werken (module 5)
Life long learning (module 6)

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 15 maanden
Kosten €6500
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/effectieve-klantmanager-sociaal domein/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma