Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Accountancy

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Wil je verder leren, maar tegelijkertijd ook werken? Ben je net klaar met uw mbo-, havo- of vwo-opleiding? Dan kun je ervoor kiezen om een baan te combineren met een hbo-studie als 'werknemerstudent'.


Omschrijving
Je bent tijdens de opleiding Accountancy duaal al werkzaam in de accountancy-praktijk. De opleiding biedt je een uitstekend arbeidsmarktperspectief.

Als accountant zorg je voor een correct beeld van de financiële situatie van een organisatie. Op basis daarvan nemen directie en management weloverwogen beslissingen. Een belangrijke taak dus, want zonder geld geen toekomst. Tijdens de duale hbo-opleiding Accountancy duaal leer je de fijne kneepjes van het vak en krijgt je werkgever een assistent-accountant waar hij op kan bouwen en vertrouwen.


1st year
Het eerste jaar van uw studie is de propedeuse. Je maakt kennis met opleiding, vakgebieden, docenten en medestudenten maar ook met de combinatie van werken, studeren en een sociaal leven. Als je de propedeuse goed afrondt, ontvang je het 'Getuigschrift Propedeutisch Examen'.

2nd year
Het programma van het tweede jaar is als volgt:

Controle
* Administratieve organisatie, externe verslaglegging
* Inleiding accountantscontrole
* Controleproces doorlopen
* Levensverzekeringswiskunde
* Managementletter

Administratieve dienstverlening
* Operational controle
* Verslaglegging en jaarrekening

Fiscaliteit
* Inleiding belastingheffing onderneming
* Accountancy en fiscaliteit
* Advisering financiering & management

Advies
* Management accouting
* Financiering

3rd year
In het derde en vierde jaar ga je binnen de organisatie waar je werkt meehelpen bij interim- en eindejaarscontroles. Het laatste semester van de opleiding besteedt je aan een afstudeeropdracht. Daarvoor voer je zelfstandig een adviesopdracht uit voor een klant.

After graduation
Na uw deeltijdopleiding Accountancy kunt u aan de slag als financieel administratief dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf. Wil je verder studeren? Denk dan eens aan de opleiding tot Register-Accountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA).

Accountant-Administratieconsulent (AA)
De opleiding tot Accountant-Administratieconsulent – die je ook op de HAN kunt volgen – duurt na helorafronding van de ba, één jaar in deeltijd. Naast de theoretische opleiding volg je een driejarige praktijkopleiding. Eventueel kun je hiermee al starten in het vierde studiejaar van de deeltijdopleiding Accountancy. Jouw afstudeeropdracht kun je dan inbrengen als werkstuk in de praktijkopleiding. Je bekwaamt je in audit en assurance, externe verslaglegging en bestuurlijke informatievoorziening.

Register-Accountant (RA)
Ambieer je een carrière als registeraccountant dan ga je naar de universiteit. Gemiddeld duurt deze opleiding 3,5 jaar. Daarnaast hoort ook hier een driejarige praktijkopleiding bij.

Na de vervolgstudie tot AA of RA kun je nog verder studeren tot extern accountant, intern accountant of overheidsaccountant.

Application
HAN Deeltijdstudies kijkt samen met jou of de opleiding een goede match voor je is. Pas daarna word je definitief ingeschreven. Hieronder wordt de aanmeldprocedure beschreven.

Aanmeldprocedure

Stap 1: meld je (vrijblijvend) aan
1.Ga naar Studielink, er opent een nieuw venster en log in.
2.Verstuur een vrijblijvend inschrijfverzoek voor de opleiding. Vervolgens ontvang je informatie van de HAN over de vervolgstappen en benodigde gegevens.
3.Ga naar jouw aanmelding en controleer welke vervolgstappen nodig zijn voor definitieve inschrijving.

Stap 2: ga verder met een intakegesprek
De intake is een vrijblijvende kennismaking met de opleidingscoördinator/studieadviseur van de opleiding om wederzijdse verwachtingen te bespreken. We onderzoeken samen of de opleiding goed bij je ambities en mogelijkheden past. Hiermee krijg je een completer beeld van jouw geschiktheid voor de studie. Aan bod komen je motivatie en cv, het studieprogramma, aansluiting bij je werkervaring, de toelatingseisen en eventuele vrijstellingen. Je kunt niet starten met de opleiding als er geen intake plaats heeft gevonden.

Hoe vraag je jouw intake aan?
Verstuur jouw intakeformulier en cv naar werkenenleren.fem@han.nl. Onze adviseurs nemen contact met je op om een intakegesprek in te plannen.

Meer informatie: http://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/accountancy/~aanmelden

Curriculum
De duale hbo-opleiding Accountancy duurt vier jaar. Elk jaar bestaat uit vier periodes van zes of zeven collegeweken, gevolgd door één of twee tentamens. Tijdens de collegeweken volg je college op donderdag en vrijdag de hele dag.

Job perspective
De vraag naar afgestudeerde Accountancy-studenten is groot, terwijl het aantal afgestudeerden beperkt is. Dat biedt dus perspectief voor de arbeidsmarkt. Na de opleiding kun je gaan werken als financieel administratief dienstverlener of assistent-accountant.

Als assistent-accountant bestaat uit het verrichten van administratieve werkzaamheden, opstellen dan wel controleren van de jaarrekening, geven van financiële en fiscale adviezen en adviezen met betrekking tot de inrichting van de OA/IC.

Student profile
De duale hbo-opleiding Accountancy is vooral gericht op studenten die 3 of meer dagen per week werken bij een organisatie met een Wta-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles dan wel een accountantskantoor zonder Wta-vergunning.

Niveau HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/accountancy/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B