Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Hogeschool van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Bij SPH gaat het over de kwetsbare groepen in onze samenleving. Mensen van jong tot oud die, soms tijdelijk, begeleiding en ondersteuning nodig hebben.


Als je voor SPH kiest, dan kies je voor mensen. Je krijgt o.a. vakken als (Ortho)Pedagogiek, Psychologie, Psychiatrie, Interculturele Hulpverlening, Drama, maar ook vakken als Gesprekstraining en Methodiek. Het is belangrijk dat je inlevingsvermogen hebt en dat je maatschappelijk betrokken bent. Je weet wat doorzetten is, hebt gevoel voor rechtvaardigheid en je bent integer.

Je werkt als SPH'er binnen de woon- en leefsituatie van je cliënt. Je bent werkzaam in de verslaafdenopvang, een orthopedagogisch centrum, een jeugdgevangenis, een psychiatrische instelling, een ziekenhuis, een woonbegeleidingscenrum, een gezinshuis, maar je kunt ook met verstandelijk gehandicapten of ouderen aan de slag. Soms kom je bij mensen thuis. Je signaleert, observeert en analyseert problemen van een cliënt en begeleidt bij het oplossen hiervan. De belangrijkste taak is de cliënt helpen zelfstandiger te worden.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4


Kosten
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

admission

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

curriculum

Je krijgt tijdens je opleiding te maken met een grote diversiteit aan mensen en hulpvragen. Je doet veel praktijkervaring op tijdens stages en praktijkopdrachten en in methodiekprogramma’s. Bij een praktijkopdracht observeer je bijvoorbeeld een cliënt en doe je een verbetervoorstel voor het handelen van de hulpverlener. In methodiekprogramma’s werk je continu met voorbeelden uit de praktijk. Daarbij kan het gaan om de actualiteit, voorbeelden uit je eigen stage of om ervaringen van de docent.

job perspective

Het is crisis in Nederland. Ook in de SPH werkvelden wordt er bezuinigd. Dat betekent dat de werkgelegenheid voor SPH'ers onder druk staat. Op dit moment is het onduidelijk hoe lang deze situatie zal voortduren.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240