Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Asfaltwegenbouwlaborant 2

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Wilt u meer weten van de regelgeving in de grond- en wegenbouw? Met deze cursus speelt u in op actuele ontwikkelingen in uw vakgebied. U krijgt meer inzicht op om proeven zelfstandig uit te voeren.


Curriculum
De wereld van de asfaltwegenbouw is volop in beweging. Introductie van CE-markering, Europese normen- en proefvoorschriften brengen voor de asfaltwegenbouwlaborant grote veranderingen met zich mee.

Met deze vervolgcursus gaat u nog meer in op de materie. De rode draad vormt het samenstellen van asfaltmengsels volgens het Marshallonderzoek. Daarnaast is er aandacht voor onderzoek zoals dit op de bouwplaats wordt uitgevoerd, waaronder proeven aan de aardebaan en fundering.

Onderwerp:

*Marshallproef
*Extractie van asfalt met Soxhlett (directe methode)
*Draagvermogen van aardebaan- of funderingsmateriaal (handsondering en CBR-proef)
*Bepaling holle ruimte van vulstof met toestel Ridgen
*Dichtheid vulstof: Pyknometermethode
*Verdichtingsgraad van asfalt
*Watergevoeligheid van asfalt
*Dichtheid van zand-en steenfunderingsmaterialen in-situ
*Waterdoorlatenheid met toestel van Becker
*Gyratorverdichting
*Stroefheidsmeting asfalt volgens de slingermethode
*Dichtheid mengsel van asfalt
*PAK-detectie met behulp van dunne laagchromatografie (DLC-proef)
*Asfalt en Europese normen
*Nucleair meten in de wegenbouw

Student profile
*U heeft een mbo-diploma Civiele Techniek of gelijkwaardig
*Wanneer u niet voldoet aan de toelatingseis is er een op maat gesneden vooropleiding (AWL-V) beschikbaar, met de vakken wis-/natuurkunde, grafieken, wegbouwkunde en materialen op het gewenste niveau
*U werkt bij een aannemer of adviesbureau en bent betrokken bij onderzoek, keuring en advies in de asfaltwegenbouw.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 maanden
Kosten €4765
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/asfaltwegenbouwlaborant-2/
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat