Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basiskennis Chemie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Bent u werkzaam als MLO-er chemie en wilt u uw basiskennis op het gebied van de algemene chemie opfrissen en verdiepen? Dan is de schriftelijke cursus Basiskennis Chemie geschikt voor u.


Curriculum
Werkwijze:

De cursus is in de vorm van E-learning. Dit betekent dat u geen lessen volgt maar door zelfstudie de leerstof eigen maakt. Hiertoe volgt u de studiewijzers en bestudeert dictaten die u kunt vinden op de elektronisch leerweg van de HAN. Er zijn wel mogelijkheden om via e-mailcontact vragen te stellen aan vakdocenten. Zo kunt u zelf het tempo bepalen waarin u de leerstof bestudeert. Het geeft u tevens inzicht in uw capaciteit om zonder contacturen leerstof te bestuderen.

Onderwerpen
*Labrekenen *Dichtheid
*Percentages en fracties
*Atoommassa, molecuulmassa en formulemassa
*Mol en molmassa
*Molecuul- en verhoudingsformules
*Mengen en verdunnen
*Concentraties en verdunnen
*Rekenen aan reacties

*Wiskunde *Basisrekenregels
*Logaritmen
*Machten
*Goniometrie
*Gebroken vergelijkingen
*Kwadratische functies
*Differentiëren

*Organische chemie *Alifatische organische chemie
*Ruimtelijke structuur
*Chemische en fysisch-chemische eigenschappen
*Naamgeving
*Eenvoudige reactiemechanismen

*Foutenleer *Alle voorkomende fouten in een meting
*Foutenvoortplanting
*Standaard deviatie
*Betrouwbaarheid
*Nauwkeurigheid
*Uitbijters

*Algemene Chemie *chemische evenwichten
*pH-berekeningen, zuren en basen
*elektrochemie

Program start
Dit is een schriftelijke cursus. U kunt elk gewenst moment starten.

Student profile
*Personen in bezit van het mlo-diploma (om gemakkelijker te kunnen doorstromen naar de deeltijdopleiding HLO Chemie)
*Personen in het bezit van een havo-diploma met het profiel Natuur & Techniek (NT) of Natuur & Gezondheid(NG).

Wij raden u dringend aan om voordat u zich aanmeldt eerst een adviesgesprek aan te vragen via https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/basiskennis-chemie/adviesgesprek/. U kunt dan in overleg met de docent beoordelen of de cursus aansluit bij uw opleidingsni

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 maanden
Kosten €615
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/basiskennis-chemie/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat