Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfskunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Je bent al langer actief op de arbeidsmarkt en je heeft ruime werkervaring opgebouwd. Met de hbo-opleiding Bedrijfskunde volg je een deeltijdopleiding, waarbij je jouw werkervaring meteen kan inzetten.


Omschrijving
In jouw werk houd je je bezig met bedrijfsprocessen en dan vooral het vernieuwen daarvan. Je probeert zo goed mogelijk in te spelen op veranderingen. Je hebt echter het gevoel dat het beter kan, dat je kennis en vaardigheden mist om echt een stap te maken binnen jouw huidige functie of op de arbeidsmarkt. De deeltijdopleiding hbo Bedrijfskunde helpt je op weg.


1st year
Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Je maakt kennis met opleiding, vakgebieden, docenten en medestudenten. Maar je ontdekt ook hoe het is om een baan, sociaal leven en studie met elkaar te combineren. Rond je de propedeuse met succes af? Dan ontvang je het 'Getuigschrift Propedeutisch Examen'.

2nd year
Daarna volgt een driejarige hoofdfase, waarin je je specialiseert in jouw keuzerichting. Je krijgt thema's aangeboden die betrekking hebben op juridische, organisatorische, bedrijfseconomische en personele knelpunten:
* kwaliteitszorg
* sterke en zwakke proceskanten van een bedrijf
* kennis van recht
* lezen en schrijven van juridische stukken
* anderen adviseren en overtuigen

De volgende vakgebieden komen aan bod:
* proces/kwaliteitsmanagement
* projectmanagement
* personeelsmanagement
* advieskunde
* strategisch management
* gedrag in organisaties
* managementinformatiesystemen
* economie

4th year
Bij het afstuderen kun je een project op een hoger functieniveau kiezen. Zo laat je zien wat je aankunt en kun je een groei maken binnen jouw huidige functie.

Afstudeerfasen:
* formuleren opdracht
* onderzoek en analyse van bevindingen
* schrijven eindrapportage
* presenteren en verdedigen eindrapportage

Vanaf het begin van het project is jouw werkgever betrokken bij het project voor het formuleren van de opdracht tot het kwalificeren van de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.

After graduation
Als je de hbo-opleiding Bedrijfskunde deeltijd hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Business Administration voeren. Wellicht heb je de smaak te pakken en studeer je verder.

Denk bijvoorbeeld aan de opleiding:

* Master of science in controlling (HAN)
* Bedrijfskunde
* Bedrijfswetenschappen
* Accounting and control
* Bedrijfscommunicatie
* Bedrijfsrecht
* Business administration
* Communicatie- en informatiewetenschappen

Ook zijn er verschillende specialistische vervolgopleidingen voor hogere managementfuncties of voor de vrije beroepspraktijk, zoals de opleiding voor belastingconsulent via de Nederlandse Federatie voor Belastingconsulenten.

Curriculum
De vierjarige deeltijdopleiding Bedrijfskunde bestaat uit vier periodes. Elke periode kent acht collegeweken, gevolgd door één tentamenweek. Tijdens de collegeweken volg je college op dinsdagavond en donderdagmiddag/avond.

Job perspective
Een deeltijdopleiding Bedrijfskunde geeft je goede kansen op de arbeidsmarkt. Meestal start je in een ondersteunende functie, maar vaak kun je doorgroeien naar een leidinggevende functie.

Je kunt je op een aantal soorten functies toeleggen:

* Adviesfuncties: geïntegreerde benadering van problemen, advisering over allerlei bedrijfsvoeringsaspecten;
* Leidinggevende en resultaatgerichte functies: verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een organisatie, zelf sturing geven;
* Managementondersteunende functies: ondersteuning bij administratieve, organisatorisch/bestuurlijke en inhoudelijke werkzaamheden.

Student profile
Met de deeltijdopleiding Bedrijfskunde kun je voortaan het beste uit organisaties en mensen halen. Je leert kijken vanuit een bredere visie en past wat je leert direct toe in de praktijk.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/bedrijfskunde-mer/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B