Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Universitaire Pabo van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Meester of juf worden op een basisschool? Een universitaire studie? Je zou het allebei wel willen… en dat kan ook! De Universitaire Pabo van Amsterdam is een nieuwe opleiding van HvA en UvA.


Na het afronden van deze leerroute heb je de kennis en vaardigheden waarmee je kinderen van deze tijd optimaal kunt onderwijzen en begeleiden. Als juf of meester vervul je een voorbeeldfunctie. We verwachten daarom van jou dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt en stevig in je schoenen staat. Als jij graag met kinderen werkt en leiding kan geven, dan is deze leerroute geschikt voor jou. In het basisonderwijs is steeds meer vraag naar academisch geschoolde leerkrachten, die naast goed lesgeven ook onderzoek doen naar leren en leerresultaat, collega's begeleiden, de leerlingenzorg ontwikkelen en het onderwijs verbeteren.

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, vakken als leerpsychologie, pedagogiek, Nederlands, Rekenen en Wetenschap en Techniek komen aan bod. De HvA en de UvA verzorgen deze opleiding samen.

Je krijgt vakken als Pedagogiek, Psychologie, Taaldidactiek, Onderwijsvernieuwing en Onderzoek en schoolvakken als Rekenen, Geschiedenis en Natuur en Techniek.

Je wordt opgeleid voor twee diploma's: het bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen (Bachelor of Science) en het diploma Leraar Basisonderwijs (Bachelor of Education).

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek


Kosten
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

admission

Met een vwo-diploma, ongeacht het profiel, kun je een toelating aanvragen bij de UPvA. Als je voldoet aan de ingangseis, krijg je een intakegesprek. De intakeprocedure bestaat uit een gesprek, het bedenken van een les voor leerlingen van de basisschool en het maken van een
taal- en rekentoets. Wanneer je vanuit het hbo instroomt gelden er aanvullende instroomeisen.

curriculum

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, vakken als leerpsychologie, pedagogiek, Nederlands, rekenen en wetenschap en techniek komen aan bod.
De HvA en de UvA verzorgen deze opleiding samen.

job perspective

Na de opleiding kan je werken als leerkracht in het basisonderwijs. Ook kun je betrokken worden bij leerling-zorg en/of onderwijsvernieuwing binnen jouw school.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240