Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Casemanagement regie op verzuim (opleiding)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Met de opleiding Casemanagement Regie op verzuim ga je onnodige kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid in jouw organisatie effectief te lijf. Je leert individuele verzuimprocessen te regisseren.


Curriculum
De sociale zekerheid in Nederland staat structureel in de steigers. Denk aan de WIA, eigen risico dragen voor de WGA en ZW en de modernisering van de Ziektewet. De financiële consequenties voor werkgever en werknemer zijn groot. Om onnodige schadelast te voorkomen, zullen werkgevers up-to-date moeten zijn én blijven. Je leert het tijdens de opleiding Casemanagement regie op verzuim.

Door de opleiding Casemanagement regie op verzuim ben je in korte tijd volledig op de hoogte van alle wet- en regelgeving en financiële consequenties voor de betrokken spelers. Na de opleiding ben je in staat om de rol van verzuimregisseur professioneel in te vullen. Je realiseert daarmee een forse verlaging van de schadelast voor jouw werkgever en medewerkers.

Programma:
1. Sociale wetgeving (4 dagdelen)
2. Verzuimanalyses en inkomensverzekeringen (2 dagdelen)
3. Praktijktraining regie op dossiers (1 dagdeel)
4. Samenwerking met UWV (1 dagdeel)
5. Stecr-richtlijnen en aansturing bedrijfsarts (1 dagdeel)
6. Re-integratiebeleid en arbeidsrecht ( 1 dagdeel)
7. Communicatie en gespreksvaardigheden (2 dagdelen)
8. Praktijkcasuïstiek verzuimdossiers en examentraining (2 dagdelen)

Program start
De startmomenten en opleidingskosten zijn op te vragen via de website van CS opleidingen.

Student profile
Je bent in het bezit van een havodiploma of werkzaam op hbo-niveau. In het laatste geval is een verklaring van jouw werkgever voldoende.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €2795
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/casemanagement-regie-op-verzuim/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat