Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn

Hogeschool van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Dit tweejarige deeltijdprogramma is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis en voor de andere helft op kennis en vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner.


Het programma sluit aan op delen van het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads. Het eerste jaar is gelijk aan
deze bachelor en sluit je af met een propedeusediploma. Ook loop je stage
(werkplekleren) op een school. Als je al werkzaam bent op een school vertaal je theorie en didactische concepten naar je eigen praktijk. In het tweede jaar volg je met name vakken waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd en
vakdidactiek.Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar. Het eindassessment Ad wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

De opsomming hieronder geeft een indruk van de onderwijseenheden (OE's) die je in de twee studiejaren krijgt.

1e jaar
Gezondheid en Ziekte
Werken in de sector Zorg en Welzijn
Zorgen voor jezelf en zorg voor specifieke doelgroepen
Pedagogiek: de leerling centraal, inclusief vijf dagen werkplekleren

2e jaar
Dienstverlening
OE naar keuze uit het bachelorprogramma
Didactiek
Werkplekleren

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4

admission

Heb je een diploma op mbo-3-niveau, neem dan deel aan het 21+ toelatingsexamen. Studenten met een aanverwant mbo-diploma komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Neem hiervoor contact op met de coördinator van het programma, a.van.lith@hva.nl. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van het programma per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/ of vrijstelling.

curriculum

Dit tweejarige deeltijdprogramma biedt je alles wat je nodig hebt op het gebied van vakkennis, vakdidactiek en de voorbereiding op het beroep van onderwijsondersteuner.

job perspective

Er is op dit moment behoefte aan praktijkbegeleiders en onderwijsondersteuners.
Dat komt doordat leerlingen de (beroeps)- vaardigheden en (beroeps)houding met name in de praktijk opdoen en daarin begeleid moeten worden. Daarnaast biedt het Ad-programma toegang tot de bachelor Leraar Gezondheidszorg en Welzijn.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240