Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Accountancy

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Controleer jij straks de jaarrekeningen van internationale bedrijven? Of kruip je in de rol als financieel adviseur bij kleinere ondernemingen? Met de bacheloropleiding Accountancy kan het!


Omschrijving
Voor elk bedrijf, groot of klein, is het belangrijk te weten hoe het er financieel voor staat. Eigenaren, schuldeisers, werknemers en aandeelhouders: ze willen allemaal weten hoe het bedrijf draait. Als accountant zorg jij voor een correct beeld van de financiële situatie. Als jij de jaarrekening goedkeurt, weet iedereen weer waar hij aan toe is.

Met de bacheloropleiding Accountancy kun je aan de slag als wettelijke controleur van jaarrekeningen of adviseur voor de ondernemer op het terrein van administratie, financiën en belastingen.

Binnen de Accountancy kun je 4 beroepstaken onderscheiden:

  • Controle: het uitvoeren van een volledig controleproces van risico-analyse tot verklaring
  • Administratieve dienstverlening: het voorbereiden van de financiële informatie voor interne en externe rapportages
  • Fiscaliteit: ondersteunen van de klant bij de belastingverplichtingen
  • Advisering: het geven van uiteenlopende adviezen

Daarnaast heb je verstand van automatisering. Uiteraard kun je niet op alle terreinen specialist zijn. Als accountant stel je de diagnose en wijs je vervolgens de weg naar bijvoorbeeld:

  • Belastingadviseurs
  • Organisatieadviseurs
  • Juristen


1st year
Je legt tijdens de propedeuse een brede basis voor de rest van je opleiding. Je leert het speelveld van je toekomstige beroep kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode:
na een jaar kun je nog zonder studievertraging overstappen naar een van de andere financiële opleidingen van de HAN:
* Bedrijfseconomie (Finance & Control)
* Finance Tax and Advice

2nd year
In het tweede en derde jaar verdiep je je in de kernvakken. Je doet veel kennis op over
controle, administratieve dienstverlening, fiscaliteit en advisering. In het tweede jaar ga je naar een accountantskantoor
voor een korte oriëntatiestage.

3rd year
In het derde jaar verdiep je je in de kernvakken. Je doet veel kennis op over controle, administratieve dienstverlening, fiscaliteit en advisering. In het derde jaar ga je een half jaar op stage. Tijdens deze periode pas je je kennis toe in het werkveld. In het derde jaar loop je 31 weken stage. Dit gebeurt meestal ook bij een accountantskantoor. Je leert dan de kneepjes van het vak.

4th year
In het vierde jaar doe je de verplichte Accountancy-minor: de zogenaamde 'Overall toets'. Het is een landelijk examen waarvoor de beroepsvereniging de eindtermen vaststelt. Als je slaagt, beheers je dus het niveau wat nodig is in het actuele werkveld. In je afstudeeropdracht onderzoek en adviseer je een bedrijf rondom een actueel en concreet bedrijfsprobleem.

After graduation
Wil jij na het behalen van je diploma verder studeren? Denk dan eens aan de post-hboopleiding
Accountant Administratieconsulent (AA) Oriëntatie Accountancy MKB of de Master Register-Accountant aan de HAN
of op de universiteit.

Characteristics
De 3 financieel-economische opleidingen van de HAN (Accountancy, Bedrijfseconomie (Finance & Control) en Finance Taks and Advice kennen een gemeenschappelijk 1e jaar. Voor welke van de 3 je nu gekozen hebt, je volgt in het 1e jaar hetzelfde programma. Het grote voordeel daarvan is dat je na een jaar nog zonder problemen en zonder studievertraging kunt overstappen naar een andere financiële opleiding bij de HAN.

Curriculum
Als accountant ben je gespecialiseerd in het geven van financiële informatie over het reilen en zeilen van een onderneming. Bij het midden- en kleinbedrijf of bij een grote onderneming.

Als accountant moet jij een correct beeld kunnen schetsen van de financiële situatie in een bedrijf. Dat leer je bij de hbo-opleiding Accountancy. Je krijgt een aantal kernvakken, zoals boekhouden, bedrijfseconomie en belastingrecht. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt en controleert. En hoe een bedrijf processen zó kan vastleggen, dat het management over de juiste informatie beschikt om besluiten te nemen.

Kies je voor de opleiding Accountancy dan beschik je over goede rekenvaardigheden. Ook beschik je over goede lees- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal. Houd er rekening mee dat delen van de lesstof in het Engels zijn. Je leesvaardigheid Engels is erg belangrijk wil je de opleiding goed doorlopen.

