Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfskunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Wil je verder leren, maar ook werken? Ben je net klaar met uw mbo-, havo- of vwo-opleiding? Dan kun je ervoor kiezen om een baan te combineren met Bedrijfskunde duaal als 'werknemerstudent'.


Omschrijving
De opleiding leer je organisaties vanuit een brede visie te bekijken. Hierdoor ben je als bedrijfskundig en ondernemend professional veelzijdig inzetbaar. De vooruitzichten op werk op niveau en doorgroeimogelijkheden zijn dan ook goed. Veel afgestudeerden van de hbo-opleiding Bedrijfskunde duaal groeien door naar een leidinggevende functie. Je wordt specialist in generalisme!


1st year
Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Je maakt kennis met opleiding, vakgebieden, docenten en medestudenten. Maar je ontdekt ook hoe het is om een baan, sociaal leven en studie met elkaar te combineren. Rond je de propedeuse met succes af? Dan ontvang je het 'Getuigschrift Propedeutisch Examen'.

2nd year
Daarna volgt een driejarige hoofdfase, waarin je je specialiseert in jouw keuzerichting. Je krijgt thema's aangeboden die betrekking hebben op juridische, organisatorische, bedrijfseconomische en personele knelpunten:
* kwaliteitszorg
* sterke en zwakke proceskanten van een bedrijf
* kennis van recht
* lezen en schrijven van juridische stukken
* anderen adviseren en overtuigen

De volgende vakgebieden komen aan bod:
* proces/kwaliteitsmanagement
* projectmanagement
* personeelsmanagement
* advieskunde
* strategisch management
* gedrag in organisaties
* managementinformatiesystemen
* economie

4th year
Bij het afstuderen kun je een project op een hoger functieniveau kiezen. Zo laat je zien wat je aankunt en kun je een groei maken binnen jouw huidige functie.

Afstudeerfasen:
* formuleren opdracht
* onderzoek en analyse van bevindingen
* schrijven eindrapportage
* presenteren en verdedigen eindrapportage

Vanaf het begin van het project is jow werkgever betrokken bij het project voor het formuleren van de opdracht tot het kwalificeren van de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.

After graduation
Als je de duale hbo-opleiding Bedrijfskunde hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Business Administration voeren. Wellicht heb je de smaak te pakken en studeer je verder.

Denk bijvoorbeeld aan de opleiding:

* Master of science in controlling (HAN)
* Bedrijfskunde
* Bedrijfswetenschappen
* Accounting and control
* Bedrijfscommunicatie
* Bedrijfsrecht
* Business administration
* Communicatie- en informatiewetenschappen

Ook zijn er verschillende specialistische vervolgopleidingen voor hogere managementfuncties of voor de vrije beroepspraktijk, zoals de opleiding voor belastingconsulent via de Nederlandse Federatie voor Belastingconsulenten.

Curriculum
De vierjarige duale hbo-opleiding Bedrijfskunde bestaat uit vier periodes. Elke periode kent acht collegeweken, gevolgd door één tentamenweek. Tijdens de collegeweken volg je college op dinsdagavond en donderdagnamiddag/avond.

Job perspective
Een deeltijdopleiding Bedrijfskunde geeft je goede kansen op de arbeidsmarkt. Meestal start je in een ondersteunende functie, maar vaak kun je doorgroeien naar een leidinggevende functie.

Je kunt je op een aantal soorten functies toeleggen:

* Adviesfuncties: geïntegreerde benadering van problemen, advisering over allerlei bedrijfsvoeringsaspecten
* Leidinggevende en resultaatgerichte functies: verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een organisatie, zelf sturing geven
* Managementondersteunende functies: ondersteuning bij administratieve, organisatorisch/bestuurlijke en inhoudelijke werkzaamheden

Student profile
Een duale opleiding is uitermate geschikt voor starters op de arbeidsmarkt. Met de duale opleiding Bedrijfskunde kun je voortaan het beste uit organisaties en mensen halen. Je leert kijken vanuit een bredere visie en past wat je leert direct toe in de praktijk.

Niveau HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/bedrijfskunde-mer-duaal/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B