Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coördinator in Zorg en Dienstverlening

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Volg de duale Associate Degree opleiding Coördinator in Zorg en Dienstverlening aan de HAN en zet de eerste stap richting aansturing van collega's en werkprocessen in zorg en welzijn.


Omschrijving
Wil je je gaan ontwikkelen tot een ondernemende leidinggevende, proceseigenaar, teamcoach, regievoerder, coördinator in zorg of dienstverlening? Wil je meer zicht en grip krijgen op alle veranderingen en ontwikkelingen rondom de markt van zorg en dienstverlening? Het belangrijkste verschil met de deeltijdopleiding Coördinator in Zorg en Dienstverlening is dat je werkgever in de duale route ook nadrukkelijker een opleidingsrol speelt. Je werkgever zorgt ervoor dat een intern traject gekoppeld is aan het volgen van de opleiding (bijvoorbeeld met een traineeship).


After graduation
Heb je het diploma van de Associate degree Coördinator in Zorg en Dienstverlening behaald en wil je direct of later verdergaan met de bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening (MZD) aan de HAN?

Met je getuigschrift Associate degree of Health Administration kun je ook direct aansluitend doorstromen naar het derde studiejaar van de hbo bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening. Dit kun je ook een jaar of enkele jaren na het behalen van je Associate degree nog doen.

Application
Wil je starten met de duale Associate Degree Coördinator in Zorg en Dienstverlening? Meld je dan aan voor een vrijblijvend intakegesprek, waarin we globaal onderzoeken of de opleiding bij je past.

Characteristics
Een Associate degree (Ad) opleiding betekent dat je een internationaal erkende graad haalt tussen mbo en hbo niveau. De vakken die je volgt zijn op hbo niveau. Met deze graad ben je gekwalificeerd voor de beroepspraktijk. Je kunt er ook direct of later mee instromen in het derde jaar van de bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening (www.han.nl/mzd).

In de duale opleiding kan je werkgever ervoor kiezen om elementen van de opleiding meer op maat aan te bieden voor de eigen instelling door meer accenten leggen in het opleidingstraject. We onderzoeken graag de mogelijkheden met jou en je werkgever.

Curriculum
Tijdens de opleiding ontwikkel je beroepsproducten waarmee je laat zien bekwaam te zijn als beginnend leidinggevende of coördinator. Deze beroepsproducten verzamel je in een portfolio. Uiteindelijk studeer je af op dit portfolio met daarin beroepsgerichte resultaten van competent handelen, momenten waarop simulaties en casustoetsen plaatsvinden en de toetsing aan het eind van de opleiding.

In de duale opleiding kan je werkgever ervoor kiezen om elementen van de opleiding meer op maat aan te bieden voor de eigen instelling door meer accenten leggen in het opleidingstraject. We onderzoeken graag de mogelijkheden met jou en je werkgever. Wat leer je bij de Associate degree opleiding Coördinator in Zorg en Dienstverlening?
* Je leert zorg- en dienstverleningsprocessen zó in te richten dat deze van toegevoegde waarde zijn voor cliënten
* Je leert medewerkers coachen en aansturen
* Je verwerft de competenties voor coördineren, plannen, leidinggeven, kwaliteitszorg en veranderen ten behoeve van primair process
* Je leert persoonlijk (meer) effectief te zijn in je handelen en vormgeven aan de visie van de instelling
* Je leert betrokkenheid bij de cliënt combineren met bedrijfsmatig handelen; zo kun je de cliënt het beste bieden
* Je formuleert je visie op de toekomst en op het efficiënt vormgeven aan vraagsturing
* Je doet kennis op van brede maatschappelijk inzichten, organisatiekunde, leidinggeven, planning en kwaliteitszorg


Objectives
Je eigen praktijksituatie is het uitgangspunt bij de duale Associate degree opleiding Coördinator in Zorg en Dienstverlening. Van daaruit ontwikkel je je richting de gewenste managementcompetenties. In het kader van uw persoonlijk leerplan (PLP) word je gevraagd leermogelijkheden binnen je werk te benutten in het kader van je persoonlijke ambities.

Student profile
De Associate degree opleiding Coördinator in zorg en Dienstverlening is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn met kennis en vaardigheden in de zorg of maatschappelijke dienstverlening.

Past de Associate degree opleiding Coördinator in Zorg en Dienstverlening bij jou?
* Je wilt je graag ontwikkelen als coordinator of regisseur en vanuit visie de processen meer kunnen beïnvloeden.
* Je hebt ervaring als professional in de zorg en wilt nu een stap zetten richting aansturing en ontwikkeling van werkprocessen en collega's.
* Je hebt een natuurlijke geneigdheid tot leidinggeven en als vanzelf neem je verantwoordelijkheid en initiatief om zaken beter te doen en beter te organiseren
* Je wilt jezelf graag verder ontwikkelen, je persoonlijke effectiviteit in je werk vergroten en de visie van de instelling concreet vormgeven.
* Je weet nog niet zeker of je de volledige bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening wilt volgen, en start met het 1e deel daarvan: de Associate Degree Coördinator in Zorg en Dienstverlening.


Niveau N.V.T.
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/associate-degree/coordinator-zorg-dienstverlening-duaal/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Ad