Verder:

* heb je interesse in de economische actualiteit,
* ben je mensgericht,
* vind je het leuk om kritisch naar zaken te kijken,
* houd je ervan zaken uit te zoeken (puzzelen)
* kun je gedisciplineerd werken

Graduation
In het laatste semester rond je de opleiding Accountancy af met een afstudeeropdracht. Je lost dan een concreet vraagstuk op bij een bedrijf of instelling, waarmee je helpt om een organisatieverbetering te realiseren. Hét bewijs dat jij de kennis uit je opleiding kunt toepassen in de praktijk.

Tijdens je afstudeeropdracht help je een bedrijf of instelling een organisatieverbetering te realiseren. Je doet onderzoek, komt met oplossingen en presenteert deze. Als je opdrachtgever uit de voeten kan met jouw conclusies en aanbevelingen, is je opdracht geslaagd! Je kunt afstuderen op onderwerpen als: administratieve organisatie/interne controle, managementaccounting: verbijzonderingsystemen van de indirecte kosten, kostprijsberekening, voor- en nacalculatie en het opzetten van een budgetteringssysteem, de Balanced Scorecard: de scorecard vertaalt de visie en strategie top-down
het opzetten van een managementinformatiesysteem, analyse van informatiestromen van software of bedrijfsvergelijking (benchmarking)
implementatie en toepassing van actuele accountantsthema's

Instruction modes
Soms werk je alleen, vaak in een groepje met medestudenten. Om de opdrachten goed uit te kunnen voeren, volg je trainingen, neem je deel aan hoor- en werkcolleges en raadpleeg je deskundigen: docenten die jou op weg kunnen helpen bij het oplossen van een vraagstuk.

Internship
In het 3e studiejaar loop je stage op een accountantskantoor. Een mooie kans om de kneepjes van het vak te leren. De stageperiode van 18 weken is een leersituatie in een nieuwe omgeving. Deze omgeving biedt je de eerste uitvoerige kennismaking met je toekomstige werkveld en de aard van de werkzaamheden daarin. Begeleiding in dit nieuwe leerproces is nodig. De docent en de bedrijfscoach hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid.

Job perspective
Als afgestudeerde Accountancystudent ben je geliefd: accountantskantoren staan te springen om goede mensen en bieden je dan ook vaak de mogelijkheid om werken en verder leren te combineren. Een mooi vooruitzicht dus!

Matching
De studiekeuzecheck maakt deel uit van de aanmeldprocedure en laat je zien of er een goede match bestaat tussen jou en de opleiding. Het is geen test of toets, dus je hoeft je niet voor te bereiden. De studiekeuzecheck bestaat uit:

1. Online vragenlijst
Je start altijd met een online vragenlijst.

2. Afspraak bij de HAN
Voor de opleiding Accountancy krijg je een individueel gesprek bij de HAN in Arnhem of Nijmegen.

Student profile
Kies je voor de opleiding Accountancy dan beschik je over goede rekenvaardigheden. Ook beschik je over goede lees- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal. Houd er rekening mee dat delen van de lesstof in het Engels zijn. Je leesvaardigheid Engels is erg belangrijk wil je de opleiding goed doorlopen. Verder: heb je interesse in de economische actualiteit,
ben je mensgericht, vind je het leuk om kritisch naar zaken te kijken en
houd je ervan zaken uit te zoeken (puzzelen)

Kies je voor de opleiding Accountancy dan beschik je over goede rekenvaardigheden. Ook beschik je over goede lees- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal. Houd er rekening mee dat delen van de lesstof in het Engels zijn. Je leesvaardigheid Engels is erg belangrijk wil je de opleiding goed doorlopen. Verder:
* heb je interesse in de economische actualiteit,
* ben je mensgericht,
* vind je het leuk om kritisch naar zaken te kijken,
* houd je ervan zaken uit te zoeken (puzzelen)
* kun je gedisciplineerd werken

Study advise
Als accountant ben je gespecialiseerd in het geven van financiële informatie over het reilen en zeilen van een onderneming. Bij het midden- en kleinbedrijf of bij een grote onderneming.

Als accountant moet jij een correct beeld kunnen schetsen van de financiële situatie in een bedrijf. Dat leer je bij de hbo-opleiding Accountancy. Je krijgt een aantal kernvakken, zoals boekhouden, bedrijfseconomie en belastingrecht. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt en controleert. En hoe een bedrijf processen zó kan vastleggen, dat het management over de juiste informatie beschikt om besluiten te nemen.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.han.nl/opleidingen/bachelor/accountancy/vt/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding B