Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Professioneel Meesterschap

Hogeschool van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

De masteropleiding Professioneel Meesterschap is bedoeld voor leraren en leidinggevenden die zich willen verdiepen in actuele onderwijskundige theorieën en een voortrekkersrol willen spelen bij onderw


Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. De opleiding richt zich op ambitieuze docenten die hun professionaliteit als docent willen verdiepen en verbreden.

curriculum

De tweejarige opleiding bestaat uit vier semesters:

Perspectieven op leren;
Perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling;
Perspectieven op school en omgeving;
Synthese.

De didactische aanpak wordt getypeerd door drie leerlijnen: een kennislijn en een lijn gericht op de professionele en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de kennislijn. De kennislijn bevat hoorcolleges van vooraanstaande gastdocenten van diverse universiteiten en hogescholen.

Rode draad is de onderzoekslijn. Deze start al in het eerste jaar met analyse van een probleem of wens in de eigen onderwijspraktijk en literatuuronderzoek. In het tweede jaar voert u een interventie uit gericht op de verbetering en verandering van het bestudeerde vraagstuk en evalueert u de effectiviteit hiervan in de masterthesis.

De opleiding maakt een koppeling tussen individuele professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Uw eigen leervragen zijn een direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten en worden tegelijkertijd gekleurd door die activiteiten. Uw leeractiviteiten hebben daarnaast ook een meerwaarde voor de onderwijsorganisatie. Dit betekent dat uw werkgever zich ook betrekt bij het studietraject.

tuition fee

Voor deze masteropleiding betaalt u geen regulier collegegeld. De kosten bedragen € 8.500,- per deelnemer per jaar. Je kunt in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs, daaruit kan € 7.000,- worden vergoed.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type Academic Master (WO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
Credits 60